Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sinepati Kavramı Bağlamında Dardenne Kardeşler Sineması

SineFilozofi, cilt.Özel Sayı, ss.623-644, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kayıp Bir Bilincin Sinematografik Deneyimi-Kayıp Otoban Örneği

Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, cilt.1, ss.3-15, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Proksemi Kavramı ve Yüz Bağlamında Duygulanımın İmgesi Olarak Yakın Planlar

İLETİŞİM KURAM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, ss.95-110, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Montajın İmkânları ile Kaosu Düşünmek

SineFilozofi, cilt.1, ss.6-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hareket-Imge ve Zaman-Imge Kavramlari Doğrultusunda 21 Gram'a Bir Bakış

Akdeniz İletişim Dergisi, ss.114-131, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sinemada Empati ve Ritim İlişkisi

Uluslarası Avrupa Bilim, Sanat&Kültür Konferansı 2018, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2019, ss.10-11

Minör Sinema Olarak Duvara Karşı

Turkish Migration Conference 2016, Viyana, Avusturya, 11 Temmuz - 15 Nisan 2016, cilt.Özel Sayı, ss.96-102 Creative Commons License