Dünyada Tarımsal Ar-Ge Harcamaları ve Türkiye


subaşı o. s. , ÖREN M. N.

Alatarım Degisi, cilt.12, ss.56-63, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Alatarım Degisi
  • Sayfa Sayıları: ss.56-63

Özet

Bu çalışma ile ülkelerin yaptıkları tarımsal araştırma geliştirme harcamaları incelenmiş ve bu
çerçevede tarımsal araştırma yoğunluk oranı açısından Türkiye’nin bir değerlendirilmesinin yapılması
hedeflenmiştir. Türkiye yapmış olduğu tarımsal Ar-Ge harcamalarına göre 80 ülke içerisinde 24.
olmasına rağmen, tarımsal araştırma yoğunluk oranı açısından 75. sıralara gerilemektedir. Tarımsal
Ar-Ge yatırımlarının değerlendirilmesinde kullanılan bu oranın %0.20 den %2.50’lere çıkarılması
hedefi göz önüne alındığında, Türkiye’nin %0.23 gibi bir oranla alt sıralarda yer aldığı
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, dünyada önemli bir tarımsal potansiyele sahip ülkemizde tarımsal
araştırma ve geliştirme çalışmalarına yeteri kadar kaynak ayrılmadığı, ayrılan kaynakların da
%67’sinin personel giderlerini karşılamakta kullanıldığı görülmektedir
In this study, expenditures for agricultural research development were investigated and according to
agricultural research intensity ratio was evaluated in Turkey. Although rank of Turkey is 24th in 80
countries for agricultural expenditures, agricultural research intensity ratio locates Turkey in 75th
rank. This ratio which is used for evaluate agricultural R&D investments that is targeted to increase
0.20% to 2.50%, Turkey has 0.23% rate and located in rare rank. In this context, Turkey has an
important agricultural potential in the world but the share of agricultural research and development
activities are insufficient, and 67% of the resources transferred to staff costs