DTÖ İleri Tarım M üzakerelerinde Pamukla İlgili Gelişmelerin Türkiye Pamuk Sektörü Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

ÖZALP B. , ÖREN M. N.

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 03 September 2014 - 05 September 2015, vol.II, pp.902-910

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: II
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.902-910

Abstract

Cotton, which has a great number of usage areas, has been among important issues of WTO negotiation on agriculture from
the beginning. Especially Benin, Çad, Burkina Faso, Mali of which their economies rely on cotton criticized intensely
developed countries particularly USA because cotton subsidies of developed countries reduced the world cotton prices. So, one
of the decisions in 2004 Geneva July Framework was that developed countries must abolish their export subsidies by the end
of 2006, but this desicion was not abided by. Since discussion relating to the subject continued, year 2013 was determined as
a deadline before Bali Conferance. It was decided in Bali Conferance that developed countries decrease agricultural subsidies
and market access chances of cotton produced by least developed countries should be improved. If relevant decision apply, it
is clear that world cotton prices will increase. It can be said that outlays of Turkey’s cotton import would increase in the short
run and this would favorably affect domestic cotton production of Turkey in t he long run due t o increasing world cotton prices.
Because, when Turkey was an important cotton exporter in the early 1980s, this position of Turkey was adversely affected
from decreasing world cotton prices due to export subsidies and Turkey became one of four cotton importers in the world.
Today, Turkey’s cotton import is approximately equal to its cotton production. Besides, Turkey’s bound and applied tariff rat es
are % 10 and % 0 for cotton product group. This study evaluates implications of the decisions within the context of further
negotiation on agriculture (tariff reductions and abolishment of cotton export subsidies by developed countries) on the cotton
sector of Turkey from the viewpoint of production, import and export

almıştır. Özellikle ekonomileri büyük ölçüde pamuğa dayalı olan Benin, Çad, Burkina Faso, Mali gibi ülkeler, ABD başta
olmak üzere gelişmiş ülkeleri pamuğa verdikleri sübvansiyonların dünya fiyatını düşürmesi nedeniyle yoğun bir şekilde
eleştirmişlerdir. Bunun üzerine, 2004 Cenevre Temmuz Çerçevesinde gelişmiş ülkelerin ihracat sübvansiyonlarını 2006 yılı
sonuna kadar kaldırmaları kararlaştırılmış ancak bu karara uyulmamıştır. Konuya ilişkin tartışmaların devam etmesi üzerine,
Bali Konferansı öncesinde, bu kez 2013 yılı son tarih olarak belirlenmiştir. Bali konferansında da gelişmiş ülkelerin tarıma
sağladıkları sübvansiyonları azaltmaları ve en az gelişmiş ülkelerce üretilen p amuğun pazara giriş olanaklarının iyileştirilmesi
kararı alınmıştır. Söz konusu kararın uygulanması halinde dünya pamuk fiyatlarının yükseleceği açıktır. Artan dünya
fiyatlarının ise önemli pamuk ithalatçısı olan Türkiye’nin kısa vadede pamuk ithalat giderlerini artıracağı, ancak uzun vadede
yurtiçi üretimi olumlu etkileyeceği söylenebilir. Çünkü, Türkiye 1980’li yılların başında önemli bir pamuk ihracatçısı iken,
ihracat sübvansiyonlarından dolayı düşen dünya pamuk fiyatlarından olumsuz etkilenmiş ve pamukta dünyanın ilk dört ithalatçı
ülkesinden biri konumuna gelmiştir. Türkiye bugün ürettiği kadar pamuk ithal eden bir ülkedir. Ayrıca ürün grubuna göre
Türkiye’nin pamukta ortalama bağlı tarife oranı % 10, ortalama uyguladığı tarife oranı % 0’dır. Bu çalışmada, İleri Tarım
Müzakereleri kapsamında tarifelerin indirilmesinin ve gelişmiş ülkelerce pamuğa sağlanan ihracat sübvansiyonlarının
kaldırılmasının Türkiye pamuk sektörüne yansıması üretim, ithalat, ihracat açısından değerlendirilmiştir.