Tarımda Değer Zinciri Analizi


ÖZALP B. , ÖREN M. N.

XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2016, vol.1, pp.594-604

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.594-604

Abstract

In general, value chain analysis is a sort of analysis method which systematically determines, defines and evaluates operations of service or goods applied by organisation in a certain order, this order is approved as a value chain and that the firm carries out these operations thanks to value chain is accepted within philosophy of business, with strong and weak agents in the chain. As agricultural products reach to consumers, it has to pass various steps. These steps work interdependently, it resembles a chain and a value occurs in each steps. A value chain occurs in this period. Value chain analysis has a significant role to prevent the agents in the chain economically from negative effects and to make the process effective. 595 If we examine the subject in terms of developing of agricultural sector of Turkey, analysing value chain of agricultural products will contribute developing of each chain, working more effective, formation of agricultural policy The aim of this study is to examine value chain analysis based on literature and to discuss in the sense of agricultural sector. 

Genel olarak, değer zinciri analizi bir organizasyonun sunduğu hizmet veya ürünlere yönelik olarak belirli bir sırayla uyguladığı operasyonları, bu sırayı bir değer zinciri olarak gören ve işletmenin bu operasyonlara değer zinciri sayesinde anlam kattığını kabul eden işletme felsefesi çerçevesinde, zincirdeki güçlü ve zayıf yönleri ile sistematik olarak belirlemek, tanımlamak ve değerlendirmek için kullanılan bir analiz yöntemidir (Eraslan ve ark., 2008). Tarımsal ürünler tüketicilere ulaşırken çeşitli aşamalardan geçmek durumundadır. Bu aşamalar birbirine bağlı şekilde işlemekte, bir zinciri andırmakta ve her aşamada ise ortaya bir değer çıkmaktadır. Bu süreçte bir değer zinciri meydana gelmektedir. Değer zincirinde yer alan aktörlerin ekonomik olarak olumsuz etkilenmemesi ve sürecin etkin işlemesi için değer zinciri analizi büyük önem taşımaktadır. Özellikle son yıllarda dünyada değer zinciri analizine verilen önem giderek artmaktadır. Türkiye tarım sektörünün geliştirilmesi açısından bakıldığında, tarımsal ürünlerin değer zinciri analizinin yapılması, her bir zincirin gelişmesine, daha etkin çalışmasına, bunun için de tarım politikalarının oluşumuna katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, literatüre bağlı olarak değer zinciri analizini incelemek ve tarım sektörü açısından tartışmaktır.