Kama Lateral Anomalisinin Direkt Kompozit Veneer Restorasyon İle Tedavisi: Olgu Sunumu 119


KARAKAŞ S. N. , TURGUT H., KÜÇÜKYILDIZ E. N.

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, 1 - 03 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri