Prof. MUSTAFA NECAT ÖREN


Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım


Research Areas: Agricultural Sciences, Agriculture, Farming Economy, Agricultural Policy and Publication, Agricultural Policy

Metrics

Publication

113

Citation (WoS)

18

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

2

Project

10

Thesis Advisory

20

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1990 - 1994

1990 - 1994

Doctorate

Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Turkey

1987 - 1989

1987 - 1989

Postgraduate

Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Turkey

1982 - 1986

1982 - 1986

Undergraduate

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi, Turkey

Dissertations

1994

1994

Doctorate

Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikası Uygulamaları, Bu Uygulamalar Sonucu Ortaya Çıkan Üretici ve Tüketici Transferleri ve Bunun Çukurova Tarımına Etkileri

Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

1989

1989

Postgraduate

GAP Alanında Tahıl ve Baklagil Üretim - Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi Olanakları

Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Agricultural Sciences

Agriculture

Farming Economy

Agricultural Policy and Publication

Agricultural Policy

Academic Titles / Tasks

2005 - Continues

2005 - Continues

Professor

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

1997 - 2005

1997 - 2005

Associate Professor

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

1995 - 1997

1995 - 1997

Assistant Professor

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

1994 - 1995

1994 - 1995

Research Assistant PhD

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

1988 - 1989

1988 - 1989

Research Assistant

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Managerial Experience

2006 - Continues

2006 - Continues

Head of Department

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

2006 - Continues

2006 - Continues

Head of Department

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2013

2013

Dünyada Tarımsal Ar-Ge Harcamaları ve Türkiye

subaşı o. s., ÖREN M. N.

Alatarım Degisi , vol.12, no.1, pp.56-63, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

AB Sürecinde Türkiye Tarımı ve Tarım Politikaları

ÖREN M. N.

Gıda Teknolojisi Dergisi , no.11, pp.26-29, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

2000

2000

Tarımda Doğrudan Gelir Desteği Uygulamaları

ÖREN M. N.

Ekin Bülteni , pp.16-19, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

Çukurova?nın Tarımsal Yapısı

ÖREN M. N.

Cine Tarım , no.14, pp.31-33, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Küresel Tarım Politikaları ve Türkiye Tarımına Yansımaları

Ataseven Y., Arısoy H., GÜRER B., Demirdöğen A., ÖREN M. N., Olhan E.

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 17 January 2020

2018

2018

Türkiye’de Yerfıstığı Üreticilerinin Tarımsal Desteklerden FaydalanmaDurumu

ÖZALP B., ÖREN M. N.

13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 September 2018

2017

2017

Assessing Impact of Government Policies on the Competitiveness of Turkish Corn production

ÖREN M. N., GÜRER B., ABAY C. F., TÜRKEKUL B., ÖZALP B.

INTERNATIONAL CONFERENCE ONFOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS, Antalya, Turkey, 27 - 28 April 2017, pp.9-16

2017

2017

Assessıng Impact of Government Policies on The Competitiveness of Turkish Corn Production

ÖREN M. N., GÜRER B., ABAY C. F., TÜRKEKUL B., ÖZALP B.

INTERNATIONAL CONFERENCE ONFOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS, alanya, Turkey, 27 - 28 April 2017, vol.1, pp.9-16

2017

2017

Assessing Impact of Government Policies on the Competitiveness of Turkish Corn production Production

ÖREN M. N., Gürer B., abay c., türkekul b., Özkan B.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS, Antalya, Turkey, 27 - 28 April 2017

2017

2017

Türkiye?de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme

abay c., TÜRKEKUL B., ÖREN M. N., GÜRER B., ÖZALP B.

III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017

2017

2017

Türkiye'de Üreticilerin Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu Üzerine İnceleme

Abay C., Türkekul B., Ören M. N., Gürer B., Özalp B.

III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017

2016

2016

The Impact of Turkish Agricultural Policy on Competitiveness of Oilseed Sunflower in Western Marmara Region, Turkey

türkekul b., abay c., Gürer B., ÖREN M. N., ÖZALP B.

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.8

2016

2016

THE IMPACT OF TURKISH AGRICULTURAL POLICY ON COMPETITIVENESS OF COTTON PRODUCTION

Gürer B., ÖREN M. N., türkekul b., abay c., ÖZALP B.

158th EAAE Seminar Euro-Mediterranean Cooperation in Sustainable Agriculture and Food Security: Policies, Sustainability, Marketing and Trade, Chania, Greece, 8 - 09 September 2016

2016

2016

Tarımda Değer Zinciri Analizi

ÖZALP B., ÖREN M. N.

XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2016, vol.1, pp.594-604

2014

2014

Recent Developments in WTO Negotiations on Agriculture and Position of Turkey

ÖZALP B., ÖREN M. N.

25th Internatıonal Scıentıfıc-Experts Congress On Agrıculture And Food Industry, İzmir, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.81-84 Sustainable Development

2014

2014

DTÖ İleri Tarım M üzakerelerinde Pamukla İlgili Gelişmelerin Türkiye Pamuk Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

ÖZALP B., ÖREN M. N.

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 03 September 2014 - 05 September 2015, vol.II, pp.902-910 Creative Commons License Sustainable Development

2014

2014

Türkiye'de Tarımsal Araştırma, Yayım Politikalarının Gelişimi ve Tarımsal Ar-Ge Harcamaları

subaşı o. s., ÖREN M. N., Uysal O., DEMİRTAŞ M.

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, vol.1, pp.560-570

2014

2014

DTÖ İleri Tarım Müzakerelerinde Pamukla İlgili Gelişmelerin Türkiye Pamuk Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

ÖZALP B., ÖREN M. N.

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, vol.ı, pp.902-910

2012

2012

Kırsal Yoksulluk Ölçüm Sorunu ve Türkiye

ALEMDAR T., Demirdöğen A., ÖREN M. N.

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.322-329 Sustainable Development

2012

2012

Türkiye?de Gıda Fiyatlarının Kırsal ve Kentsel Kesimde Yoksulluk ve Gıda Güvencesi Üzerine Etkisi

Gürer B., ÖREN M. N.

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.877-886 Sustainable Development

2012

2012

Türkiye?de Tarım Politikaları Kapsamında Sağlanan Destekler ve Kırsal Yoksulluk

Demirdöğen A., Ören M. N., Alemdar T.

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.85-94 Sustainable Development

2012

2012

Türkiye Kırsalında Gelir Dağılımı, İstihdam ve Gıda Güvencesi

eştürk ö., ÖREN M. N.

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.50-56 Sustainable Development

2010

2010

Küresel Ekonomik Krizin Türkiye?de Gıda Güvencesi Üzerine Etkileri

eştürk ö., ÖREN M. N., ALEMDAR T.

TÜRKYE IX. TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, vol.2, pp.734-739

2010

2010

Gıda Güvenliği ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

Eştürk O., eştürk ö., ÖREN M. N., ayhan z.

TÜRKYE IX. TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 September 2010, vol.2, pp.668-675 Sustainable Development

2010

2010

Türkiye?de Biyodizel ve Biyoetanol Üretiminin Tarım Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

Sabancı A., ÖREN M. N., YAŞAR B., ÖZTÜRK H. H., Atal M.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 15 January 2010

2009

2009

Küresel Gıda Krizi ve Biyoyakıt Üretimi

eştürk ö., Eştürk O., ÖREN M. N.

6. Gıda Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.481-486

2009

2009

A review on the energy use for sustainable wheat and cotton production in Southeastern Anatolia Region of Turkey

ÖZTÜRK H. H., ÖREN M. N., CEBECİ Z.

the Fourth Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, 1 - 03 October 2009, pp.716-724 Sustainable Development

2009

2009

A Review On The Energy Use For Sustainable Wheat And Cotton Production In Southeastern Anatolia Region Of Turkey

ÖZTÜRK H. H., ÖREN M. N., CEBECİ Z.

the Fourth Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, 1 - 03 October 2009, pp.716-724 Sustainable Development

2008

2008

Türkiye?de Tarım Politikalarının Gıda Güvencesi Üzerine Etkisi

ÖREN M. N., ALEMDAR T., Bahadır B.

VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2008, pp.46-57

2008

2008

Türkiye?de Yağlı Tohumlardan Enerji Üretimi ve Yağ-Enerji Güvencesinde Yaşanan Sıkıntılar

Yaşar B., ÖREN M. N.

VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2008, pp.145-154

2006

2006

Uluslararası Politikalar ve AB Tarama Sürecinde Türk Tarımı ve Politikaları

Bahadır B., ÖREN M. N., Yaşar B.

VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.149-159

2005

2005

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde pamuk tarımı mekanizasyonunda enerji kullanımı

ÖZTÜRK H. H., ÖREN M. N.

GAP lV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.652-657

2005

2005

A Review on Energy Use and Energy Productivity in Field Crop Production in Southeastern Anatolia Region of Turkey

ÖREN M. N., ÖZTÜRK H. H.

The 2nd International Exergy, Energy and Environment Symposium ? IEEES2, Kos, Greece, 3 - 07 July 2005

2005

2005

Türkiye?de Pamuk Üretimi ve Sorunları

Gencer O., Özüdoğru T., Kaynak M., Yılmaz A., ÖREN M. N.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 07 January 2005, pp.459-479

2005

2005

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Reform Süreci ve Türkiye?ye Etkileri

Eraktan G., ÖREN M. N.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 07 January 2005, pp.23-33

2004

2004

Energy Input - Output Analysis in Field Crop Production in Southeastern Anatolia Region of Turkey

ÖREN M. N., ÖZTÜRK H. H.

International Conference Science and Research ? Tools of Global Development Strategy, Prague, Czech Republic, 24 September 2004, pp.163-170

2004

2004

Doğrudan Gelir Desteği Uygulamasının GAP Alanı Tarımsal Yapı ve Gelirlerine Etkileri

ÖREN M. N., Binici T.

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, Turkey, 16 - 18 September 2004, pp.53-60

2003

2003

Türkiye?de Pamuk Hasat Makinesi Kullanımının Ekonomik ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi

ÖREN M. N., Yaşar B.

Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2003, pp.175-181

2000

2000

The Cotton and Cotton Yarn Sectors in Turkey: Policies and Cost Structure

ŞENGÜL H., ÖREN M. N.

The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton. A Joint Workshop and Meeting of the All Working Groups, Mersin, Turkey, 21 - 24 September 2000, pp.316-320

2000

2000

Türkiye?de Ulusal Entegre Projeler ve Tarımsal Kalkınma

ÖREN M. N., yurdakul O., Çevik B., Dinç U.

Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 21 January 2000, pp.129-143

1999

1999

Türkiye?de Tarım Ürünleri Piyasalarına Yönelik Müdahalelerin Etkileri: Buğday Örneği

erkan o., ÖREN M. N., Akbay A. Ö.

Dünyada ve Türkiye?de Tarımsal Desteklemelere Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 08 January 1999, pp.206-213

1998

1998

Cumhuriyet Dönemi Tarım Politikaları

ÖREN M. N.

Cumhuriyet?in 75. Yılında Türkiye Tarımı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 1998, pp.83-90

1996

1996

Türkiye?de Tarım Kesimine Yönelik Politikalar ve Kullanılan Araçlar

yurdakul O., ÖREN M. N.

Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 06 September 1996, pp.112-121

1996

1996

Çukurova Tarımının Gelişim Doğrultusu

ÖREN M. N.

Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 06 September 1996, pp.181-184

1996

1996

GATT İlkeleri Çerçevesinde Türk Tarım Politikalarının Değerlendirilmesi ve Yeniden Şekillendirilmesi Zorunluluğu

ÖREN M. N.

Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 06 September 1996, pp.75-85

1995

1995

Türkiye Hayvancılığına Uygulanan Ekonomi Politikaları

yurdakul O., ÖREN M. N.

Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 1995, pp.7-15

1993

1993

Çukurova Tarımının Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Öneriler

Yurdakul O., EMEKSİZ Ö. F., Orhan M., ÖREN M. N., Gürgen Y., Erkan O., et al.

Çukurova 1. Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 03 January 1993, pp.1

1991

1991

Türkiye?nin Avrupa Topluluğu?na Yönelik Tarım Ürünleri İhracat Potansiyeli ve Bu Potansiyeli Değerlendirme İmkanları

yurdakul O., ÖREN M. N., erkan o.

Avrupa Topluluğu İle Bütünleşme Hareketlerinde Türk Tarımı Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 27 September 1991, pp.73-92

1991

1991

Çukurova Tarımının Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Öneriler

yurdakul O., EMEKSİZ Ö. F., Orhan M. E., ÖREN M. N., Gürgen Y., erkan o., et al.

Çukurova I. Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 January 1991, pp.1-31

1991

1991

Çukurova Bölgesinde Pamuk Üretim Maliyeti, Satış Fiyatı ve Ekim Alanı İlişkisi

yurdakul O., ÖREN M. N.

Çukurova I. Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 January 1991, pp.32-41

1990

1990

Avrupa Topluluğu Karşısında Türk Tarımı

Eraktan G., Işıklı E., yurdakul O., EMEKSİZ Ö. F., Direk M., Işın F., et al.

Türkiye Ziraat Mühendisliği III. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 January 1990, pp.738-748

Books & Book Chapters

2010

2010

Endüstriyel Bitkiler

Gencer O., Özüdoğru T., ÖREN M. N.

in: Türkiye'nin Tarımsal Gücü ve Geleceği, Mermut A.R., Öztürk İ, Editor, Agem Ajans Matbaa Hizmetleri, İstanbul, pp.149-168, 2010

2001

2001

Adıyaman İlinde Ürün Maliyetleri

ÖREN M. N.

in: Türkiye?de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri, xxxx, Editor, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.167-180, 2001

1999

1999

Coğrafi Konum ve Arazi Yapısı , Adana İli Tarımsal Yapısı

ÖREN M. N.

in: Adana: Sosyo-Ekonomik Rapor, Fisunoğlu M, Erkan O, Akalın H, Savar Ş, Editor, Çukurova Üniversitesi, Adana, pp.37-42, 1999 Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Tarım Ekonomisi Dergisi

Publication Committee Member

2009 - Continues

2009 - Continues

Ziraat Dünyası

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2006 - Continues

2006 - Continues

Ziraat Mühendisleri Odası

Member

2004 - Continues

2004 - Continues

Tarım Ekonomisi Derneği

Member

2002 - Continues

2002 - Continues

Adana Güçbirliği Vakfı

Member

Scientific Refereeing

December 2017

December 2017

Turkish Journal of Agricultural Economics

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2017

December 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

December 2016

December 2016

ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2014

January 2014

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2006

January 2006

Ziraat Dünyası

Other Journals

January 2005

January 2005

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Samsun-Turkey

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

25th Internatıonal Scıentıfıc-Experts Congress On Agrıculture And Food Industry

Attendee

İzmir-Turkey

01 June 2014 - 01 June 2014

01 June 2014 - 01 June 2014

2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği

Attendee

Erzurum-Turkey

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Konya-Turkey

01 January 2010 - 01 January 2010

01 January 2010 - 01 January 2010

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2009 - 01 November 2009

01 November 2009 - 01 November 2009

6. Gıda Mühendisliği Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 June 2008 - 01 June 2008

01 June 2008 - 01 June 2008

VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Bursa-Turkey

01 September 2006 - 01 September 2006

01 September 2006 - 01 September 2006

VII. Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2005 - 01 September 2005

01 September 2005 - 01 September 2005

GAP IV. Tarım Kongresi

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

01 January 2005 - 01 January 2005

01 January 2005 - 01 January 2005

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 September 2004 - 01 September 2004

01 September 2004 - 01 September 2004

International Conference Science and Research ? Tools of Global Development Strategy

Attendee

Prague-Turkey

01 September 2004 - 01 September 2004

01 September 2004 - 01 September 2004

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi

Attendee

Tokat-Turkey

01 April 2003 - 01 April 2003

01 April 2003 - 01 April 2003

Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2000 - 01 September 2000

01 September 2000 - 01 September 2000

The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton

Attendee

içel-Turkey

01 January 2000 - 01 January 2000

01 January 2000 - 01 January 2000

Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 1999 - 01 May 1999

01 May 1999 - 01 May 1999

GAP I. Tarım Kongresi

Attendee

Şanlıurfa-Turkey

01 January 1999 - 01 January 1999

01 January 1999 - 01 January 1999

Dünyada ve Türkiye?de Tarımsal Desteklemelere Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

01 October 1998 - 01 October 1998

01 October 1998 - 01 October 1998

Cumhuriyet?in 75. Yılında Türkiye Tarımı Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

01 September 1996 - 01 September 1996

01 September 1996 - 01 September 1996

Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi.

Attendee

Adana-Turkey

01 September 1995 - 01 September 1995

01 September 1995 - 01 September 1995

Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

01 September 1991 - 01 September 1991

01 September 1991 - 01 September 1991

Avrupa Topluluğu İle Bütünleşme Hareketlerinde Türk Tarımı Sempozyumu

Attendee

İzmir-Turkey

01 January 1991 - 01 January 1991

01 January 1991 - 01 January 1991

Çukurova I. Tarım Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

01 January 1990 - 01 January 1990

01 January 1990 - 01 January 1990

Türkiye Ziraat Mühendisliği III. Teknik Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 18

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

May-2016

May 2016

Doctorate

Doktora jüri üyeliği - Ankara Üniversitesi

June-2014

June 2014

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

August-2013

August 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

August-2013

August 2013

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

August-2013

August 2013

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

July-2013

July 2013

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Atama Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

April-2013

April 2013

Doctorate

Tez savunma jürisi - Akdeniz Üniversitesi

December-2012

December 2012

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

June-2012

June 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

March-2012

March 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

March-2012

March 2012

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınav Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

February-2012

February 2012

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

February-2012

February 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlük Atama Jüri Üyeliği - Çukurova Üniversitesi

May-2011

May 2011

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

January-2011

January 2011

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

March-2010

March 2010

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

March-2010

March 2010

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

March-2009

March 2009

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

May-2008

May 2008

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

December-2005

December 2005

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

September-2005

September 2005

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

July-2005

July 2005

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

April-2005

April 2005

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

February-2005

February 2005

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

April-2004

April 2004

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

June-2003

June 2003

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

June-2002

June 2002

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Ankara Üniversitesi

February-2002

February 2002

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Harran Üniversitesi

January-2002

January 2002

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

February-2000

February 2000

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

July-1998

July 1998

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

July-1998

July 1998

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Harran Üniversitesi

January-1998

January 1998

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

January-1998

January 1998

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

January-1997

January 1997

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

September-1996

September 1996

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

March-1996

March 1996

Doctorate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi

October-1995

October 1995

Post Graduate

Tez savunma jürisi - Çukurova Üniversitesi