Direkt Kompozit Rezinlerle Travmaya Bağlı Maksiller Anterior Diş Kırık Tedavisi: Olgu Sunumu 136,


ŞİMŞEK E., TURGUT H., KARAKAŞ S. N.

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Aralık 2017, 1 - 03 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri