Endodontik Tedavi Görmüş Aşırı Madde Kaybı Bulunan İki Vakanın CAD-CAM Sistemi ile Restorasyonu: Olgu Sunumu 130


KÜÇÜKYILDIZ E. N. , DAYI B., KARAKAŞ S. N.

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017