Buffalo Bilim Müzesi'nde Bulunan Anadolu Kökenli Eserler/ Objects of Anatolian Origin in the Buffalo Museum of Science


GENÇ E.

Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Sempozyumu II, Kütahya, Turkey, 28 - 29 April 2009, pp.12

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12

Abstract

Objects of Anatolian Origin in the Buffalo Museum of Science

From the beginning of the 20th Century until middle of the 20th Century, the Buffalo Museum of Science created a collection of 435 cylinder and stamp seals from European and American dealers and collectors.  They came to the museum in different ways as gifts, purchases and bequests.  They are mostly from the cultures of Syria and Mesopotamia, but there are also examples from Anatolia and Iran, as well as the eastern Mediterranean. The seals date from the end of the 5th millennium until the beginning of medieval times. In the seal collection, from "Anatolia", that is Central Anatolia and South East; there are some seals and, not a seal, but a mold for a lead figurine depicting a divine family. The Anatolian objects came to the Museum in the 1940s.  This paper will explain that the sites of Anatolian which are parallels with findings. They all date from the early part of the Second Millennium BC.  There are close parallels from important sites of the Assyrian Merchant Colony network and early Hittite period: Kültepe Kaniş-Karum, Acem Höyük, Alaca Höyük, Bağazköy-Hattuşa, Alişar and Konya Karahöyük.  At all these sites they found similar seals, sealing and molds. 

The Buffalo Museum of Science’ta Bulunan Anadolu Kökenli Eserler

The Buffalo Museum of Science’ta (Buffalo-USA) toplam 435 adet silindir ve damga mühürden oluşan büyük bir koleksiyon bulunmaktadır. Mühür koleksiyonu Avrupalı ve Amerikalı tüccarlar ile koleksiyoncular tarafından 20. yy.ın ilk yarısında, hediye, satın alma ve miras gibi yollarla müzeye kazandırılmıştır. Mühürlerin büyük bir çoğunluğu Mezopotamya ve Suriye kültürlerine ait olup, İran, Anadolu ve Doğu Akdeniz kültürlerine ait mühürler de bulunmaktadır. Koleksiyon, MÖ. 5. binden Orta Çağ’ın başlarına kadar çeşitli dönemlere tarihlenen mühürlerden oluşur. Mühür koleksiyonu içinde Anadolu’dan gittiği düşünülen mühürler bulunmaktadır. Mühür koleksiyonundan ayrı olarak 1 adet bazalttan kurşun figürün kalıbı da vardır. Kurşun figürün kalıbının üzerinde, benzer örneklerde olduğu gibi, tanrı ailesi görülmektedir. Bazalt kalıp, mühürlerle birlikte müzeye kazandırılan Anadolu kökenli bir eserdir. 1940’lı yıllarda müzeye kazandırılan Anadolu kökenli bu eserlerin buluntu yerleri konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Bu çalışma ile eserlerin Anadolu’nun hangi eski yerleşim yerlerine ait buluntular ile paralel olduğu anlatılacaktır. Mühürlerin ve kurşun figürün kalıbının benzerleri ile karşılaştırıldığında, bunlar MÖ. 2. binin ilk yarısına tarihlenmekte olup, Assur Ticaret Kolonileri Çağı ile Eski Hitit Dönemi’nin önemli merkezlerinden tanınmaktadır. Kültepe Kaniş-Karum, Acem Höyük, Alaca Höyük, Boğazköy-Hattuşa, Alişar ve Konya Karahöyük gibi merkezlerde benzer mühür ve mühür baskıları ile kurşun figürün kalıpları mevcuttur.