Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Heavy Metals in the Blue Crab (Callinectes sapidus) in Mersin Bay, Turkey

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.98, no.6, pp.824-829, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Cadmium Levels in Hair and Nail of Smoking and Non Smoking

EKOLOJI, vol.22, no.89, pp.84-88, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Effect of Zeolite on Reduction of Lead Toxicity in Nil Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, no.1, pp.135-140, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Metal concentrations in fish species from the Northeast Mediterranean Sea

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.121, pp.431-438, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Accumulation of copper and cadmium in small and large Nile tilapia Oreochromis niloticus

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.71, no.6, pp.1265-1271, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Metal interactions during accumulation and elimination of zinc and cadmium in tissues of the freshwater fish Tilapia nilotica

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.63, no.4, pp.511-519, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bakırın Tilapia’nın (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) Kas Dokusunda Birikimi ve İyon Düzeyleri Üzerine Etkiler

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.6, no.2, pp.174-179, 2021 (National Refreed University Journal)

The Effects of Lead and NTA Mixtures on ALP levels in blood tissue of Oreochromis niloticus

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.9, no.2, pp.277-280, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klorantraniliprol İndüklü Toksisitenin Oreochromis niloticus Solungaç İyon Taşınım Enzim Aktivitelerine Etkileri

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.11, no.1, pp.23-27, 2021 (National Refreed University Journal)

Cyprinus carpio’da Bakırın Solungaç Dokusunda Birikimi ve Na/K İyon Düzeylerine Etkisi

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences (JAES), vol.5, no.3, pp.313-317, 2020 (National Refreed University Journal)

Oreochromis niloticus?un Solungaç Dokusu İyon Düzeyleri Üzerine Kurşunun Etkisi

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.4, no.1, pp.22-26, 2019 (National Refreed University Journal)

Oreochromis niloticus?un Solungaç Dokusu İyon Düzeyleri Üzerine Kurşunun Etkisi

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.4, no.1, pp.22-26, 2019 (National Refreed University Journal)

Dimethoate Toxicity on Ions and Hematological and Enzymatic Parameters ofNile Fish Oreochromis niloticus (L. 1758

EC PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY, vol.7, no.11, pp.86-93, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alüminyum Nanopartiküllerin Oreochromis Niloticus’un KaraciğerlerindeEROD Aktivitesi Üzerine Etkisi

International Congress on New Trends in Science, Engineeringand Technology, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tilapia Oreochromis niloticus Linnaeus 1758 balığı dokularında kalsiyum ve zeolitin kadmiyum birikimine etkisi

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.33, no.1, pp.41, 2016 (International Refereed University Journal)

Oreochromis niloticus da Bakır Birikiminde Kalsiyum ve Zeolitin Etkileri

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences, vol.6, no.13, pp.26-35, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kilisde toplanan Kurbağa Türü (Rana Ridibunda, Pallas 1771) Dokularında Bazı Ağır Metallerin Araştırılması

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.10, pp.46-51, 2014 (National Refreed University Journal)

Arsenik Ve Kurşun İçeren Optik Camların Ekolojiye Etkileri

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Ekoloji 2012 Sempozyumu Özel Sayısı, vol.6, no.1, pp.160-165, 2013 (Other Refereed National Journals)

Oreochromis niloticus(Linnaeus, 1758)? da Dimethoat?ın Bazı Enzim Sistemlerine Toksik Etkileri

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.33-36, 2013 (Other Refereed National Journals)

Environmental Impact of Using Agricultural Drugs, Duzce Province

Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, vol.2, pp.885-891, 2013 (National Refreed University Journal)

Kurşunun Cyprinus carpio Kas Dokusunda İyon Parametrelerine Etkisi

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences. FABA 2011 SYMPOSIUM SPECIAL ISSUES, vol.2, no.5, pp.1-7, 2012 (National Refreed University Journal)

Aluminyum Toksisitesi Üzerine Kalsiyum?un Koruyucu Etkisi

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (EgeJFAS), vol.29, no.1, pp.41-47, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kilis ili Faunası. Belgelerle Kilis

TC GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, no.1, pp.394-400, 2012 (Other Refereed National Journals)

Mersin Körfezinde Penaeus semiculatis?un Dokularında Ağır Metal Konsantrasyonları.

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences., vol.1, no.4, pp.24-33, 2011 (National Refreed University Journal)

Oreochromis nilotıcus?un Solungaç Kas, Karaciğer ve Böbrek Dokularında Bakır ve Kurşun Birikimi

Ç. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, vol.21, no.1, pp.19-29, 2009 (National Refreed University Journal)

Cyprinus Carpio?da Solungaç, Kas, Karaciğer ve Böbrek Dokularında Kurşun Birikimi.

Ç.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, vol.17, no.2, pp.11-19, 2008 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akut ve kronik kadmiyum oksit ve çinko oksit nanopartikül karışımlarının etkisinde Oreochromis niloticus kan dokusunda iyon düzeyleri üzerine etkisi

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.398

Oreochromis niloticus’xxun solungaç dokularında bazı oksidatif stres parametreleri (GSH ve TBARS) üzerine Chlorantraniliprolün akut toksisitesi

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), June 28-29, 2019 Ankara, Turkey, 28 - 29 June 2019, pp.580-582

Bakırın Oreochromis niloticus solungaç dokusunda iyon dağılımı üzerine etkisi

EJONS 6 – Internatıonal Conference on Mathematics – Engineering – Natural Medical Sciences Mart 8-10, 2019, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.85-914

Silikon Nanopartiküllerin Çevre Ve Canlı Üzerine Etkileri

EJONS 6 – Internatıonal Conference on Mathematics – Engineering – Natural Medical Scıences Mart 8-10, 2019, 8 - 10 March 2019, pp.92-96

Geçmişten Geleceğe Nanopartikül Ve Toksisitesi

ZEUGMA II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 18-20 Ocak 2019, 18 - 20 January 2019, pp.1799-1801

Silikon Dioksit Metal Nanopartikülleri (SiO2 NP) Oreochromis niloticus Solungaç Dokusunda Na/K-Atpase Aktivitesi Üzerine Etkileri

ZEUGMA II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 18-20 Ocak 2019, 18 - 20 January 2019, pp.1802-1805

Görünür Tehlike: Mikroplastikler

ZEUGMA II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 18-20 Ocak 2019, 18 - 20 January 2019, pp.1790-1798

Propiconazole Toksisitesinin Oreochromis niloticus Karaciğer Dokusunda Bazı Antioksidan Enzim Parametreleri Üzerine Etkileri.

ZEUGMA I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 13 - 16 September 2018, pp.1388-1392

Influence of aluminum nanoparticles (Al-NPs) on Na+ and K+ ion levels in gill tissue of Nile fish (Oreochromis niloticus)

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.74-78

Oreochromis niloticus'un Solungaç Na+ /K+ ATPaz Aktivitesi Üzerine Pestisit Chlorantraniliprole?nin Etkileri

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.69-73

Oreochromis niloticus'ta serum iyonu düzeylerinde (Na +, K + ve Ca +) adaçayı ekstresinin oluşturduğu değişikliler

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.64-68

The effect of aluminum nanoparticles on EROD activity in liver of Oreochromis niloticus

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.54-58

Influence of aluminum nanoparticles (Al-NPs) on Na+ and K+ ion levels in gill tissue of Nile fish (Oreochromis niloticus)

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.74-78

Oreochromis niloticus'un Solungaç Na+ /K+ ATPaz Aktivitesi Üzerine Pestisit Chlorantraniliprole?nin Etkileri

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.69-73

Effects of Sage (Salvia officinalis) extract on hematological parameters of Nile Fish (Oreochromis niloticus).

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.59-63

Effects of Sage (Salvia officinalis) extract on hematological parameters of Nile Fish (Oreochromis niloticus).

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.59-63

Oreochromis niloticus’xxun Solungaç Na /K ATPaz Aktivitesi Üzerine Pestisit Chlorantraniliprole’nin Etkileri.

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), 4 - 06 September 2018, pp.69-73

Oreochromis niloticus’xxta serum iyonu düzeylerinde (Na , K ve Ca ) adaçayı ekstresinin oluşturduğu değişikliler

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), 4 - 06 September 2018, pp.64-68

The effect of aluminum nanoparticles on EROD activity in liver of Oreochromis niloticus

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.54-58

Oreochromis niloticus'ta serum iyonu düzeylerinde (Na +, K + ve Ca +) adaçayı ekstresinin oluşturduğu değişikliler

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Roma, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.64-68

Hypericum Perforatum Ekstresinin Farelerde Metotreksatin Neden Olduğu Nefrotoksisite Üzerine Koruyucu Etkisi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.915

Nanotechnology and Its Impact on the Environment

1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.596

Nanotechnology and Its Impact on the Environment

1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.596

Mercury toxicity in aquatic ecosystems

2nd International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.674

Mercury toxicity in aquatic ecosystems

2nd International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.674

Mercury toxicity in aquatic ecosystems

2nd International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.674

The effect of fluoride toxicity on plasma enzymes of Oreochromis niloticus

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakia, 10 - 13 September 2017, vol.280 identifier

Acute toxicity of emamectin benzoate on the brain acetylcholinesterase enzyme (AChE) activity of Oreochromis niloticus

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakia, 10 - 13 September 2017, vol.280 identifier

The effect of copper on superoxide dismutase (SOD) activity in tissues of Nile fish (Oreochromis niloticus)

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakia, 10 - 13 September 2017, vol.280 identifier

Acute toxicity of emamectin benzoate on the brain acetylcholinesterase enzyme (AChE) activity of Oreochromis niloticus

53rd Congress of the European Societies of Toxicology, Bratislava, Slovakia, 10 - 13 September 2017, vol.280, no.1, pp.205

The effect of fluoride toxicity on plasma enzymes of Oreochromis niloticus.

53rd Congress of the European Societies of Toxicology, Bratislava, Slovakia, 10 - 13 September 2017, vol.280, no.1, pp.315

The effect of copper on superoxide dismutase (SOD) activity in tissues of Nile fish (Oreochromis niloticus)

53rd Congress of the European Societies of Toxicology, Bratislava, Slovakia, 10 - 13 September 2017, vol.280, no.1, pp.315

Effect of thyme extract on serum electrolytes (Na+, K+ and Ca+) in Nile fish

IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, pp.314

Effect of thyme extract on serum electrolytes (Na+, K+ and Ca+) in Nile fish

IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, pp.314

The Effects of Cadmium and Copper Toxicity on kidney Tissue of Oreochromis niloticus

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.304

The ability to reduce toxicity; zeolite

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.252

The Effects of Cadmium and Copper Toxicity on kidney Tissue of Oreochromis niloticus

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.304

The ability to reduce toxicity; zeolite

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.252

Protective Role of Selenium in Fish

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.1132

Effects of thyme (Thymus vulgaris L.) extract on selected hematological parameters of Nile Fish (Oreochromis niloticus).

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.175

The Effects of Cadmium and Copper Toxicity on kidney Tissue of Oreochromis niloticus

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.304

The ability to reduce toxicity; zeolite

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.252

The Effect of pesticides on the way of EROD and GST biotransformation activity in fish

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.843

The Effect of pesticides on the way of EROD and GST biotransformation activity in fish

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.843

Protective Role of Selenium in Fish

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.1132

The Effect of pesticides on the way of EROD and GST biotransformation activity in fish

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.843

Protective Role of Selenium in Fish

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.1132

Effects of thyme (Thymus vulgaris L.) extract on selected hematological parameters of Nile Fish (Oreochromis niloticus).

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.175

Effects of thyme (Thymus vulgaris L.) extract on selected hematological parameters of Nile Fish (Oreochromis niloticus).

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.175

Bir mezbahanenin Ekolojik Açıdan Genel Olarak İncelenmesi

İnternational Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, 2 - 04 May 2017, pp.297-298

The Effects of Copper and Zeolite Mixtures on Liver Tissue of Oreochromis niloticus

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Turkey, 26 - 28 October 2016

Fluoride toxicity on hematological parameters in nil fish Oreochromis niloticus

2nd International Conference on Environmetal Science and Technology, 28 September - 02 October 2016

The effects of nitrite on hematological parameters of nil tilapia Oreochromis niloticus Linnaeus 1758

2nd International Conference on Environmetal Science and Technology, 28 September - 02 October 2016

The effects of water-borne aluminum on plasma glucose and cortisol in Oreochromis niloticus

52nd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Sevilla, Spain, 4 - 07 September 2016, vol.258 identifier

Healty effects of Titanium Dioxide TiO2 nanoparticles

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 March 2016

Healthy effects of titanium dipxide TiO2 nanoparticles

International Conference on Natural Science and Engineering, 19 - 20 March 2016

The Effects of Zeolite on Copper Accumulation in Gills Tissue of Oreochromis niloticus

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 March 2016

The Impact of Some Drugs Diclofenac Carbamazepine and Propranolol on Aquatic Organisms

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 March 2016

Drinking Water Safety in Kilis

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 March 2016

Healty effects of Titanium Dioxide TİO2 nonoparticles

International Conference on Natural Science and Engineering, 19 - 20 March 2016

The Effects of Nitrilotriacetic acid (NTA) on Zinc Toxicity in Nil Fish Oreochromis niloticus.

9th Congress of the Turkish Society of Toxicology, İzmir, Turkey, 21 - 24 October 2015, pp.46

Nitritin Balık Kan Parametreleri Üzerine Etkisi: Derleme.

", XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 17 September 2015, pp.227

Some Physicochemical and Microbiological Properties of Drinking Water in Kilis Province.

International Environmental Science Symposium of Van (IESSV), Van, Turkey, 4 - 07 June 2014, pp.182

Farklı Sıcaklıkların Oreochromis niloticus (L. 1758)?da Kadmiyum Birikimi Üzerine Etkisi.

Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu., Elazığ, Turkey, 31 May - 02 June 2014, pp.106

Farklı Sıcaklıkların Oreochromis niloticus (L. 1758)?da Kadmiyum Birikimi Üzerine Etkisi.

Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu., Elazığ, Turkey, 31 May - 02 June 2014, pp.106

Gıda Alerjileri

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Magosa, Cyprus (Kktc), 1 - 03 May 2014, pp.186

Tıbbi Atıkların İnsan Sağlığına Ve Çevreye Etkisi.

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Magosa, Cyprus (Kktc), 1 - 03 May 2014, pp.185

Tarımda Pestisidlerin Çevreye Etkisi.

XI Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Samsun, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.135

The Environmental Impact of Using Agricultural Drugs, City of Duzce.

ICOEST 2013-CAPPODACIA, Urgup, Turkey, Nevşehir, Turkey, 18 - 20 June 2013, pp.633

Tarımsal Faaliyetler Ve Çevre Kirliliği

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 2 - 04 April 2013, pp.193

İlköğretim Çocuklarının Çevre Algıları

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 2 - 04 April 2013, pp.237

Doğal zeolitlerin hayvansal üretimde yem kalitesi üzerine etkileri.

I. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım stratejileri sempozyumu., Kilis, Turkey, 8 - 10 December 2012, pp.80

Hayvan Yemlerinde Bulunan Ağır Metaller Ve Bu Ağır Metallerin Hayvan Sağlığına Etkileri

I. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım stratejileri sempozyumu., Kilis, Turkey, 8 - 10 December 2012, pp.81

Oleuropein?in Oreochromis niloticus Kan Dokusunda İyon Düzeylerine Etkisi.

5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu., Isparta, Turkey, 27 - 29 August 2012, pp.107

Oleuropein?in Oreochromis niloticus Kan Dokusunda İyon Düzeylerine Etkisi.

5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu., Isparta, Turkey, 27 - 29 August 2012, pp.107

Çevre Kirleticilerinin Biyokimyasal Parametrelere Etkileri

5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu., Isparta, Turkey, 27 - 29 August 2012, pp.152

Su Ve Tasarruf

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Kilis, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.215

Kilis İli Ve Yöresinde Çevre Kirliliği

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Kilis, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.217

Çevre Ve Kirleticileri

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Kilis, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.85

Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Mikobiyotası

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 October - 28 November 2011, pp.967-970

Kurşunun Etkisinde Cyprinus carpio?nun Kas Dokusundaki Bazı İyon Parametrelerdeki Değişimlerin Belirlenmesi

FABA 2011 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Uluslararası katılımlı, Samsun, Turkey, 7 - 09 September 2011, pp.72

Kurşunun Etkisinde Cyprinus carpio?nun Kas Dokusundaki Bazı İyon Parametrelerdeki Değişimlerin Belirlenmesi

FABA 2011 (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Uluslararası katılımlı, Samsun, Turkey, 7 - 09 September 2011, pp.72

Tarım ve gıda güvenliği

GAP VI. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 9 - 12 May 2011, pp.491-494

Anne Sütünde Tehlikeli Kurşun Düzeyleri.

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Düzce, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.38

Anne Sütünde Tehlikeli Kurşun Düzeyleri.

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Düzce, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.38

Güvenli Gıda Tüketimi

2. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2010, pp.67

Çevre Kirliliği, Çölleşme ve Çözüm Önerileri.

Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu, Çorum, Turkey, 17 - 18 June 2010, pp.90-93

Atatürk Baraj Gölü?ndeki Chondrostoma Regium?un Dokularındaki Metal Düzeyleri.

1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.75

Atatürk Baraj Gölü?ndeki Chondrostoma Regium?un Dokularındaki Metal Düzeyleri.

1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.75

İçme Suyu Standartları ve Sıtma Pınarı İçme Suyunun Güvenirliliği.

Ulusal Ekoloji Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 5 - 08 May 2010, pp.118-119

Tatlı su balığı Oreochromis niloticus dokularında bakır ve kadmiyum birikimi

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 30 May - 01 June 2009, pp.118

Tatlı su balığı Oreochromis niloticus dokularında bakır ve kadmiyum birikimi

7. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 30 May - 01 June 2009, pp.118

Books & Book Chapters

THE EFFECTS of NITRILOTRIACETIC ACID (NTA) on SOME PLASMA ENZYMES of NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) in ACUTE LEAD EXPOSURE

in: RECENT ADVANCES IN ENGINEERING, SCIENCE AND CONSTRUCTION, Prof. Dr. Cüneyt YÜCELBAŞ, Editor, İksad Yayınevi, İstanbul, pp.91-101, 2021

?The Effect of Lead and Zeolite on Hematological and Some Biochemical Parameters in Nile Fish (Oreochromis niloticus)?

in: Current Progress in Biological Research, Marina Silva-Opps, Editor, Intech, Romanya, pp.277-286, 2013