Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Comparison of dorsal intercostal perforator artery flap and primary closure in myelomeningocele repair.

Child's nervous system : ChNS : official journal of the International Society for Pediatric Neurosurgery, vol.37, pp.229-233, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Spontaneous regression of lumbar disc herniations: A retrospective analysis of 5 patients

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.22, no.12, pp.1785-1789, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Intracranial chondroma without meningeal attachment

NEUROLOGY INDIA, vol.66, no.3, pp.865-866, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of Serum S100B Values in High Grade Glioma Patients

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.32, no.4, pp.738-746, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Pediatric Brainstem Glioblastoma: A Systematic Review about Treatment Strategies

Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.24-36, 2021 (Other Refereed National Journals)

Torakal (T3-T10) Vertebra Kırıklarına Yaklaşım

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERGİSİ, vol.30, no.3, pp.418-427, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kranial Ateşli Silah Yaralanmaları

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERGİSİ, vol.30, no.2, pp.239-244, 2020 (Other Refereed National Journals)

ALIF Uygulamalarında Minimal İnvaziv Teknikler

Türkiye Klinikleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.262-266, 2017 (Other Refereed National Journals)

Double crush root injury in the lumbar spine

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.42, no.1, pp.176-178, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Treatment of chronic subdural hematoma: 5-year clinical experience

EUROPEAN JOURNAL OF THERAPEUTICS, vol.22, no.3, pp.118-123, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Intramedullary mature teratoma of the conus medullaris

JOURNAL OF NEUROSCIENCES IN RURAL PRACTICE, vol.7, no.2, pp.305-307, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Ayrık Omurilik Malformasyonu

Cukurova Medical Journal, vol.40, no.2, pp.199-207, 2015 (Other Refereed National Journals)

Lomber Bölgede Endoskopi Yardımlı Yaklaşımlar

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Bülteni, vol.69, no.2, pp.22-27, 2015 (Other Refereed National Journals)

Split Cord Malformations

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.40, no.2, pp.199-207, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, vol.23, no.3, pp.367-386, 2014 (Other Refereed National Journals)

Pediatric Intracerebral Tumors

Archives Medical Review Journal, vol.23, no.3, pp.367-386, 2014 (National Refreed University Journal)

Metastatic Brain Tumors

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.39, no.2, pp.191-202, 2014 (Journal Indexed in ESCI)

Vertebroplasti

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, vol.21, no.4, pp.283-298, 2012 (Other Refereed National Journals)

Vertebroplasty

Arcives Medical Review Journal, vol.21, no.4, pp.283-298, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

360 derece füzyon uygulanan torakal karsinom metastazı: Olgu sunumu

Türk Nöroşiruji Derneği, Çukurova Spinal Günleri, Adana, Turkey, 13 February 2020, pp.3

Kanser metastazı ile ilişkili vertebra fraktürlerinde perkütan kifoplasti uygulaması

Türk Nöroşirurji Derneği, Yaşlanan Omurga Sempozyumu, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2019, pp.50

Travmatik odontoid fraktürü: Olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, Yaşlanan Omurga Sempozyumu, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2019, pp.4

Perkütan vertebroplasti sonrası gelişen epidural abse ve spondilodiskit: Olgu sunumu

Türk Nöroşiruji Derneği, Çukurova Spinal Günleri, Adana, Turkey, 24 October 2019, pp.5

Menenjiti taklit eden primer hipofizer abse olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği, 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.314

Posterior fossa kraniotomi: 85 hastanın retrospektif analizi

Türk Nöroşirurji Derneği, 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.151

Primary intramedullary primitive neuroectodermal tumor

13th International Turkish Spine Congress, İzmir, Turkey, 3 - 06 April 2019, pp.215

Laminoplasty with miniplates for the surgical treatment of spinal canal pathologies

13th International Turkish Spine Congress, İzmir, Turkey, 3 - 06 April 2019, pp.128-129

Spinal cerrahi sonrası gelişen psödomeningosellerin cerrahi tedavisi

Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, Muğla, Turkey, 26 - 29 September 2018, pp.160

Intrakranial epidermoid tümörlerde cerrahinin rolü

Nöroonkoloji Derneği, 11. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, Muğla, Turkey, 25 - 27 May 2018, pp.31

Yüksek dereceli glial tümör tanılı hastaların tek merkez retrospektif incelemesi

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, 13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Magosa, Cyprus (Kktc), 27 April - 01 May 2018, pp.198

Normal basınçlı hidrosefalide tanı, tedavi ve prognoz (Sabah paneli)

Türk Nöroşirurji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018

Uzun dönem hayatta kalan motor saha glioblastom olgusunda IDH 1 mutasyon analizi

Türk Nöroşirurji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.183

Normal basınçlı hidrosefalide tanı, tedavi ve prognoz

Türk Nöroşirurji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.29

Glioblastom hastalarında hücre öldürücü immünoglobulin benzeri reseptör gen polimorfizminin değerlendirilmesi

Türk Nöroşirurji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.62-63

Semptomatik sellar araknoid kist, endoskopik endonazal kist sisternostomi

Türk Nöroşirurji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.175

Spontan tromboze kanamış serebral arteriyovenöz malformasyon

Türk Nöroşirurji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.233

C2 vertebroplasti

Türk Nöroşirurji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2018, pp.293

Kifotik deformite oluşan ve posterior stabilizasyon uygulanan T10 vertebra bruselloz olgu sunumu

Türk Omurga Derneği, Torakolomber Enstrümantasyon Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 24 March 2018, pp.14

Posterior enstrumantasyon uygulanan hastalarda topikal vankomisin ile uygulanan profilaksinin etkinliği

Türk Nöroşirurji Derneği, Servikal ve Torakal Dejeneratif Omurga Sempozyumu, Muğla, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.22

The role of cine flow magnetic resonance imaging in patients with chiari 0 malformation

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.219

Evaluation of serum S100B values in high grade glioma patients

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.494

Giant cavernous malformations in childhood: a case report and review of the literature

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.351

Basilar invagination with atlantoaxial dislocation in a 5 year-old child: case report

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.387

DCER as an effective technique in the treatment of basilar invagination: 3 years outcomes of three cases

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Turkey, 20 - 25 August 2017, pp.220

Omurgada dejeneratif değişikliklerin anlamı ve çözümlemeleri (Sabah semineri)

Türk Nöroşirurji Derneği, 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017

Subdural hematomların tedavisi: 5 yıllık klinik deneyim

Türk Nöroşirurji Derneği, 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.137

Omurgada dejeneratif değişikliklerin anlamı ve çözümlemeleri

Türk Nöroşirurji Derneği, 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.23

Lomber disk hernilerinin spontan regresyonu

Türk Nöroşirurji Derneği, Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.37

Yaşlı hastalarda korpusun posteriorunu içeren osteoporotik torakolomber fraktürlerin perkütan vertebroplasti yöntemi ile tedavisi

Türk Nöroşirurji Derneği, Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.36

Pediatrik pitüisitoma olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.182

Supra-infratentoriyal komponentleri bulunan posterior fossa epidural hematomu; olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.214

Spontan otojenik pnömosefali olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016, pp.215

Spontaneous extrusion of ventriculo-peritoneal shunt catheter through the right lumbar region: a case report

15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies, Roma, Italy, 8 - 12 September 2015, pp.119

An unusual complication of lumbar spine surgery: case report

11th International Turkish Spine Congress, İzmir, Turkey, 29 April - 03 May 2015, pp.68

Giant intraventricular cystic lesion

65th Annual Meeting of the German Society of Neurosurgery, 1st Joint Meeting with the Turkish Neurosurgical Society, Dresden, Germany, 11 - 14 May 2014, pp.208

Subdural hematomu taklit eden dural karsinom metastazlı olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.269

Os odontoideum: vaka sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.156-157

Yaygın idiopatik iskelet hiperostozu: olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.198

Tuberosklerozda omurga tutulumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.163

Torakal omurgayı tutan polyostotik fibröz displazi

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.155

İntraventriküler glioblastoma multiforme

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014, pp.269-270

Enfekte olmuş dorsal dermal sinüslü olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012, pp.214

Books & Book Chapters

EKSTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ YÖNETİMİ VE VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANTLAR

in: NEUROICU YOĞUN BAKIM KİTABI, ÖZLÜ ONUR, GÜLEÇ ERSEL, Editor, HİPOKRAT YAYINCILIK, Ankara, pp.397-415, 2020

Yaşlı Hastada Lomber Disk Hernisi: Cerrahi Tekniğin Seçimi

in: Yaşlanan Omurga, Şimşek S, Dalgıç A, Yılmaz M, Dağtekin A, Türeyen K, Işık S, Temiz C, Gürçay E, Yaman O, Gürçay AG, Editor, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu Yayınları, Ankara, pp.309-312, 2019

Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomaları

in: Hematolojide Güncel Yaklaşımlar, Köse F, Güneş AK, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.47-56, 2019

Servikal Anterior Mikroforaminotomi: Endikasyon ve Teknik

in: Servikal Dejeneratif Hastalıklar, Arslantaş A, Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.48-51, 2018

EKSTRAAKSİYAL VE İNTRAAKSİYAL İNTRASEREBRAL HEMATOMDA POSTERİOR FOSSA DEKOMPRESYONU

in: NÖROŞİRURJİ CERRAHİ İNCELİKLER KRANİYAL, ÇAĞLAR ŞÜKRÜ, DOĞAN İHSAN, KAYNAR MEHMET YAŞAR, DÜNDAR TOLGA, Editor, PELİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.499-504, 2018

Servikal Omurga/omuriliğin Dejeneratif Hastalıklarında Radyolojik İncelemeler

in: Servikal ve Torakal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları, Kotil K., Temiz C., Kaptanoğlu E., Erman T., Ateş Ö., Dalgıç A., Solmaz İ., Editor, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu Yayınları, Ankara, pp.19-26, 2017

Servikal Omurganın Yaşlanma Süreci; Dejenerasyonda Fizyopatoloji

in: Servikal ve Torakal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları, Kotil K., Temiz C., Kaptanoğlu E., Erman T., Ateş Ö., Dalgıç A., Solmaz İ., Editor, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu Yayınları, Ankara, pp.37-42, 2017

Ventrikülo-peritoneal Şant Cerrahisi

in: Nöroşirürjide Şant Cerrahisi, Günaldı Ö, Emel E., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.153-162, 2014