Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

BIOLOGICAL CONTROL OF AFLATOXIGENIC FUNGI ON PEANUT: FOR THE PRE-HARVEST APPROACH

TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, vol.24, no.1, pp.21-27, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

DETERMINATION OF CONTENT OF MICRONUTRIENTS IN SOME SESAME (SESAMUM INDICUM L.) ACCESSION

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.12, pp.8456-8462, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

Adaptability and stability of new soybean cultivars under double cropped conditions of Turkey

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, no.14, pp.3320-3325, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

Field evaluation of soybean cultivars for resistance to whitefly (Bemisia tabaci Genn.) infestations

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.7, pp.555-560, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Growth and development of Virginia type groundnut cultivars under Mediterranean conditions

ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, vol.58, no.2, pp.105-113, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Genotype x environment interaction and stability analysis of sweetpotato (Ipomoea batatas) genotypes

NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, vol.35, no.1, pp.87-99, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Bacteria (Rhizobium sp.) and Nitrogen Fertilizer Applications on Fatty Acids in Halisbey Peanut Variety in Main Product Conditions

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.23, no.1, pp.83-90, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF SOME PEANUT VARIETIES

Cercet?ri Agronomice în Moldova, vol.51, no.2, pp.27-34, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Physical and Mechanical Properties of Some Peanut Varieties Grown in Mediterranean Environment

Cercetari Agronomice in Moldova, vol.51, no.2, pp.27-34, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY AMONG TURKISH SESAME (Sesamum indicum L.) GENOTYPES USING ISSR MARKERS

International Journal of Agriculture and Environmental Research, vol.4, no.1, pp.188-199, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Determination of New Peanut Varieties for Osmaniye Region and Their Important Agronomic and Quality Characteristics

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.21, no.6, pp.825-836, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

THE DETERMINATION OF SOME AGRONOMIC AND OIL QUALITY CHARACTERISTICS OF PEANUT BREEDING LINES

Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, vol.72, no.1, pp.117-123, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dünya ve Türkiye’de Yağlı Tohum ve Ham Yağ Üretimine Bir Bakış

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, no.20, pp.149-153, 2017 (Other Refereed National Journals)

Dünya ve Türkiye’de Yağlı Tohum ve Ham Yağ Üretimine Bir Bakış

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.20, pp.149-153, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

CHARACTERIZATION OF SOME TURKISH SESAME POPULATIONS AND CULTIVARS FOR AGRONOMICAL AND SOME QUALITY TRAITS

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, vol.60, pp.289-293, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTİRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.25, no.2, pp.125-130, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTİRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.25, no.2, pp.24-29, 2016 (Other Refereed National Journals)

Peg Strength of Eight Peanut Cultivars Growing in Mediterranean Conditions

Scientific Journal of Crop Science, vol.5, no.7, pp.121-124, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Peg strength of eight peanut cultivars grown in Mediterranean conditions

scientific journal of crop science, vol.5, no.7, pp.121-124, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

Role of Osmoprotectants and compost application in improving water stress tolerance in soybean (Glycine max L.)

International Journal of Current Research, vol.8, no.2, pp.25949-25954, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Patates Tarımında Gübreleme

Agromedya, pp.96-99, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Kışlık Dönemde Turfanda Patates Üretimi

Agromedya, vol.3, no.112, pp.94-98, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye de Patates Üretimi ve Sorunları

Agromedya, vol.2, no.10, pp.76-80, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Yerfıstığında Aflatoksin Oluşumu

Agroskop Dergisi, no.28, pp.40-43, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye de Yerfıstığı Üretimi Üretimin ve Kalitenin Artırılabilmesi İçin Alınması Gerekli Önlemler

Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, vol.2, no.7, pp.30-33, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Tohumluk Soya Üretiminde Hasat Öncesi Yağan Yağmurların, Tohum Kalitesi Üzerine Etkileri

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.29-36, 2012 (National Refreed University Journal)

Melezleme Yöntemine Göre Yeni Soya Çeşitlerinin Islahı Üzerinde Araştırmalar.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.1-6, 2011 (National Refreed University Journal)

MELEZLEME YÖNTEMİNE GÖRE YENİ SOYA ÇEŞİTLERİNİN ISLAHI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, no.2, pp.1-6, 2011 (Other Refereed National Journals)

Çukurova Bölgesinde Kolzada Zararlı ve Faydalı Böcek Türleri Üzerinde Araştırmalar

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.21-26, 2010 (National Refreed University Journal)

Çukurova Bölgesinde Kolzada Zararlı ve Faydalı Böcek Türleri Üzerinde Araştırmalar

Ç.Ü.Z.F.Dergisi, vol.24, no.1, pp.21-26, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Yağlı Tohumlu Bitkiler Üretiminin Önemi ve Alternatif Enerji Kaynağı Biyodizel

Türk Tarım Dergisi, no.184, pp.74-80, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Çukurova Bölgesi?nde kolza?da zararlı ve faydalı böcek türleri üzerinde araştırmalar

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.21-26, 2009 (National Refreed University Journal)

ANA ÜRÜN YERFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN VERİM VE ÖNEMLİ TARIMSAL ÖZELLİKLERE ETKİSİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.17, no.4, pp.117-125, 2008 (Other Refereed National Journals)

Bakteriyel aşılama ile demir uygulamalarının 2. ürün yerfıstığı bitkisinde biyomas, dane verimi ve azot içeriklerine etkisi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.53-64, 2008 (National Refreed University Journal)

İkinci Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliğinde Bitki Yoğunluğunun Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.11-18, 2005 (National Refreed University Journal)

Plant Density and Sowing Date Effects on Sugarbeet Yield and Quality

Journal of Agronomy, no.3, pp.215-218, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amik Ovası Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetişebilecek Soya Çeşit ve Hatlarının Belirlenmesi

M. K. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.23-32, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Effects of presprouting and planting date on growth and yield of potato crop in a Mediterranean type environment

Agronomy Section Meeting of the European Association for Potato Research, pp.23-27, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerfıstığı Islah Hatlarının Amik Ovası Koşullarındaki Verim ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi

M. K.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.33-42, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Performance of Some Groundnut Varieties at the South-East Anatolia Region

TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, no.7, pp.61-66, 2002 (International Refereed University Journal)

Yield and Quality Components of Sugar Beets in the Dry Conditions of Turkey

Crop Research, no.24, pp.443-448, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yield and Sucrose Content of Sugar Beets Under Dry Conditions

TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, no.7, pp.95-98, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerfıstığı Üretim Tekniği

Çiftçi ve Köy Dünyası, no.221, pp.16-23, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Asrın Harika Bitkisi SOYA Yıl 11 Sayı 127 s 68 69

Sağlık Dergisi, vol.11, no.127, pp.68-69, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Yield and Sucrose Content of Sugar Beets Under Dry Conditions Turkish Journal of Field Crops

Turkish Journal Of Field Crops, vol.7, no.2, pp.95-98, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

İkinci Ürün Soya Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Tohum Verimine Etkisi

Ç.Ü.Z.F. Dergisi, vol.16, no.1, pp.109-114, 2001 (National Non-Refereed Journal)

General Metabolism During Seed Germination I Imbibition and Carbohydrate Metabolism

Ç.Ü.Zıraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.143-158, 1994 (Other Refereed National Journals)

General Metabolism During Seed Germination II Protein Fatty Acid and Phosphorus Metabolism

Ç.Ü. Zıraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.159-174, 1994 (Other Refereed National Journals)

2. Ürün Soya Tarımında Farklı Zamanlarda Uygulanan Cytozyme'nin Tohum Verimine Etkisi

Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.4, pp.53-62, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Screening of New Soybean Varieties For Çukurova Ecological Conditions as a Double Crop

Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.7-11, 1991 (National Refreed University Journal)

Effects of Some Growth Regulators on Double-Cropped Soybean Production

Soybean Genetics Newsletter, pp.165-168, 1991 (Refereed Journals of Other Institutions)

Screeing of New Soybean Varieties for Çukurova Ecological Conditions as a Double Crop

Soybean Genetics Newsletter, pp.169-173, 1991 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Some Growth Regulators on Double Cropped Soybean Production Soybean Genetics

SOYBEAN GENETIC NEWSLETTER, vol.18, pp.165-168, 1991 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.) Yetiştiriciliğinde Tohumluk Yumru İriliğinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, vol.5, no.2, pp.97-112, 1990 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye de Pamuk Üretimi

Sümer Tekstil Aylık Dergisi, vol.2, no.24, pp.6, 1990 (National Non-Refereed Journal)

Research on Growing Possibilities of Some Soybean Varieties as a Main Crop in Çukuruova-Turkey

Soybean Genetic Newsletter, pp.61-66, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çukurova Bölgesinde 2 Ürün Soya Yetiştirme Tekniği

ÇİFTÇİ DERGİSİ, no.13, pp.14-15, 1989 (National Non-Refereed Journal)

Ekimden Hasada Yerfıstığı Tarımı

Çiftçi Dergisi, no.13, pp.18-19, 1989 (National Non-Refereed Journal)

Influence of Mixtalol Aplication at Different Nitrogen Level on Soybean Yield and Plant Characteristics

Soybean Genetics Newsletter, pp.79-83, 1988 (Refereed Journals of Other Institutions)

Shattering Rate and Yield Losses in Some Soybean Varieties in Çukurova Region of Turkey

Soybean Genetics Newsletter, pp.75-79, 1988 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kolzanın Çukurova Bölgesindeki Yeri ve Önemi

Çiftçi Dergisi, vol.1, no.7, pp.13-14, 1988 (National Non-Refereed Journal)

Çukurova Bölgesinde Turfanda Patates Üretimi

Çiftçi Dergisi, vol.1, no.6, pp.15-16, 1988 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye de Bitkisel Yağ Üretimi Karşılaşılan Sorunlar ve Önerilen Çözüm Yolları

Ziraat Mühendisliği Dergisi, no.211, pp.26-28, 1988 (National Non-Refereed Journal)

Peynir Suyunun Soya Üretiminde Gübre Olarak Kullanılma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-13, 1987 (National Non-Refereed Journal)

Screening of Some Soybean Varieties for Resistance to Whitefly (Bemecia tabaci Genn)

Soybean Genetics Newsletter, pp.136-139, 1987 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of cheese whey as a fertilizer on the increase of soybean nodules.

Soybean Genetic Newsletter, pp.139-143, 1987 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bazı Soya Çeşitlerinin Çukurova Koşullarında 2. Ürün Olarak Yetişebilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma

Fen ve Müh.Bil.Dergisi, vol.2, no.3, pp.101-114, 1987 (National Refreed University Journal)

Soya Fasulyesinde Hasat Kurutma ve Depolama

Çiftçi Dergisi, vol.1, no.4, pp.6-7, 1987 (National Non-Refereed Journal)

Double Crop Soybean Glycine max L Merr Production Techniques in Turkey

Soybean Genetics Newsletter, vol.14, pp.125-131, 1987 (Non-Refreed Journal)

Yerfıstığı Tarımı

HASAT, vol.2, no.23, pp.28-29, 1987 (National Non-Refereed Journal)

Çukurova Bölgesinde 2 Ürün Soya Yetiştirme Tekniği II

Hasat, vol.3, no.26, pp.12-13, 1987 (National Non-Refereed Journal)

Çukurova Bölgesinde 2 Ürün Soya Yetiştirme Tekniği I

Hasat, vol.3, no.25, pp.15-16, 1987 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOME AGRONOMIC TRAITS AND YIELD POTANTIAL OF SESAME GENOTYPES FROM DIFFERENT ORIGIN

1ST. INTERNATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH ON AGRICULTURAL AND FOOD TECHNOLOGIES, Adana, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.11-12

The Effect of Different Nitrogen Doses on Seed Yield and Some Agronomic Characteristics of Soybean Grown as a Double Crop

1. Uluslar arası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, vol.1, pp.219-226

Analysis of Fatty Acid Composition of Some Turkish Sesame Accessions

1. Uluslar arası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Şanlıurfa-TÜRKİYE, Şanlıurfa, Turkey, 25 - 27 April 2018, vol.1, pp.228

Farklı Yerfıstığı Çeşitlerinin Melezlenmesinden Elde Edilen F5 Kademesindeki Islah Hatlarının Ana Ürün Koşullarındaki Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmes

International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018), İzmir- Çeşme, Turkey, 2 - 05 April 2018, vol.1, pp.141

Farklı Yerfıstığı Çeşitlerinin Melezlenmesinden Elde Edilen F5 Kademesindeki Islah Hatlarının Ana Ürün Koşullarındaki Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies (ICAFOF-2018), İzmir-Çeşme, Turkey, 2 - 05 April 2018, vol.1, pp.141

The Determination of Some Important Agronomic and Quality Characteristics of Advanced Peanut Breeding Lines

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018 Çeşme-İzmir/ Turkey), İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, vol.1, no.1, pp.666-678

Evaluation of Yield and Agro-Morphological Traits of Sesame Landraces of Different Countries

III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017

Characterization of Some Turkish Sesame Populations and Cultivars for Agronomical and Some Quality Traits

THE INTERNATIONAL CONFERENCE AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE, BÜKREŞ, Romania, 8 - 10 June 2017, vol.60, pp.289-293

The Determination of Some Agronomic and Oil Quality Characteristics of Peanut Breeding Lines

3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRİCULTURE AND FOOD-ISAF 2017, Ohrid, Macedonia, 18 - 20 October 2017, vol.3, no.3, pp.105

Zinc and Iron Content of Some Turkish Sesame Genotypes

Internaional Conference on Engineering and Natural Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, pp.254

Türkiye de Soya Üretimi Sorunları ve Çözüm Önerileri

1. Ulusal Soya Çalıştayı, Antalya, Turkey, 20 - 21 February 2016, pp.2-14

Türkiye de Soya Tarımı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

1. Ulusal Soya Çalıştayı, Antalya, Turkey, 20 - 21 February 2016, pp.2-14

Yağlı Tohumlar Üretiminde Yeni Arayışlar

VIII. Teknik Kongre, Ankara, Turkey, 9 - 11 February 2015, vol.1, pp.401-425

Yağlı Tohum Üretiminde Yeni Arayışlar

VIII. TEKNİK KONGRE, Ankara, Turkey, 11 - 13 February 2015, vol.1, pp.401-425

Nişasta ve Şeker Bitkileri Üretiminde Değişimle ve Yeni Arayışlar

VIII. TEKNİK KONGRE, Ankara, Turkey, 9 - 11 February 2015, vol.1, pp.426-449

Mutasyon Islahı Yöntemiyle Patates Çeşit Islahı

İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Turkey, 2 - 04 October 2013, pp.371-376

Mutasyon Islahı Yöntemiyl Patates Çeşit Islahı

İç Anadolu Bölgesi 1.Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Turkey, 2 - 04 October 2013, pp.371-376

Ana Ürün Yerfıstığı Tarımında Bitki Yoğunluğunun Verim ve Bazı Bitkisel Özelliklere Etkisi

Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Turkey, 9 - 13 September 2013, vol.2, pp.421-426

The Determination of Yield Performance of Some Potato Varieties in Mediterranean Climate Conditions.

International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato., Nevşehir, Turkey, 20 - 24 September 2010, pp.302-306

The Overviev to the Turkish Potato Sector: Challenges, Achievements and Expectations

International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, Nevşehir, Turkey, 20 - 24 September 2010, pp.1-10

YAĞ BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI OLANAKLARI

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VII. TEKNİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 11 - 15 January 2010

Yağ Bitkileri Üretiminin Artırılması Olanakları.

Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 15 January 2010, vol.1, pp.361-376

Arısoy ve Atakişi Soya Çeşitlerinin Islahı Üzerinde Araştırmalar.

Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, Nevşehir, Turkey, 25 June 2008 - 28 June 0008, vol.1, pp.128-136

Arısoy ve Atakişi Soya Çeşitlerinin Islahı Üzerinde Araştırmalar.

Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, Nevşehir, Turkey, 25 June 2008 - 28 June 0008, vol.1, pp.128-136

Ana Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliğinde Bitki Yoğunluğunun Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi.

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 June 2007, vol.2, pp.557-561

Türkiye?de Endüstri Bitkileri Üretiminin Önemi, Sorunları ve Çözüm Önerileri.

Ulusal Tarım Kurultayı, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2006, vol.1, pp.112-122

Türkiye?de Patates Üretimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri.

IV.Ulusal Patates Kongresi, Niğde, Turkey, 6 - 08 September 2006, vol.1, pp.1-10

Türkiye?de Yağlı Tohum Üretimi ve Tohumluk Sorunu

Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 November 2005, vol.1, pp.128-136

Çukurova Koşullarında Farklı Soya Genotiplerinin Adaptasyon ve Verim Potansiyellerinin Saptanması

Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 September 2005, vol.2, pp.1101-1105

Patateste Büyümeyi Düzenleyici Kimyasalların Farklı Amaçlar İçin Kullanımı.

III. Ulusal Patates Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 September 2002, vol.1, pp.263-284

İkinci Ürün Soya Tarımında, Büyüme Düzenleyicisi Olan "Biyomaster"ın Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 17 - 21 September 2001, vol.2, pp.379-384

Yerfıstığı Tarımında Bakteri ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 17 - 21 September 2001, vol.2, pp.303-306

Nişasta-Şeker, Tütün Ve Tıbbi-Aromatik Bitkilerin Tüketim Projeksiyonları Ve Üretim Hedefleri

Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 20 January 2000, vol.1, pp.453-484

Nişasta-Şeker, Tütün ve Tıbbi-Aromatik Bitkilerin Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri

Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 January 2000, vol.1, pp.453-483

Yağ Bitkileri Üretimi

Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 January 2000, vol.1, pp.485-503

Intercropping of Soybean and Sesame Cultıvars as a Second Crops in Çukurova Conditions in Turkey

World Soybean Research Conference VI Proceedings, Chicago-Illinois, United States Of America, 12 - 15 September 1999, vol.1, pp.555

Screening of Some Soybean Genotipes for Resistance to Whitefly (Bemecia tabaci Genn.).

World Soybean Research Conference VI. Proceedings, Chicago-Illinois, United States Of America, 12 - 15 September 1999, pp.509

The Effects of Different Tillage Practices on Double Crop Soybean Growth and Development Under Çukurova Region in Turkey.

World Soybean Research Conference VI Proceedings, Chicago-Illinois, United States Of America, 12 - 15 September 1999, vol.1, pp.552

Stem Density-Yield Relations in Early Potato Under Mediterranean Conditions of Turkey

14th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Sorrento, Italy, 2 - 07 May 1999, vol.1, pp.355-356

The Effects of Seed Size and Intra-Row Spacing on the Yield of Main Crop Potato

14th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Sorrento, Italy, 2 - 07 May 1999, vol.1, pp.98-99

Fatty Acid Composition of Seed oils From Sesame Cultivars.

XII.th International Symposium on Plant Orginated Crude Drugs, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 1998, vol.1, pp.51

Kahramanmaraş Bölgesinde Yerfıstığı Yetiştirilebilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar

İzmir. Agronomi Bildirileri Tarla Bitkileri Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1994, vol.1, pp.193-196

Çukurova Bölgesi Turfanda Patates Yetiştiriciliğinde Farklı Azot Dozlarının Yumru Oluşumu ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri

İzmir. Agronomi Bildirileri Tarla Bitkileri Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1994, vol.1, pp.185-188

Yerfıstığı Tarımında Farklı Hasat Zamanlarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

İzmir. Agronomi Bildirileri Tarla Bitkileri Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 29 April 1994, vol.1, pp.241-243

Çukurova?da Tarla Bitkileri Tarımındaki Değişim ve Gelişmeler

Çukurova I.Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 January 1991, pp.105-139

Çukurova'da Tarla Bitkileri Tarımındaki Değişim ve Gelişmeler. 1991, S. 103-140.

Çukurova I. Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 January 1991, vol.1, no.1, pp.103-140

Determining the Most Suitable Crop Rotation Systems for Cotton Cultivated Area in Çukurova

III. Forschungskolloquium der Universitätpartnerschaft Çukurova-Hohenheim., Adana, Turkey, 26 - 27 November 1990, pp.22-29

Çukurova'da Pamuk Alanlarında Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemlerinin Saptanması

Çukurova-Hohenheim Üniversiteleri Bilimsel İşbirliği III. Kollokyum Bildirileri, Adana, Turkey, 26 - 27 November 1990, pp.125-128

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Alanında Ürün Deseni

Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildirileri, Ankara, Turkey, 10 - 12 January 1990, pp.761-775

Türkiye'de Yağ Bitkileri Üretimi ve Sorunları

Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildirileri, Ankara, Turkey, 10 - 12 January 1990, pp.323-336

Türkiye'de Yumru Bitkileri (Patates) Tarımı ve Sorunlar

Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi Bildirileri, Ankara, Turkey, 10 - 12 January 1990, pp.337-344

Çukurova'da Tarla Bitkileri Tarımındaki Değişim ve Gelişmeler

1. Çukurova Tarım Kongresi Bildirileri, Adana, Turkey, 9 - 11 January 1990, pp.105-139

GA3, Cytozyme, Pix and Atonic Aplications Effect on Seed Yield and Some Agronomic Characteristics in Double-Cropped Soybean Production.

World Soybean Research conference IV Proceedings, Buenos Aires, Argentina, 5 - 07 May 1989, vol.1, pp.398-493

The Determination of Soybean Varieties as a Second Crop in Turkey.

World Soybean Research conference IV Proceedings, Buenos Aires, Argentina, 5 - 07 May 1989, vol.2, pp.1036-1041

Effect of Planting date on Yield and Other Characteristics of Soybean.

World Soybean Research conference IV Proceedings, Buenos Aires, Argentina, 5 - 07 May 1989, vol.1, pp.776-780

Effect of Different Planting Patterns on Yield and some Agronomic Characteristics in Doube-Cropped Soybean Production in Turkey

World Soybean Research conference IV Proceedings, Buenos Aires, Argentina, 5 - 07 May 1989, no.253, pp.43

Influence of Soybean Pubesence Type and density on Whitefly (Bemisia tabaci Genn.) Resistance

World Soybean Research conference IV Proceedings, Buenos Aires, Argentina, 5 - 07 May 1989, vol.3, pp.1235-1239

Untersuchungen über die Anbausysteme, die im Baumwollgebiet von Çukurova angewendet werden können

Forschungskolloquium der Universitätspartnerschaft Çukurova-Hohenheim,, Adana, Turkey, 28 - 30 September 1987, pp.10-14

Untersuchungen über die Anbausysteme, die im Baumwollgebiet von Çukurova angewendet werden können

Forschungskolloquium der Universitätspartnerschaft Çukurova-Hohenheim, Adana, Turkey, 28 - 30 September 1987, vol.2, pp.25-32

Kolza (Brassica napus L. ssp oleifera (Metzg.)'nın Çukurova Tarımındaki Yeri ve Önemi ile Çukurova Kolza Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları

İktisadi Araştırmalar Vakfı, Dünya'da ve Türkiye'de Bitkisel Yağ Üretim Semineri Tebliğleri, Adana, Turkey, 22 - 23 May 1987, pp.115-119

Double Crop Soybean Production Techniques in Turkey.

Southern Region No-Till Conference, Griffin, United States Of America, 16 - 17 July 1985, vol.1, pp.1

Çukurova Bölgesinde Soya Üretimi ve Tohumluk Sorunu

TÜBİTAK-TOAG. "Türkiye Sertifikalı ve Kontrollü Tohumluk Üretim ve Dağıtım Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 15 June 1985, vol.612, no.120, pp.141-146

Untersuchungen über die Anbausysteme, die im Baumwollgebiet von Çukurova angewendet werden können

Forschungskolloquium der Universitätspartnerschaft Çukurova-Hohenheim, Adana, Turkey, 24 - 27 March 1985, vol.1, pp.11-20

Çukurova'da Pamuk Yetiştirilen Alanlarda Uygulanabilecek Tarla Bitkileri Yetiştirme Sistemleri Üzerinde Araştırmalar

Hohenheim-Çukurova Üniversitesi Bilimsel İşbirliği Kollog, Adana, Turkey, 24 - 27 March 1985, pp.35-36

Çukurova'da 2. Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Soya Çeşitleri Üzerinde Araştırmalar

BİTAK XII. Bilim Kongresi, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Tebliğleri, Adana, Turkey, 6 - 10 October 1980, no.522, pp.311-326

Report on Potato Production in Turkey

9th. International Potato Course, Wangeningen, Netherlands, 12 - 15 September 1980, vol.1, pp.104-107

Report on Potato Production in Turkey 9th

International Potato Course, Wangeningen, Netherlands, 12 - 15 September 1980, vol.1, pp.104-107

Çukurova Bölgesinde Turfanda Patates Yetiştirebilme Olanakları

Türkiye 1. Patates Kongresi Tebliğleri, Ankara, Turkey, 22 - 29 September 1979, pp.69-79

Books & Book Chapters

Soyada Tohumluk Üretimi ve Sertifikasyonu

in: Tohum Tohumculuk ve Teknolojileri, Kesici T., Editor, Bisab, Ankara, pp.811-837, 2019

Yerfıstığında Tohumluk Üretimi ve Sertifikasyonu

in: Tohum Tohumculuk ve Teknolojileri, Kesici T., Editor, Bisab, Ankara, pp.1169-1194, 2019

6.1.17 Yerfıstığı Tohumluk Üretimi ve Sertifikasyonu

in: Tohum Tohumculuk ve Teknolojileri, Tahsin KESECİ, Editor, Arkadaş Basım, Ankara, pp.1168-1194, 2019

6.1.7 Soya Tohumluk Üretimi ve Sertifikasyonu

in: Tohum Tohumculuk ve Teknolojileri, Tahsin KESİCİ, Editor, Arkadaş Basım, Ankara, pp.811-838, 2019

Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana, 2007

Nişasta ve Şeker Bitkileri

Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana, 2002

Other Publications