Montajın İmkânları ile Kaosu Düşünmek


Creative Commons License

Türkgeldi S. K.

SineFilozofi, vol.1, no.2, pp.6-22, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: SineFilozofi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.6-22
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract

How can a movie think about the flow of time? On the infinite complexity of causality; decisions, accidents, "ifs", sometimes moments when we are not aware, in short how does cinema think about the chaotic uncertainty of time? The main purpose of this paper will be to think about a pure thought of a ‘‘whole’’ regarding the conception of chaos, which transcends social roles and hundreds of factors establishing our identities, and then try to trace these ideas in cinema. While cinema is showing the uncertainties in our lives, it will create other qualitative leaps. That is precisely why cinema is not a collection of images that does not have any material weight. A film carries the latent powers of “thinking” that is waiting to be transformed into infinite things. This paper will discuss the question above in the context of cinema’s montage element.  
 

Bir film zamanın akışını nasıl düşünebilir? Nedenselliklerin sonsuz karmaşasındaki; seçimleri, kazaları, “eğer”leri, bazen farkında olamadığımız anları, kısaca zamanın kaotik belirsizliğini sinema nasıl düşünür? Kimliğimizi kuran, rollerimizi belirleyen, yüzlerce etkenin ardında saf olarak duran bir tümlüğü, kaos kavramı ile düşünme denemesinin ardından bu fikrin izini, sinemanın olanaklarıyla düşünen filmlerde sürmek, bu çalışmanın çabası olacaktır. Sinema, hayatımızdaki belirsizlikleri gösterirken aslında niteliksel başka sıçramalar yaratmaya muktedirdir. İşte tam da bu yüzden maddi ağırlığı olmayan imgeler topluluğu değildir. Bir film sonsuz şeye dönüşmeye hazır halde bekleyen düşüncenin gizli güçlerini içinde taşır. Bu çalışma yukarıdaki sorulara sinemanın montaj öğesi bağlamında cevaplar arayacak ve bunlar üzerine tartışacaktır.