Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kranial Ateşli Silah Yaralanmaları

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERGİSİ , vol.30, no.2, pp.239-244, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adolesan idiopatik skolyozda korse kullanımı ile ilgili güncellemeler

Türk Nöroşirurji Derneği, 27. Spinal Sempozyumu, Spinal Cerrahide Tartışmalı Konular ve Güncellemeler, Muğla, Turkey, 27 October 2023

Mukoseli taklit eden infrasellar kraniofarengiom: olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 36. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 27 April 2023

Multipl serebral nokardia absesi: olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 36. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 27 April 2023

Servikotorakal bileşkeye yaklaşım

Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu, 21. Kurs, İzmir, Turkey, 09 December 2022

Motor korteks tuberküloma

Türk Nöroşirurji Derneği, 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 November 2022

Epidural anestezi sonrası spinal subdural hematom

Türk Nöroşirurji Derneği, 35. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 24 November 2022

Servikotorakal bileşkeyi içerisine alan epidural metastaz: Olgu sunumu.

Türk Nöroşirurji Derneği, 26. Spinal Sempozyumu, Spinal Cerrahide Enstrumantasyon ve Yeni Teknolojiler, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2022

Primary intramedullary primitive neuroectodermal tumor

14th International Turkish Spine Congress, İzmir, Turkey, 25 - 28 May 2022, pp.608-611

Atipik C2-C3 dislokasyon: Olgu sunumu

Türk Nöroşiruji Derneği, Çukurova Spinal Günleri, Adana, Turkey, 17 March 2022

Spinal Olgu Danışma Toplantısı

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu, Ankara, Turkey, 22 February 2022

Atlantoaksiyal instabilitenin Goel-Harms tekniği ve C1-C2 eklemine kafes uygulaması ile tedavisi

Türk Nöroşirurji Derneği, 25. Spinal Sempozyumu, Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi, İzmir, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.8

Çoklu sayıda nüks eden servikal sarkoidoz olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği, 34. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.1

Spinal multipl seeding ile seyreden nüks 4. ventrikül koroid pleksus papillomu

Türk Nöroşirurji Derneği, 34. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.1 Sustainable Development

3. ventrikül kolloid kistlerinin nöroendoskopik cerrahisi

Türk Nöroşirurji Derneği, 34. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.4

Multipl multisentrik glioblastom olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği, 34. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.1

3. ventrikül kolloid kistine endoskopik transforaminal transkoroidal yaklaşım

Türk Nöroşirurji Derneği, 34. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.1

Posterior üst servikal fiksasyon sonucu gelişen iatrojenik vertebral arter psödoanevrizması

Türk Nöroşirurji Derneği, 34. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.1

Radyolojik olarak menengiomu taklit eden hemanjioblastom olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği, 34. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2021, pp.1

Servikotorakal epidural abse: Olgu sunumu

Spinal Temel Eğitim Programı-3 Olgu Çözümlemeleri, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu, Ankara, Turkey, 23 June 2021

360 derece füzyon uygulanan torakal karsinom metastazı: Olgu sunumu

Türk Nöroşiruji Derneği, Çukurova Spinal Günleri, Adana, Turkey, 13 February 2020, pp.3

Kanser metastazı ile ilişkili vertebra fraktürlerinde perkütan kifoplasti uygulaması

Türk Nöroşirurji Derneği, Yaşlanan Omurga Sempozyumu, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2019, pp.50 Sustainable Development

Travmatik odontoid fraktürü: Olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, Yaşlanan Omurga Sempozyumu, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2019, pp.4

Perkütan vertebroplasti sonrası gelişen epidural abse ve spondilodiskit: Olgu sunumu

Türk Nöroşiruji Derneği, Çukurova Spinal Günleri, Adana, Turkey, 24 October 2019, pp.5

Menenjiti taklit eden primer hipofizer abse olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği, 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.314

Posterior fossa kraniotomi: 85 hastanın retrospektif analizi

Türk Nöroşirurji Derneği, 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.151

Laminoplasty with miniplates for the surgical treatment of spinal canal pathologies

13th International Turkish Spine Congress, İzmir, Turkey, 3 - 06 April 2019, pp.128-129

Spinal cerrahi sonrası gelişen psödomeningosellerin cerrahi tedavisi

Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, Muğla, Turkey, 26 - 29 September 2018, pp.160

Intrakranial epidermoid tümörlerde cerrahinin rolü

Nöroonkoloji Derneği, 11. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, Muğla, Turkey, 25 - 27 May 2018, pp.31

Yüksek dereceli glial tümör tanılı hastaların tek merkez retrospektif incelemesi

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, 13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Magosa, Cyprus (Kktc), 27 April - 01 May 2018, pp.198

Normal basınçlı hidrosefalide tanı, tedavi ve prognoz (Sabah paneli)

Türk Nöroşirurji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018

Normal basınçlı hidrosefalide tanı, tedavi ve prognoz

Türk Nöroşirurji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.29

Glioblastom hastalarında hücre öldürücü immünoglobulin benzeri reseptör gen polimorfizminin değerlendirilmesi

Türk Nöroşirurji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.62-63

Semptomatik sellar araknoid kist, endoskopik endonazal kist sisternostomi

Türk Nöroşirurji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.175

Spontan tromboze kanamış serebral arteriyovenöz malformasyon

Türk Nöroşirurji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.233

C2 vertebroplasti

Türk Nöroşirurji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.293

Kifotik deformite oluşan ve posterior stabilizasyon uygulanan T10 vertebra bruselloz olgu sunumu

Türk Omurga Derneği, Torakolomber Enstrümantasyon Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 24 March 2018, pp.14

Posterior enstrumantasyon uygulanan hastalarda topikal vankomisin ile uygulanan profilaksinin etkinliği

Türk Nöroşirurji Derneği, Servikal ve Torakal Dejeneratif Omurga Sempozyumu, Muğla, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.22

The role of cine flow magnetic resonance imaging in patients with chiari 0 malformation

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.219

Giant cavernous malformations in childhood: a case report and review of the literature

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.351

DCER as an effective technique in the treatment of basilar invagination: 3 years outcomes of three cases

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.220

Basilar invagination with atlantoaxial dislocation in a 5 year-old child: case report

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.387

Evaluation of serum S100B values in high grade glioma patients

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.494

Omurgada dejeneratif değişikliklerin anlamı ve çözümlemeleri (Sabah semineri)

Türk Nöroşirurji Derneği, 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017

Omurgada dejeneratif değişikliklerin anlamı ve çözümlemeleri

Türk Nöroşirurji Derneği, 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.23

Subdural hematomların tedavisi: 5 yıllık klinik deneyim

Türk Nöroşirurji Derneği, 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.137

Lomber disk hernilerinin spontan regresyonu

Türk Nöroşirurji Derneği, Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.37

Spontan otojenik pnömosefali olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.215

Pediatrik pitüisitoma olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.182

Supra-infratentoriyal komponentleri bulunan posterior fossa epidural hematomu; olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.214

Spontaneous extrusion of ventriculo-peritoneal shunt catheter through the right lumbar region: a case report

15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies, Roma, Italy, 8 - 12 September 2015, pp.119

An unusual complication of lumbar spine surgery: case report

11th International Turkish Spine Congress, İzmir, Turkey, 29 April - 03 May 2015, pp.68

Giant intraventricular cystic lesion

65th Annual Meeting of the German Society of Neurosurgery, 1st Joint Meeting with the Turkish Neurosurgical Society, Dresden, Germany, 11 - 14 May 2014, pp.208

İntraventriküler glioblastoma multiforme

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.269-270

Subdural hematomu taklit eden dural karsinom metastazlı olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.269

Yaygın idiopatik iskelet hiperostozu: olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.198

Tuberosklerozda omurga tutulumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.163

Os odontoideum: vaka sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.156-157

Torakal omurgayı tutan polyostotik fibröz displazi

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.155

Enfekte olmuş dorsal dermal sinüslü olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012, pp.214

Books & Book Chapters

Lomber Disk Hernisinde Doğal Seyir ve Konservatif Tedavi

in: Temel Nöroşirurji, Avcı Emel, Editor, Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları, Ankara, pp.1381-1387, 2023

Pediatrik Yaş Grubunda Spinal Enstrümantasyon

in: Spinal Cerrahide Enstrümantasyon ve Yeni Teknolojiler, Ateş Özkan, Öktenoğlu Tunç, Kalaycı Murat, Özdemir Nail, Seçer Mehmet, Gürçay Ahmet Gürhan, Olguner Semih Kıvanç, Akşan Özgür, Editor, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları, Ankara, pp.137-146, 2023

Hafif travmatik beyin yaralanmaları

in: Kafa Travmaları, Aslan Güzel,Uygur Er, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.33-37, 2022

Travmatik epidural hematomlar

in: Kafa Travmaları, Aslan Güzel,Uygur Er, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.49-54, 2022

Ping pong kafatası kırıkları

in: Kafa Travmaları, Aslan Güzel,Uygur Er, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.61-64, 2022

Alt servikal bölge kırıklarında konservatif tedavinin yeri

in: Omurga ve Omurilik Yaralanmaları, Ali Dalgıç,Mesut Yılmaz,Şeref Doğan,Ahmet Dağtekin,Ahmet Gürhan Gürçay,Onur Yaman,Cumhur Kılınçer, Editor, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri, Ankara, pp.121-126, 2021

EKSTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ YÖNETİMİ VE VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANTLAR

in: NEUROICU YOĞUN BAKIM KİTABI, ÖZLÜ ONUR, GÜLEÇ ERSEL, Editor, HİPOKRAT YAYINCILIK, Ankara, pp.397-415, 2020

Yaşlı Hastada Lomber Disk Hernisi: Cerrahi Tekniğin Seçimi

in: Yaşlanan Omurga, Şimşek S, Dalgıç A, Yılmaz M, Dağtekin A, Türeyen K, Işık S, Temiz C, Gürçay E, Yaman O, Gürçay AG, Editor, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu Yayınları, Ankara, pp.309-312, 2019

Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomaları

in: Hematolojide Güncel Yaklaşımlar, Köse F, Güneş AK, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.47-56, 2019

Servikal Anterior Mikroforaminotomi: Endikasyon ve Teknik

in: Servikal Dejeneratif Hastalıklar, Arslantaş A, Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.48-51, 2018

EKSTRAAKSİYAL VE İNTRAAKSİYAL İNTRASEREBRAL HEMATOMDA POSTERİOR FOSSA DEKOMPRESYONU

in: NÖROŞİRURJİ CERRAHİ İNCELİKLER KRANİYAL, ÇAĞLAR ŞÜKRÜ, DOĞAN İHSAN, KAYNAR MEHMET YAŞAR, DÜNDAR TOLGA, Editor, PELİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.499-504, 2018

Servikal Omurganın Yaşlanma Süreci; Dejenerasyonda Fizyopatoloji

in: Servikal ve Torakal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları, Kotil K., Temiz C., Kaptanoğlu E., Erman T., Ateş Ö., Dalgıç A., Solmaz İ., Editor, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu Yayınları, Ankara, pp.37-42, 2017

Servikal Omurga/omuriliğin Dejeneratif Hastalıklarında Radyolojik İncelemeler

in: Servikal ve Torakal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları, Kotil K., Temiz C., Kaptanoğlu E., Erman T., Ateş Ö., Dalgıç A., Solmaz İ., Editor, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu Yayınları, Ankara, pp.19-26, 2017

Ventrikülo-peritoneal Şant Cerrahisi

in: Nöroşirürjide Şant Cerrahisi, Günaldı Ö, Emel E., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.153-162, 2014

Metrics

Publication

171

Citation (WoS)

84

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

58

H-Index (Scopus)

4

Project

2

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals