Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Temmuz 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ondokuz Mayıs Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  Üreticilerin Tarımsal Mücadele İlaçlarını Bilinçli Bir Şekilde Kullanmalarını Etkileyen Faktörler: Samsun İli Çarşamba İlçesi Örneği

 • Temmuz 2018 Tez Savunma (Doktora)

  Ondokuz Mayıs Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  Factors Affecting Farmers? Adaptation Strategies to Climate Change İn Central Punjab, Pakistan

 • Haziran 2018 Tez Savunma (Doktora)

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  Kahramanmaraş İlinde Gıda Sektöründe Elektronik Ticaret Uygulamaları

 • Ocak 2018 Tez Savunma (Doktora)

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  Adana İli Besi Sığırcılığında Uygulanan Sözleşmeli Üretim Modelinin Değerlendirilmesi

 • Haziran 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  Fast Food Consumption Behavior of Consumers in Northern Region of Iraq

 • Mart 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  Agriculture Extension Role in Rulal Women Participation in Agriculture Development in Erbil Province of Iraq

 • Ocak 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  Factors Affecting Job Satisfaction and Motivation of Employees in Public Sector: A Case Study in Erbil, Iraq

 • Ocak 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  Sheep Farmers' Problems Accessing Extension Information in Erbil, Northern Province of Iraq

 • Ocak 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  Analysis of Apple Production and Trade in Turkey

 • Mayıs 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ondokuz Mayıs Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  The Impact of The Project Development and Agricultural Investement Program in Gabon (Prodiag) on The Agricultural Farms in Ngounie Province

 • Mayıs 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ondokuz Mayıs Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  Factors Influencing Farmers? Decision And Level Of Participation In The Wheat Market in The Arsı Highlands: The Case Study Of Tiyo District, Ethiopia

 • Şubat 2016 Tez Savunma (Doktora)

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı

  Kırsal Alanda Üretici Örgütlenme Modeli Olarak Üretici Birlikleri: Mersin Örneği

 • Ocak 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ondokuz Mayıs Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

  Farmers Perceptions and Determinations of Sustainable Agriculture at the farm Level: A Case Study of Musanze, Kihere and Gisagara District of Rwanda

 • Mart 2015 Tez Savunma (Doktora)

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı -

  Dünya ve Türkiye Baklagil Piyasaları ve İhracat Rekabeti Açısından Türkiye?nin Konumu

 • Kasım 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı

  1. Kadirli İlçesinde Turp Üretimi ve Pazarlama Yapısı

 • Eylül 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı

  Türkiye?de Soya Üretimi, Tüketimi ve Pazarlaması

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor Black Sea Journal of Public and Social Science

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2018 Asian Journal of Economics, Business and Accounting

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2018 Asian Journal of Agriculture, Extension and Sociology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi