Çukurova Bölgesi İkinci Ürün Koşullarına Uygun Soya (Glycine max mer R.) Çeşit Islahı Üzerinde Araştırmalar


ARIOĞLU H. H. , ÇALIŞKAN S., SÖĞÜT T., ZAİMOĞLU ONAT F. B. , GÜLLÜOĞLU L.

Türkiye 5. Tarlabitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003., Turkey, 13 - 17 October 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey