Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

  Tez savunması

 • Şubat 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Mersin Üniversitesi

  Tez savunması

 • Ocak 2018 Tez Savunma (Doktora)

  Çukurova Üniversitesi

  Tez savunması

 • Aralık 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Çukurova Üniversitesi

  Tez savunması

 • Kasım 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Çukurova Üniv

  Doktora Sınavı Jürisi

 • Ekim 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Çukurova Üniv

  Doktora Sınavı Jürisi

 • Temmuz 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Mersin Üniversitesi

  Tez Savunması

 • Temmuz 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Mersin Üniversitesi

  Tez Savunması

 • Ocak 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çukurova Üniversitesi

  civa ve civa-selenyum etkisine bırakılan O. niloticus da civanın böbrek bağırsak kas dokularında birikimim ve Na-K-ATPaz aktivitesine etkisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Journal of Animal and Veterinary Advances

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2019 - Devam Ediyor American Journal of Life Sciences

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2013 - Devam Ediyor Türkiye Biyoloji Bülteni (TBB) Yayın Kurul Üyeliği

  Üye

 • 2011 - Devam Ediyor Türkiye Tabiatını Koruma Derneği İl temsilcisi

  Başkan

Bilimsel Hakemlikler

 • Temmuz 2018 Karadeniz Fen bilimleri dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2018 Archives of Environmental Sciences and Environmental Toxicology.

  Diğer Dergiler

 • Haziran 2018 Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2018 Water Air Soil Pollution

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2018 Karadeniz Fen bilimleri dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2015 Kafkas Veteriner Fakülte Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2015 Kafkas Veteriner Fakülte Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2015 Environmental Monitoring and Assesment

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2014 Italian Journal of animal sci

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2014 Giresun Fen Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2013 Aquatic toxicology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2013 Giresun Fen Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2012 Environmental pollution

  SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2009 - Devam Ediyor Giresun Üniversitesi

  Diğer

  Türkiye