Kuriki Höyük, Arkeoloji ve Barajlar Gerçeği, Aktüel Arkeoloji Dergisi Özel Sayı


GENÇ E.

Diğer, ss.106-109, 2010

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Diğer
  • Basım Tarihi: 2010
  • Sayfa Sayıları: ss.106-109

Özet

Batman İli’nin 14 km güneyinde, Oymataş Köyü’nün 1.10 km güney-batısında yer alan, birbirine yaklaşık 70 metre uzaklıktaki iki tepeden oluşan Kuriki Höyük; Batman Çayı ile Dicle Nehri’nin birleştiği noktada, su kaynakları bol, tarımsal faaliyetler için elverişli geniş ve bereketli topraklara sahip bir alanda yer alır.

Kuriki Höyük’te henüz çok yeni olan kazı çalışmalarının ilki 2009 yılında başlatıldı. Bu dönem kazı çalışmaları sırasında, Geç Kalkolitik Çağ’dan MS 1. binin başlarına kadar tarihlenebilen yerleşim izlerine rastlandı. Kuriki Höyük 1’de, en eski yerleşimin MÖ 4. binde gerçekleştiği belirlendi. MÖ 3. bin başlarına kadar yerleşimin devam ettiği ve uzun bir aradan sonra MÖ 1. binden MS 1. bin başlarına kadar buraya tekrar yerleşildiği anlaşıldı.

Kuriki Höyük 1’de, yüzey toprağının hemen altından MÖ 1. bin sonları - MS 1. bin başlarına tarihlenen büyük bir yapı günışığına çıkartıldı. Uzun bir koridora ve 6 odaya sahip olan yapı 19,30 metre uzunluğundadır. Yapı, taş temelli ve kerpiç duvarlı olup odaların hiçbirinde kapı yerleri belirlenemedi. Oda tabanları üzerinden ve oda dolgusundan sırlı çanak, kandil ve boğa/koç biçimli riton parçaları, çok sayıda çanak-çömlek parçaları, pişmemiş ağırlıklar, ağırşak, demir ok ucu, delikli bazalt taş ve öğütme taş parçaları bulundu. Alt katmanların büyük yapı tarafından tahrip edildiği görülen alanda, MÖ 1. bin katmanlarına ait duvar parçaları, taş taban ve çöp çukurları açığa çıkartıldı. Çok sayıda çark yapımı çömlek, sırlı çanak, boyalı kap parçaları ve bir adet pişmiş toprak çıplak tanrıça figürini bu tabaka buluntuları arasında yer alır.

Höyüğün stratigrafisini belirlemek amacıyla devam edilen araştırmalar sırasında inilen derinlikte Geç Kalkolitik / Erken Tunç Çağı başlarına ait yapı kalıntıları, 5–6 aylık bir bebeğe ait sanduka mezar ve yaklaşık 45 kiloyu bulan karbonlaşmış mercimek ve buğday kalıntıları ile dolu bir silo tespit edildi.