Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük (Gaziantep) 2017 Kazı Sezonu Arkeobotanik Sonuçları ve Değerlendirilmesi

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 34. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.485-496

Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2017 Yılı Kazısı

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, 40. Kazı Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.1, pp.565-580

Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük (Gaziantep) Kazıları Orta Çağ Mezarlarında Kullanılan Ahşapların Arkeobotaniksel Değerlendirilmesi

33. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 180-2, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.2, pp.211-221

Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2016 Yılı Kazısı

39. Kazı Sonuçları Toplantısı (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 178-1, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.1, pp.159-172

Trepanasyon: Kuriki Höyük (Batman) Örneği

CUDES (Current Debates in Social Sciences), 14 - 16 December 2017

A Stele dated to the Middle Bronze Age from Avanos-Akarca

3rd Kültepe International Meeting, Kayseri, Turkey, 4 - 07 August 2017, no.1

Geç Kalkolitik Dönemden M.S. 1.Bin Başlarına Kadar (M.Ö. 4000-M.S. 1000) Batman Kuriki Höyük’te Bulunmuş Bitüm Kalıntılarının Kökeni

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı (32. Arkeometri Sonuçları Toplantısı), Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016, pp.27-41

2015 Yılı Kuriki Höyük Kazısı

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı (Kazı Sonuçları Toplantısı), Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016, vol.1, pp.279-292 Creative Commons License

Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2015 Yılı Kazısı

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı (38. Kazı Sonuçları Toplantısı), Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016, vol.1, pp.293-304 Creative Commons License

2014 Yılı Kuriki Höyük Kazısı

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015, vol.3, pp.165-182 Creative Commons License

Kuriki Höyük Batman Kazısında Ortaya Çıkartılan Silonun Arkeobotaniksel Yönden Değerlendirilmesi

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı (29.Arkeometri Sonuçları Toplantısı), Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013, pp.107-114

2013 Yılı Kuriki Höyük Kazısı

36. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı, Gaziantep, Turkey, 2 - 06 June 2014, vol.1, pp.459-474

KURİKİ HÖYÜK (BATMAN) KAZISINDA ORTAYA ÇIKARILAN SİLONUN ARKEOBOTANİKSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013, pp.107-114

2012 Yılı Kuriki Höyük Kazıları

35. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu,, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013, vol.1, pp.292-302

Kuriki Höyük 2011 Yılı Kazısı

34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı (34.Kazı Sonuçları Toplantısı), Çorum, Turkey, 28 May 2012 - 01 June 2013, vol.1, pp.229-240

Kuriki Höyük İskeletleri

29. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013, pp.203-215

FT IR Spectroscopic Analysis of Potsherds Excavated from the First Settlement Layer of Kuriki Mound Turkey

International Conference on Ceramics, Bikaner, India International Journal of Modern Physics: Conference Series, Bikaner, India, 12 - 13 December 2012, pp.103-111 Creative Commons License

Kuriki Höyük Archaeological Project 2010, A Preliminary Report

33. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı, Malatya, Turkey, 23 - 28 May 2011, vol.2, pp.463-479

Kuriki Höyük 2009 Yılı Kazı Çalışması

32. Uluslararası, Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010, vol.1, pp.142-153

Buffalo Bilim Müzesi'nde Bulunan Anadolu Kökenli Eserler/ Objects of Anatolian Origin in the Buffalo Museum of Science

Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Sempozyumu II, Kütahya, Turkey, 28 - 29 April 2009, pp.12

How We Are Using New Technology at an Old Excavation: The Seyitomer Mound Salvage Excavation Project

12.International Congress, Kulturelles Erbe und Neue Technologien-Cultural Heritage and New Technologies, Workshop 12, Archäologie & Computer, Viyena, Austria, 5 - 07 November 2007, pp.1-16 Sustainable Development

2003 Yılı Kastamonu-Kınık Kazısı

26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Konya, Turkey, 24 - 28 May 2004, vol.1, pp.277-290

Kastamonu Kınık 2002 Yılı Kazısı

25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı (25.Kazı Sonuçları Toplantısı), Ankara, Turkey, 26 - 31 May 2003, vol.1, pp.355-366

2003 Yılı Alaca Höyük ve Alaca Höyük Hitit Barajı Kazıları

26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Konya, Turkey, 24 - 28 May 2004, vol.1, pp.265-276

Alaca Höyük ve Alaca Höyük Hitit Barajı Kazıları,2002

25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 31 May 2003, vol.1, pp.279-288

Kastamonu-Kınık'ta Bir Tunç Çağı Yerleşimi

I-II. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Anadolu/Anatolia Ek Dizi, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2003, pp.39-60

Alaca Höyük 2001 Yılı Kazı Çalışmaları

24. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 27 - 31 May 2002, vol.2, pp.509-518

Alaca Höyük 1999-2000 Yılı Kazı Çalışmaları

23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 28 May - 01 June 2001, vol.1, pp.427-434

Alaca Höyük 1998 Yılı Kazı Çalışmaları

21. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı (21.Kazı Sonuçları Toplantısı), Ankara, Turkey, 24 - 28 May 1999, vol.1, pp.327-334

Books & Book Chapters

Kastamonu-Kınık ‘Madenci İşliği’ Üzerine Yeni Düşünceler

in: Metallurgica Anatolica. Ünsal Yalçın 65. Yaşgünü Armağan Kitabı, H. Gönül Yalçın,Oliver Stegemeier, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.111-116, 2020 Creative Commons License

Kastamonu-Kınık ‘Madenci İşliği’ Üzerine Yeni Düşünceler

in: Metallurgica Anatolica. Ünsal Yalçın 65. Yaşgünü Armağan Kitabı, H. Gönül Yalçın ve Oliver Stegemeier, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.111-116, 2020

Tilbaşar’da Yeni Kazılar (2015-2018): Başlıca Sonuçlar

in: MORS IMMATURA Amanosların Gölgesinde Hayriye Akıl Anı Kitabı/ In the Shadow of Amanus, In Memoriam Hayriye Akıl, K. Serdar Girginer, Gonca Dardeniz, Ayça Gerçek, Fatih Erhan, Elif Genç, İrfan Tuğcu, Özlem Oyman-Girginer, M. Cem Fırat, Hakan Gerçek ve M.Furkan Tufan, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.181-194, 2020 Creative Commons License

Objects of Anatolian Origin in the Buffalo Museum of Science

in: Assyromania and more. In Memoriam for Samuel M. Paley, Marru 4, Friedhelm Pedde and Nathanael Shelley, Editor, Zaphon, Münster, Münster, pp.361-366, 2018 Creative Commons License

Objects of Anatolian Origin in the Buffalo Museum of Science

in: Assyromania and more. In Memoriam for Samuel M. Paley, marru 4, Friedhelm Pedde and Nathanael Shelley, Editor, Zaphon, Münster, pp.361-366, 2018

Kuriki Höyük Kazıları/Kuriki Höyük Excavations

in: Batman Müzesi Ilısu Barajı Kurtarma Kazıları, Batman/Batman Museum Ilısu Dam Excavations, F. Baş, Ç.Turan, B. Hodakoğlu, Ö. Çiçek, Editor, Fikirzen Ajans Reklamcılık, Batman, pp.163-199, 2018

Kuriki Höyük'te Ele Geçen Bir Grup Yeni Assur Dönemi Silindir Mührü

in: Samsat?tan Acemhöyük?e Eski Uygarlıkların İzinde Aliye Öztan?a Armağan Kitabı/ From Samosata to Acemhöyük Trailing the Ancient Civilisations Studies Presented to Honour of Aliye Öztan, Süleyman Özkan, Halime Hüryılmaz, Atila Türker, Editor, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bizim Büro Basımevi, İzmir, pp.121-128, 2017 Creative Commons License

Kuriki Höyük’te Ele Geçen Bir Grup Yeni Assur Dönemi Silindir Mührü

in: Samsat’tan Acemhöyük’e Eski Uygarlıkların İzinde Aliye Öztan’a Armağan, Süleyman Özkan, Halime Hüryılmaz, Atila Türker, Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, pp.121-128, 2017

Trephination: A Case of Kuriki Höyük (Batman)

in: CURRENT DEBATES IN SOCIOLOGY ANTHROPOLOGY, Şükrü Aslan ve Cihan Cinemre, Editor, IJOPEC, pp.403-423, 2017

Seyitömer Höyük Projesi 2007 Yılı Kazı Sonuç Raporu

in: Seyitömer Höyük Kazısı Ön Raporu (2006-2010), A. Nejat Bilgen, Editor, Üçmart Press, Kütahya, pp.20-77, 2011

Kastamonu Kınık Kazıları ve Yerleşimin Çevre Kültür Bölgeleri İle İlişkileri

in: Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu'na Armağan Kitabı/ Studies In Honour of Dr. Aykut Çinaroğlu, Genç E., Çelik Ç., Editor, Ekici Form Ofset, Ankara, pp.105-133, 2008 Creative Commons License

Kastamonu-Kınık Kazıları ve Yerleşimin Çevre Kültür Bölgeleri İle İlişkileri

in: Aykut Çınaroğlu’na Armağan Kitabı /Studies in Honour of Aykut Çınaroğlu, Genç,Elif, Çelik,Duygu, Editor, Ekici Form Ofset, Ankara, pp.105-133, 2008

Other Publications

Metrics

Publication

64

Citation (WoS)

56

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

63

H-Index (Scopus)

4

Project

15

Thesis Advisory

3

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals