Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cadmium Levels in Hair and Nail of Smoking and Non Smoking

EKOLOJI, cilt.22, sa.89, ss.84-88, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of Zeolite on Reduction of Lead Toxicity in Nil Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.18, sa.1, ss.135-140, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Metal concentrations in fish species from the Northeast Mediterranean Sea

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.121, ss.431-438, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Accumulation of copper and cadmium in small and large Nile tilapia Oreochromis niloticus

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.71, sa.6, ss.1265-1271, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Metal interactions during accumulation and elimination of zinc and cadmium in tissues of the freshwater fish Tilapia nilotica

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.63, sa.4, ss.511-519, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oreochromis niloticus?un Solungaç Dokusu İyon Düzeyleri Üzerine Kurşunun Etkisi

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.4, sa.1, ss.22-26, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oreochromis niloticus?un Solungaç Dokusu İyon Düzeyleri Üzerine Kurşunun Etkisi

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, cilt.4, sa.1, ss.22-26, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tilapia Oreochromis niloticus Linnaeus 1758 balığı dokularında kalsiyum ve zeolitin kadmiyum birikimine etkisi

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.33, sa.1, ss.41, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oreochromis niloticus da Bakır Birikiminde Kalsiyum ve Zeolitin Etkileri

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences, cilt.6, sa.13, ss.26-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kilisde toplanan Kurbağa Türü (Rana Ridibunda, Pallas 1771) Dokularında Bazı Ağır Metallerin Araştırılması

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.10, ss.46-51, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oreochromis niloticus(Linnaeus, 1758)? da Dimethoat?ın Bazı Enzim Sistemlerine Toksik Etkileri

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.33-36, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Environmental Impact of Using Agricultural Drugs, Duzce Province

Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, cilt.2, ss.885-891, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arsenik Ve Kurşun İçeren Optik Camların Ekolojiye Etkileri

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Ekoloji 2012 Sempozyumu Özel Sayısı, cilt.6, sa.1, ss.160-165, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kilis ili Faunası. Belgelerle Kilis

TC GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, sa.1, ss.394-400, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aluminyum Toksisitesi Üzerine Kalsiyum?un Koruyucu Etkisi

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (EgeJFAS), cilt.29, sa.1, ss.41-47, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurşunun Cyprinus carpio Kas Dokusunda İyon Parametrelerine Etkisi

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences. FABA 2011 SYMPOSIUM SPECIAL ISSUES, cilt.2, sa.5, ss.1-7, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mersin Körfezinde Penaeus semiculatis?un Dokularında Ağır Metal Konsantrasyonları.

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences., cilt.1, sa.4, ss.24-33, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oreochromis nilotıcus?un Solungaç Kas, Karaciğer ve Böbrek Dokularında Bakır ve Kurşun Birikimi

Ç. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.19-29, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cyprinus Carpio?da Solungaç, Kas, Karaciğer ve Böbrek Dokularında Kurşun Birikimi.

Ç.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.11-19, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Oreochromis niloticus’xxun solungaç dokularında bazı oksidatif stres parametreleri (GSH ve TBARS) üzerine Chlorantraniliprolün akut toksisitesi

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), June 28-29, 2019 Ankara, Turkey, 28 - 29 Haziran 2019, ss.580-582

Silikon Nanopartiküllerin Çevre Ve Canlı Üzerine Etkileri

EJONS 6 – Internatıonal Conference on Mathematics – Engineering – Natural Medical Scıences Mart 8-10, 2019, 8 - 10 Mart 2019, ss.92-96

Bakırın Oreochromis niloticus solungaç dokusunda iyon dağılımı üzerine etkisi

EJONS 6 – Internatıonal Conference on Mathematics – Engineering – Natural Medical Sciences Mart 8-10, 2019, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.85-914

Görünür Tehlike: Mikroplastikler

ZEUGMA II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 18-20 Ocak 2019, 18 - 20 Ocak 2019, ss.1790-1798

Geçmişten Geleceğe Nanopartikül Ve Toksisitesi

ZEUGMA II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 18-20 Ocak 2019, 18 - 20 Ocak 2019, ss.1799-1801

Geleceğin Tehlikesi: Talyum

ZEUGMA I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018, ss.1393-1395

Geleceğin Tehlikesi: Talyum

ZEUGMA I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018, ss.1393-1395

Geleceğin Tehlikesi: Talyum

ZEUGMA I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018, ss.1393-1395

Propiconazole Toksisitesinin Oreochromis niloticus Karaciğer Dokusunda Bazı Antioksidan Enzim Parametreleri Üzerine Etkileri.

ZEUGMA I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018, ss.1388-1392

Influence of aluminum nanoparticles (Al-NPs) on Na+ and K+ ion levels in gill tissue of Nile fish (Oreochromis niloticus)

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.74-78

Effects of Sage (Salvia officinalis) extract on hematological parameters of Nile Fish (Oreochromis niloticus).

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.59-63

Effects of Sage (Salvia officinalis) extract on hematological parameters of Nile Fish (Oreochromis niloticus).

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.59-63

Oreochromis niloticus'un Solungaç Na+ /K+ ATPaz Aktivitesi Üzerine Pestisit Chlorantraniliprole?nin Etkileri

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.69-73

Influence of aluminum nanoparticles (Al-NPs) on Na+ and K+ ion levels in gill tissue of Nile fish (Oreochromis niloticus)

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.74-78

Oreochromis niloticus’xxun Solungaç Na /K ATPaz Aktivitesi Üzerine Pestisit Chlorantraniliprole’nin Etkileri.

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), 4 - 06 Eylül 2018, ss.69-73

Oreochromis niloticus’xxta serum iyonu düzeylerinde (Na , K ve Ca ) adaçayı ekstresinin oluşturduğu değişikliler

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), 4 - 06 Eylül 2018, ss.64-68

The effect of aluminum nanoparticles on EROD activity in liver of Oreochromis niloticus

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.54-58

Oreochromis niloticus'un Solungaç Na+ /K+ ATPaz Aktivitesi Üzerine Pestisit Chlorantraniliprole?nin Etkileri

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.69-73

Oreochromis niloticus'ta serum iyonu düzeylerinde (Na +, K + ve Ca +) adaçayı ekstresinin oluşturduğu değişikliler

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.64-68

Oreochromis niloticus'ta serum iyonu düzeylerinde (Na +, K + ve Ca +) adaçayı ekstresinin oluşturduğu değişikliler

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.64-68

The effect of aluminum nanoparticles on EROD activity in liver of Oreochromis niloticus

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.54-58

Hypericum Perforatum Ekstresinin Farelerde Metotreksatin Neden Olduğu Nefrotoksisite Üzerine Koruyucu Etkisi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.915

Nanotechnology and Its Impact on the Environment

1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.596

Nanotechnology and Its Impact on the Environment

1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.596

Mercury toxicity in aquatic ecosystems

2nd International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.674

Mercury toxicity in aquatic ecosystems

2nd International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.674

Mercury toxicity in aquatic ecosystems

2nd International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.674

Acute toxicity of emamectin benzoate on the brain acetylcholinesterase enzyme (AChE) activity of Oreochromis niloticus

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakya, 10 - 13 Eylül 2017, cilt.280 identifier

The effect of copper on superoxide dismutase (SOD) activity in tissues of Nile fish (Oreochromis niloticus)

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakya, 10 - 13 Eylül 2017, cilt.280 identifier

The effect of fluoride toxicity on plasma enzymes of Oreochromis niloticus

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakya, 10 - 13 Eylül 2017, cilt.280 identifier

Acute toxicity of emamectin benzoate on the brain acetylcholinesterase enzyme (AChE) activity of Oreochromis niloticus

53rd Congress of the European Societies of Toxicology, Bratislava, Slovakya, 10 - 13 Eylül 2017, cilt.280, sa.1, ss.205

The effect of fluoride toxicity on plasma enzymes of Oreochromis niloticus.

53rd Congress of the European Societies of Toxicology, Bratislava, Slovakya, 10 - 13 Eylül 2017, cilt.280, sa.1, ss.315

The effect of copper on superoxide dismutase (SOD) activity in tissues of Nile fish (Oreochromis niloticus)

53rd Congress of the European Societies of Toxicology, Bratislava, Slovakya, 10 - 13 Eylül 2017, cilt.280, sa.1, ss.315

Diet-Borne Garlic extract on Transferase parameters (ALT and AST) of Nile Fish Oreochromis niloticus

IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress, Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.316

Effect of thyme extract on serum electrolytes (Na+, K+ and Ca+) in Nile fish

IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress, Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.314

Diet-Borne Garlic extract on Transferase parameters (ALT and AST) of Nile Fish Oreochromis niloticus

IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress, Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.316

Diet-Borne Garlic extract on Transferase parameters (ALT and AST) of Nile Fish Oreochromis niloticus

IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress, Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.316

Effect of thyme extract on serum electrolytes (Na+, K+ and Ca+) in Nile fish

IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress, Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.314

The Effect of pesticides on the way of EROD and GST biotransformation activity in fish

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.843

The ability to reduce toxicity; zeolite

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.252

Protective Role of Selenium in Fish

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.1132

The ability to reduce toxicity; zeolite

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.252

Effects of thyme (Thymus vulgaris L.) extract on selected hematological parameters of Nile Fish (Oreochromis niloticus).

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.175

The Effect of pesticides on the way of EROD and GST biotransformation activity in fish

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.843

Protective Role of Selenium in Fish

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.1132

Protective Role of Selenium in Fish

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.1132

The Effect of pesticides on the way of EROD and GST biotransformation activity in fish

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.843

The Effects of Cadmium and Copper Toxicity on kidney Tissue of Oreochromis niloticus

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.304

The Effects of Cadmium and Copper Toxicity on kidney Tissue of Oreochromis niloticus

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.304

Effects of thyme (Thymus vulgaris L.) extract on selected hematological parameters of Nile Fish (Oreochromis niloticus).

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.175

The Effects of Cadmium and Copper Toxicity on kidney Tissue of Oreochromis niloticus

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.304

The ability to reduce toxicity; zeolite

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.252

Effects of thyme (Thymus vulgaris L.) extract on selected hematological parameters of Nile Fish (Oreochromis niloticus).

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.175

Bir mezbahanenin Ekolojik Açıdan Genel Olarak İncelenmesi

İnternational Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, 2 - 04 Mayıs 2017, ss.297-298

The Effects of Copper and Zeolite Mixtures on Liver Tissue of Oreochromis niloticus

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016

The effects of nitrite on hematological parameters of nil tilapia Oreochromis niloticus Linnaeus 1758

2nd International Conference on Environmetal Science and Technology, 28 Eylül - 02 Ekim 2016

The effects of water-borne aluminum on plasma glucose and cortisol in Oreochromis niloticus

52nd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Sevilla, İspanya, 4 - 07 Eylül 2016, cilt.258 identifier

Toxic nanoparticles and Toxicity

2nd International Congress of Forensic Toxicology, 26 - 30 Mayıs 2016

Drinking Water Safety in Kilis

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 Mart 2016

Healthy effects of titanium dipxide TiO2 nanoparticles

International Conference on Natural Science and Engineering, 19 - 20 Mart 2016

Healty effects of Titanium Dioxide TİO2 nonoparticles

International Conference on Natural Science and Engineering, 19 - 20 Mart 2016

The Effects of Zeolite on Copper Accumulation in Gills Tissue of Oreochromis niloticus

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 Mart 2016

Healty effects of Titanium Dioxide TiO2 nanoparticles

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 Mart 2016

The Impact of Some Drugs Diclofenac Carbamazepine and Propranolol on Aquatic Organisms

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 Mart 2016

Nitritin Balık Kan Parametreleri Üzerine Etkisi: Derleme.

", XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2015, ss.227

Some Physicochemical and Microbiological Properties of Drinking Water in Kilis Province.

International Environmental Science Symposium of Van (IESSV), Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.182

Farklı Sıcaklıkların Oreochromis niloticus (L. 1758)?da Kadmiyum Birikimi Üzerine Etkisi.

Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu., Elazığ, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2014, ss.106

Farklı Sıcaklıkların Oreochromis niloticus (L. 1758)?da Kadmiyum Birikimi Üzerine Etkisi.

Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu., Elazığ, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2014, ss.106

Tıbbi Atıkların İnsan Sağlığına Ve Çevreye Etkisi.

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Mayıs 2014, ss.185

Gıda Alerjileri

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Mayıs 2014, ss.186

Antibiyotik Kirliliği?nin İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkisi,

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Mayıs 2014, ss.184

Tarımda Pestisidlerin Çevreye Etkisi.

XI Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.135

The Environmental Impact of Using Agricultural Drugs, City of Duzce.

ICOEST 2013-CAPPODACIA, Urgup, Turkey, Nevşehir, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2013, ss.633

Tarımsal Faaliyetler Ve Çevre Kirliliği

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2013, ss.193

İlköğretim Çocuklarının Çevre Algıları

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2013, ss.237

Hayvan Yemlerinde Bulunan Ağır Metaller Ve Bu Ağır Metallerin Hayvan Sağlığına Etkileri

I. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım stratejileri sempozyumu., Kilis, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2012, ss.81

Doğal zeolitlerin hayvansal üretimde yem kalitesi üzerine etkileri.

I. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım stratejileri sempozyumu., Kilis, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2012, ss.80

Oleuropein?in Oreochromis niloticus Kan Dokusunda İyon Düzeylerine Etkisi.

5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu., Isparta, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2012, ss.107

Çevre Kirleticilerinin Biyokimyasal Parametrelere Etkileri

5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu., Isparta, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2012, ss.152

Oleuropein?in Oreochromis niloticus Kan Dokusunda İyon Düzeylerine Etkisi.

5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu., Isparta, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2012, ss.107

Oleuropeinin Oreochromis niloticus balık kan dokusunda estradiol (E2) düzeylerine etkisi.

1. Ulusal Disiplinlerarası Çevre Kongresi, Sakarya, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2012, ss.52

İklim Değişikliklerinin Ekosistem Üzerindeki Etkisi.

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Kilis, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2012, ss.441

Kilis İli Ve Yöresinde Çevre Kirliliği

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Kilis, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2012, ss.217

Arsenik Ve Kurşun İçeren Optik Camların Ekolojiye Etkileri

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Kilis, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2012, ss.276

Çevre Ve Kirleticileri

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Kilis, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2012, ss.85

Su Ve Tasarruf

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Kilis, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2012, ss.215

Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Mikobiyotası

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 Ekim - 28 Kasım 2011, ss.967-970

Kurşunun Etkisinde Cyprinus carpio?nun Kas Dokusundaki Bazı İyon Parametrelerdeki Değişimlerin Belirlenmesi

FABA 2011 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Uluslararası katılımlı, Samsun, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2011, ss.72

Kurşunun Etkisinde Cyprinus carpio?nun Kas Dokusundaki Bazı İyon Parametrelerdeki Değişimlerin Belirlenmesi

FABA 2011 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Uluslararası katılımlı, Samsun, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2011, ss.72

Tarım ve gıda güvenliği

GAP VI. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2011, ss.491-494

Anne Sütünde Tehlikeli Kurşun Düzeyleri.

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, ss.38

Kilis İli İçme Suyu Metal Düzeyleri ve İçme Suyunun Güvenirliliği

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, ss.102

Anne Sütünde Tehlikeli Kurşun Düzeyleri.

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, ss.38

Güvenli Gıda Tüketimi

2. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Aralık 2010, ss.67

Çevre Kirliliği, Çölleşme ve Çözüm Önerileri.

Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2010, ss.90-93

Atatürk Baraj Gölü?ndeki Chondrostoma Regium?un Dokularındaki Metal Düzeyleri.

1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2010, ss.75

Atatürk Baraj Gölü?ndeki Chondrostoma Regium?un Dokularındaki Metal Düzeyleri.

1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2010, ss.75

İçme Suyu Standartları ve Sıtma Pınarı İçme Suyunun Güvenirliliği.

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2010, ss.118-119

Tatlı su balığı Oreochromis niloticus dokularında bakır ve kadmiyum birikimi

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009, ss.118

Tatlı su balığı Oreochromis niloticus dokularında bakır ve kadmiyum birikimi

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009, ss.118

Kitap & Kitap Bölümleri