Araştırma Alanları

 • Tıp

 • Sağlık Bilimleri

 • Temel Tıp Bilimleri

 • Biyokimya

 • Tıbbi Biyoloji

 • Yaşam Bilimleri

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

 • Genetik Bozuklukların Moleküler Biyolojisi

 • Kanser Moleküler Biyolojisi

 • Sitogenetik

 • Temel Bilimler