Obez bir köpekte immunolojik serolojik hematolojik biyokimyasal hormonal parazitolojik elektrokardiyografik ve radyolojik bulgular ile hastalık etiyolojisinin incelenmesi


TEKELİOĞLU B. K. , KANDIR S. , ESİN E. , ÜTÜK A. E. , HALIGÜR M. , AYDOĞAN A., ...Daha Fazla

1 st international mediterranean science and engineering congress, 26 Ekim 2017 - 28 Ekim 2016