Post-modern Dönemde Senaristin ve İzleyicinin Rolü: Yapay Zeka, İnteraktif Drama ve Sinemanın Geleceğine Dair Bir Öngörü


Creative Commons License

Muratoğlu Pehlivan B., Türkgeldi S. K.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.4, pp.2638-2652, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33206/mjss.729623
  • Title of Journal : MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.2638-2652

Abstract

The purpose of this paper is to discuss audience experience in interactive dramas, and whether it will be possible in the future to have this experience via scenarios written by artificial intelligence; within the scope of writer’s diminishing authority and reader’s/audience’s active role in the post-modern era. For this purpose; first, the discussions on post-modern era, death of the author and birth of the reader were cited; afterwards, the concept of interactivity, interactive dramas, role of the audience and audience experience in comparison with linear storytelling were discussed; then by, literature on artificial intelligence, and creativity was mentioned. Within the scope of these literature and discussions, it was questioned that whether artificial intelligence could reach human creativity, and if this is possible, whether audience can have an interactive cinema experience via scenarios produced by artificial intelligence. Besides, it was discussed that whether it would be possible to have this experience in near future by means of a technology, which could write instant scenarios and pathways, and instantly visualize them; if it is possible, can the outcome still be considered as cinema and what is the relationship of this new gen

Bu çalışmanın amacı, interaktif dramalardaki izleyici deneyimini ve gelecekte bu deneyimin yapay zeka tarafından yazılacak senaryolarla mümkün olup olamayacağını, post-modern dönemde yazarın otoritesinin sarsılması ve okurun / izleyicinin pasif konumundan çıkarak aktif bir rol üstlenmesi çerçevesinde tartışmaktır. Bu amaçla; ilk önce post-modern dönem, yazarın ölümü ve okurun doğumu tartışmaları aktarılmış; daha sonra interaktivite kavramı, interaktif drama, izleyicinin rolü ve doğrusal anlatılara kıyasla izleyici deneyimi tartışılmış; ardından da yapay zeka ve yaratıcılık üzerine olan literatüre yer verilmiştir. Söz konusu literatür ve tartışmalar çerçevesinde, yapay zekanın insan yaratıcılığına, bir başka deyişle insan yazımı senaryolara yakın bir üretim gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ve eğer yapay zeka bunu başarabilirse, izleyicinin katılımcı konumuna geçerek, yapay zekanın ürettiği senaryolar üzerinden interaktif bir sinema deneyimi yaşayıp yaşayamayacağı tartışması üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu deneyimin, yakın gelecekte, izleyicinin / katılımcının seçimlerine göre anlık senaryolar ve patikalar üretebilen ve bunları anlık olarak görselleştirebilen bir teknoloji sayesinde var olup olamayacağı; eğer böyle bir teknoloji mümkün olursa, ortaya çıkan eserin hala sinema olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu yeni türün post-modern okuma anlayışıyla bağlantısı tartışılmıştır.