Direk Kompozit Tekniği Kullanılarak Anterior Diastemaların Estetik Tedavisi: Olgu Sunumu 117


KARAKAŞ S. N. , TURGUT H., ŞİMŞEK E.

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Aralık 2017, 1 - 03 Aralık 2017