Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE EFFECT OF FEAR OF COVID-19 AND SOCIAL ISOLATION ON THE FRAGILITY IN THE ELDERLY

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.24, no.1, pp.23-31, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Evaluation of inflammatory markers in childhood-onset psychiatric disorders by using artificial intelligence architectures

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.21, no.3, pp.301-309, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

Smoking and substance abuse prevalence in adolescents in a city of Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.29, pp.429, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Evaluation of chronic disease follow-up training of family physicians in primary care units

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.29, pp.534, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier

ADULTS ASSESSMENTS ABOUT URBAN LIFE CHARESTERISTICS IN AN EASTERN CITY OF TURKEY

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.20, no.1, pp.326-336, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Prevalence of malnutrition in COPD and its relationship with the parameters related to disease severity

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, vol.13, pp.3307-3312, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The evaluation of general psychiatric symptoms of medical staffs in the Covid-19 pandemic in Turkey

Medicine Science | International Medical Journal, vol.10, no.2, pp.409-415, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kan lipitleri, inflamasyon belirteçleri ve vücut kompozisyonu arasındaki ilişki

Cukurova Medical Journal, vol.45, no.4, pp.1555-1561, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of The Quality Of Working On Professional Experience Syndrome In Doctors

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.25, no.2, pp.94-101, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bingöl ilinde yaşayan yaşlı bireylerde kanser insidansı ve sağkalım analizi

Cukurova Medical Journal, vol.45, no.1, pp.290-297, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Comparison of Infant Deaths Of 2016-2017 Years

The Anatolian Journal of Family Medicine, vol.3, no.1, pp.17-21, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adölesanlarda Sigara İçme ve Madde Kullanma Prevalansı

Bağımlılık Dergisi (Journal of Dependence), vol.21, no.1, pp.64-71, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the relationship between psychiatric disorders and suicide: A retrospective research based on records for 2013-2018

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.23, no.1, pp.92-100, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Investigation of the relationship between type 2 diabetes risk and night eating behavior

Medicine Science International Medical Journal, vol.9, no.2, pp.408-412, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Cancer incidence and survival analysis among elderly people in Bingol province

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.45, no.1, pp.290-297, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ORTOREKSİYA NERVOZA YAYGINLIĞI VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI İLE İLİŞKİSİ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.4, no.2, pp.166-175, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Depression and affecting factors in patients over 50 years of age: A cross-sectional study

Journal of Surgery and Medicine, vol.3, no.2, pp.149-154, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

PREVALENCE OF ANATOMICAL/ORTHOPEDIC DISORDERS AND EFFECTIVE FACTORS IN CHILDREN AGED 6–14 YEARS

Indian Journal of Child Health, vol.5, no.11, pp.666-669, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Malatya Kent Merkezinde Yaşayan Yetişkin KadınlardaAile İçi Şiddet Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

TTB SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ STED, vol.27, no.5, pp.297-304, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bingöl İli 2016 Yılın Bebek Ölümleri ve Nedenlerinin İncelenmesi

Pediatric Practice and Research, vol.6, no.1, pp.1-5, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes Towards the Practice of Rational Drug Use by Practitioners and Factors Influencing Drug Writing

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.12, no.3, pp.178-185, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Smoking patterns and cessation counseling practices among physicians in Turkey

Medicine Science International Medical Journal, no.0, pp.1, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Evaluation of Multiple Drug Using Status by Sociodemographic Characteristics of Individuals with Chronic Disease

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.12, no.1, pp.13-18, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAMBİÇİMİ DAVRANIŞLARI

ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating the defensive medical practices of the physicians working in the city center of Malatya

Medicine Science International Medical Journal, pp.1, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of job satisfaction and quality of life in public health assistants

Medicine Science International Medical Journal, vol.6, no.4, pp.1, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Factors influencing the water consumption behaviors of the medical students at Inonu University

Medicine Science International Medical Journal, vol.6, no.2, pp.314-318, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Malatya ilinde yaşayan genç yetişkinlerin su tüketim davranışlarının değerlendirilmesi

Turk Hij Den Biyol Derg, vol.74, pp.135-142, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 pandemisinin ve Koronavirus hastalığı korkusunun yaşlılarda kırılganlığa etkisi

4th International 22th National Congress on Public Health, Turkey, 13 - 19 December 2020 Sustainable Development

KOAH Hastalarında Pulmoner Rehabilitasyon Tedavisine Beslenmenin Etkisi

4. ULUSLARARASI 22. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 13 - 19 December 2020

Sağlık Çalışanlarında Mesleki Tükenmişlik ve Çalışma Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4th International Occupational and Environmental Diseases Congress, 5 - 08 March 2020, pp.97

Evaluation of chronic disease follow-up training of family physicians in primary care units

12th European Public Health Conference, MARSİLYA, France, 20 November 2019, vol.29

Smoking and substance abuse prevalence in adolescents in a city of Turkey

12th European Public Health Conference, MARSİLYA, France, 20 November 2019, vol.29 Sustainable Development

Bingöl ilinde içme ve kullanma sularının değerlendirilmesi 2017-2018

3. İnternational 21. Public Health Congress. Antalya 26-30 November 2019, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.194

Türkiye’de Su Yönetimi ve Su Kirliliği

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi. Antalya:12-15 Kasım 2019, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.992-995

Psikiyatrik bozukluklar ile intihar arasındaki ilişkinin incelenmesi 2013-2018 yılları için geriye dönük bir araştırma

3. İnternational 21. Public Health Congress. Antalya 26-30 November 2019, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019 Sustainable Development

Bingöldeki yaşlılarda kanser insidansı ve sağkalım analizi

3. İnternational 21. Public Health Congress. Antalya 26-30 November 2019, Turkey, 12 - 15 November 2019 Sustainable Development

TİP 2 Diyabet Gelişim Riski ile Gece Yeme Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4. Ulusalararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, 7 - 09 February 2019 Sustainable Development

KIRSAL VE KENTSEL ALANDA YAŞAYAN ÇOCUKLARDA MORFOMETRİK ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 November 2018, pp.815-816

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI CEP TELEFONU VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

2th International Puplic Health Congress, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018

Bir Şehirde 50 ve Üzeri Yaştaki Bireylerin Sosyal Yaşam Özellikleri ve İlişkili Faktörler

2nd International Urban, Environment and Health Congress, Turkey, 16 - 20 April 2018

Bir Kentte Yaşayan 50 Yaş Üstü Bireylerin Yaşam Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi

2nd International Urban, Environment and Health Congress, Turkey, 16 - 20 April 2018

Malatya İl Merkezinde Çalışan Hekimlerde Defansif Tıp Uygulamalarının Araştırılması

19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 15 - 19 March 2017

Tıp fakültesi öğrencilerinde beslenme ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları

19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 15 - 19 March 2017 Sustainable Development

Books & Book Chapters

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARDA GÜNCEL DURUM VE PANDEMİNİN ETKİSİ

in: HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL DERLEMELER, FERDİ TANIR, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Adana, pp.89-101, 2021

Hassas Halk Sağlığı

in: SAĞLIKTA SON TRENDLER, ÖZLÜ CAN, KÖYLÜOĞLU Nilüfer, GEDİK Mehmet Ali, YANGAL Hilmi Sefa, ÖZLÜ Aysun, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.267-276, 2021

DİJİTAL EPİDEMİYOLOJİ

in: HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL DERLEMELER, FERDİ TANIR, Editor, AKADEMİSYEN YAYIN EVİ, Adana, pp.35-42, 2021

HİDATİK KİSTİN EKONOMİYE ETKİLERİ

in: HİDATİD KİST HASTALIĞI, KURT ALİ, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.357-366, 2020

Halk Sağlığı Bakış Açısı ile COVID-19 Pandemisi

in: HALK SAĞLIĞI TEMEL BİLGİLER, TANIR FERDİ, DEMİRHİNDİ HAKAN, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.607-644, 2020

Covid-19 Pandemisinde İş Sağlığı ve Güvenliği

in: Halk Sağlığında Güncel Derlemeler, Ferdi TANIR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.13-26, 2020

AİLE PLANLAMASI

in: HALK SAĞLIĞI TEMEL BİLGİLER, TANIR FERDİ, DEMİRHİNDİ HAKAN, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.147-164, 2020

Türkiye Verilerinin Epidemiyojik İncelenmesi

in: COVID-19 KÜRESEL SALGIN DEĞERLENDİRME RAPORU, ŞEKER MUZAFFER, ÖZER ALİ, TOSUN ZEKERİYA, KORKUT CEM, DOĞRUL MÜRSEL, Editor, TEK SES OFSET MATBAACILIK, Ankara, pp.64-88, 2020 Sustainable Development

Yaralanmalar/Kazalar ve İlk Yardım

in: Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ferdi TANIR, Hakan DEMİRHİNDİ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.299-314, 2020 Sustainable Development

ÇEVRE SAĞLIĞI

in: HALK SAĞLIĞI TEMEL BİLGİLER, FERDİ TANIR, HAKAN DEMİRHİNDİ, Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, pp.467-522, 2020

Sağlık Eğitimi ve Sağlık Okuryazarlığı

in: Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ferdi TANIR, Hakan DEMİRHİNDİ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.425-446, 2020 Sustainable Development