Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Protective Effect of Hypericum perforatum Extract on Gentamicin Induced Nephrotoxicity in Mice

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY, cilt.12, ss.663-668, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protective Effect of Alpha-linolenic Acid on Gentamicin Induced Nephrotoxicity in Mice

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY, cilt.12, ss.562-566, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship between interleukin-2 promoter polymorphism and preeclampsia

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.42, ss.732-736, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sistem Biyolojisi

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, ss.25-35, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Low Dose Dexmethasone Decrease the Level of ATG5 in SH SY5Y cell line

European Human Genetics Conference 2018, Milano, İtalya, 16 - 19 Haziran 2018

Low Dose Dexmethasone Decrease the Level of ATG5 in SH SY5Y cell line

European Human Genetics Conference 2018, Milano, İtalya, 16 - 19 Haziran 2018

Low Dose Dexmethasone Decrease the Level of ATG5 in SH SY5Y cell line

European Human Genetics Conference 2018, Milano, İtalya, 16 - 19 Haziran 2018, cilt.27, ss.279

Bioassay Test Methods for Mosquitoes

Uluslararası GAP Entegre Vektör Mücadelesi Kongresi (Teorik, Teknik ve Saha Eğitimi İçerikli)., Şanlıurfa, Türkiye, 26 Nisan - 28 Haziran 2017, cilt.1, no.1, ss.6-8

Bioassay Test Methods for Houseflies (Musca domestica)

1. Uluslararası Gap Entegre Vektör Mücadelesi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, ss.84-90

Determination of CAG trinucleotide repeats of a family diagnosed with Huntington?s disease.

Medical Medicine and Health Sciences, Bangkok, Tayland, 21 - 22 Aralık 2016, cilt.1, no.4, ss.5 Creative Commons License

Mutation analysis of 4 spinocerebellar ataxia (SCA) types in patients from southern Turkey

European Human Genetics Conference, Barselona, İspanya, 21 - 24 Mayıs 2016, cilt.24, ss.413

Spinoserebellar Ataksi Sendromlu Hastalarda Tip7 (SSA7) ve Tip 17 (SSA17) CAG Trinükleotit Tekrarlarının İncelenmesi

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Aralık 2011 - 31 Aralık 2015, cilt.31, no.6, ss.168