Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Bud Load and Applied Water Amounts on the Biochemical Composition of the `Narince? Grape Variety (Vitis vinifera L.)

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, cilt.43, sa.2, ss.380-387, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of different bud loads and irrigations applied at different leaf water potential levels on Kalecik Karasi grape variety

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.39, sa.6, ss.887-897, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tocopherol content in fifteen grape varieties obtained using a rapid HPLC method

JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, cilt.24, ss.481-486, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Genetic Analysis of Grapevine Cultivars from the Eastern Mediterranean Region of Turkey, Based on SSR Markers

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.15, sa.1, ss.1-8, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of fatty acid profiles and mineral content of grape seed oil of some grape genotypes

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION, cilt.60, sa.1, ss.32-39, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Searching of an in vitro Method for Evaluation of Grapevine Responses to Iron (Fe) Deficiency Stress

EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, cilt.73, sa.5, ss.222-226, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of different organic manure applications on grapevine nutrient values

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.20, sa.3, ss.1841-1847, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Production of artificial seeds from somatic embryos obtained from immature zygotic embryos of vines

EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, cilt.73, sa.1, ss.1-4, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Microbial Fertilizer Applications on Grape Yield, Quality and Mineral Nutrition of Some Early Table Grape Varieties

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, cilt.33, sa.2, ss.62-66, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bağ toprağına uygulanan organik materyallerin verim, kalite ve besin elementleri alımına etkisi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.135-140, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Sulama Suyu Seviyeleri ve Malç Materyallerinin Bağda Yabancı Ot Yoğunluğuna Etkisi

YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.69-75, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Kurağa Dayanımının In Vitro’da Polietilen Glikol Kullanılarak Belirlenmesi

YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.29, sa.3, ss.466-475, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ECOLOGICAL TABLE GRAPE PRODUCTION IN TURKEY

EQA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY, cilt.31, ss.33-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the mineral element profile of wastes of Some wine grape (vitis vinifera l.) Varieties

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, cilt.2, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF SOIL DEGRADATION AND ORGANIC TREATMENTS ON VEGETATIVE GROWTH, YIELD AND GRAPE QUALITY

EQA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY, cilt.30, ss.31-35, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ECOLOGICAL TABLE GRAPE PRODUCTION IN TURKEY(o)

EQA-INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY, cilt.31, ss.33-39, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Topraksız Kültür Sisteminde Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinin Araştırılması

TÜRKİYE TARIMSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.163-170, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topraksız Kültür Sisteminde Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinin Araştırılması

TÜRKİYE TARIMSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.163-170, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topraksız Kültür Sisteminde Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğinin Araştırılması

TÜRKİYE TARIMSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.163-170, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin (Vitis vinifera L.) Salkım İskeleti Mineral Element Profillerinin Belirlenmesi

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.734-737, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Flame Seedless Üzüm Çeşidinde Toprak Verimliliğini Artırırcı Bazı Uygulamaların Toprak ve Yaprak Mineral Besin İçerikleri Üzerine Etkisi

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.45, ss.580-585, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Royal üzüm çeşidinde kış budama zamanlarının bazı fenolojik devreler ile verim ve kalite üzerine etkiler

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.53-58, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

In vitro micrografting in vines

Physiol. Mol. Biol. Plants, cilt.10, sa.1, ss.1-4, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obtaining plants using in vitro mikrografting method in some grapevine varieties (Vitis Vinifera L)

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, cilt.17, sa.2, ss.50-55, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çukurova bağcılığında son gelişmeler

Türkiye 4. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Çekirdeksiz x Çekirdeksiz üzüm melezlemelerinden embriyo kültürü kullanılarak bitki elde edilmesi

Tr. J. of Agric. and Forestry, cilt.23, sa.4, ss.935-942, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin embriyo kültüründen yararlanılarak çoğaltılması

Tr. J. of Agric. and Forestry, cilt.22, ss.87-92, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişik zamanlarda dikilen asma odun çeliklerinin köklenmesi üzerine alttan ısıtmanın etkisi-II

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.135-148, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Değişik zamanlarda dikilen asma odun çeliklerinin köklenmesi üzerine alttan ısıtmanın etkisi-I

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.75-86, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Asma çeliklerinin değişik ortamlarda köklendirilmesi üzerinde bir araştırma

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.159-174, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Impact of bud load and Irrigation management on yield, berry quality and phenolic composition of cv. Alphonse lavallee

III International Symposium on Horticulture in Europe- SHE 2016, Chania, Yunanistan, 17 - 21 Ekim 2016, ss.188-88 Creative Commons License

Impact of budload and irrigation managament on yield, berry quality and phenolic composition of cv. Alphonse Lavallee

III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016Ülke: YUNANISTAN, Chania, Yunanistan, 21 Ekim - 28 Ocak 2016

Evaluation of the mineral element profile of wastes of some wine grape varieties

38th World Vine and Wine Congress, Mainz, Almanya, 5 - 10 Temmuz 2015, cilt.1, sa.1, ss.1

Ekolojik bağcılığın Adana koşullarında uygulanabilirliğinin araştırılması.

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2011, ss.1-5

Bazı sofralık ve şaraplık üzüm salkımlarının teknolojik özelliklerinin belirlenmesi?

VII. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 5 Ekim - 09 Kasım 2009, ss.1-5

Çilek fidesi yetiştiriciliğinde Metil Bromür?e alternatif uygulamaların ön sonuçları

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Isparta, Türkiye, 27 Ağustos 2007, ss.325

Doğu Akdeniz Bölgesi bağlarında entegre mücadele uygulamaları ve eğitim çalışmaları

Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2005, ss.282-288

Çukurova bağcılığında son gelişmeler

Türkiye 4. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Eylül 2003, ss.481-483

Asma (vitis vinifera l)?nın farklı eksplantlarından embriyojenik kallus elde etme olanakları

Türkiye 4. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Eylül 2003, ss.472-475

Bazı erkenci üzüm çeşitlerinin embriyo kültürü kullanılarak çoğaltılması

Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Eylül 1999, ss.373-377

Perlette ve Uslu üzüm çeşitlerinin Adana ekolojisinde plastik örtü altında yetiştirilmesi

Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Eylül 1999, ss.999-1003

The effects of some pre-treatments for promoting germination of grape seeds

5th International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics, Adana, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 1996, ss.207-212 identifier identifier

Rooting characteristics of several grape cultivars and rootstocks

5th International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics, Adana, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 1996, ss.403-405 identifier identifier

Research on determination of callus formation capacity in different grape rootstocks and cultivars

5th International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics, Adana, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 1996, ss.399-401 identifier identifier

Propagation of several grape varieties and rootstocks by meristem culture

5th International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics, Adana, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 1996, ss.245-250 identifier identifier

Bazı asma çeşitleri ve Amerikan asma anaçlarında soğuk gereksiniminin saptanması

Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,, Adana, Türkiye, 3 - 06 Ekim 1995, ss.495-499

Bazı Amerikan asma anaçlarının in vitro sürgün ucu kültürüyle çoğaltılması

Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi., Adana, Türkiye, 3 - 06 Ekim 1995, ss.544-548