Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

WHİTENİNG OF ANTERİOR DEVİTAL TOOTH WİTH WALKİNG BLEACH TENHNİCCASE REPORT

RESTORATİF DİŞHEKİMLİĞİ DERNEĞİ 21. ULUSLARARASI KONGRESİ, 1 - 03 Aralık 2017

The Aesthetic Treatment Of Anterior Diastemas Using The Direct Composite Technic:Case Report

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017

Direk Kompozit Tekniği Kullanılarak Anterior Diastemaların Estetik Tedavisi: Olgu Sunumu 117

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Aralık 2017, 1 - 03 Aralık 2017

Polidiastema Vakalarında Direkt Kompozit Rezin Uygulaması:Olgu Sunumu 134

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Aralık 2017, 1 - 03 Aralık 2017

Kama Lateral Anomalisinin Direkt Kompozit Veneer Restorasyon İle Tedavisi: Olgu Sunumu 119

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, 1 - 03 Aralık 2017

Ön Bölge Tek Diş Eksikliğinin Fiberle Güçlendirilmiş Adeziv Köprü İle Restore Edilmesi: Olgu Sunumu 116

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Aralık 2017, 1 - 03 Aralık 2017

Direkt Kompozit Rezinlerle Travmaya Bağlı Maksiller Anterior Diş Kırık Tedavisi: Olgu Sunumu 136,

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Aralık 2017, 1 - 03 Aralık 2017

An Aesthetic Approach to a Patient with Cleft lip/palate

WORLD DENTAL CONGRESS FDI 2017, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017