Rekürren glioblastomlarda ikinci basamak tedavide irinotekan/bevasizumab kombinayonu ile re-operasyon sonrası irinotekan/bevasizumab kombinasyonu: Tek merkez deneyimi


SEVER Ö. N. , OKTAY K. , GUZEL E., KAYA V., YILDIRIM M., GUZEL A.

Nöroonkoloji Derneği, 11. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2018, ss.12-13

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.12-13