Türkiye?de ve OECD Ülkelerinde Hayvansal Ürün Politikaları ve Bu Politikalar Sonucu Ortaya Çıkan Transferler


ÖREN M. N. , Bahadır B.

Hayvansal Üretim Dergisi, no.1, ss.1-7, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Hayvansal Üretim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-7

Özet

Bu çalışmada Türkiye’de ve bazı OECD ülkelerindeki hayvancılık politikaları ve bu politikalar sonucu ortaya çıkan transferler 
çeşitli kesimler açısından incelenmiştir. Bu amaçla OECD’nin “Üretici ve Tüketici Destek Tahmini” çalışmalarının temelini 
oluşturan veri tabanından büyük ölçüde yararlanılmıştır. 
Türkiye’de tarımsal desteklerin GSYİH içerisindeki payı OECD ülkelerinin üzerinde olmasına karşılık, kişi başına ve birim alana 
düşen destek değerleri OECD ortalamasının altındadır. Türkiye’de tarıma sağlanan destekler daha çok bitkisel üretime yöneliktir. 
Hayvancılığa sağlanan destekler OECD ve özellikle AB ortalamasının çok gerisindedir. Diğer taraftan, Türkiye’de hayvancılık 
sektörüne sağlanan destekler daha çok yüksek yurtiçi maliyet fiyatlarının dışa karşı korunması şeklinde sürdürülürken, AB ve 
ABD gibi gelişmiş ülkelerde dışa karşı koruma önlemlerinin yanında çeşitli iç desteklerle de üreticilere destek sağlanmaktadır. 
Ayrıca, Türkiye’de, destekler daha çok yüksek yurtiçi maliyet fiyatlarının dışa karşı korunması şeklinde sağlandığından 
hayvansal ürün tüketicileri de vergilendirilmektedir. 
 
This study investigates livestock policies and policy transfers in Turkey and some OECD countries in respect to different sectors 
by using of OECD Producer and Consumer Support Estimate study database. 
In Turkey, even if the share of the total agricultural subsidies in GDP is quite high compared to OECD average, amount of 
subsidies per hectares or per farmers is less than OECD average. Agricultural supports in Turkey are mainly crop oriented. The 
share of the livestock supports in total agricultural supports is quite low compared to OECD, and particularly EU. On the other 
hand, while in Turkey supports to livestock sector are mainly provided by the protection relatively high domestic cost prices 
against to abroad, in developed countries such as EU and US, various domestic support tools are used beside border 
measurements. Furthermore, in Turkey, animal product consumers are taxed by protected relatively high domestic cost prices.