Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İklim Değişikliği ve Kronik Hastalıklar

II. ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ PROGRAMI, Aydın, Turkey, 28 November 2022 Sustainable Development

3rd immuno-oncology world congress

3rd immuno-oncology world congress, Copenhagen, Denmark, 02 November 2022

KOAH Hastalarında Pulmoner Rehabilitasyon Tedavisine Beslenmenin Etkisi

4. ULUSLARARASI 22. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 13 - 19 December 2020

Sağlık Çalışanlarında Mesleki Tükenmişlik ve Çalışma Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4th International Occupational and Environmental Diseases Congress, 5 - 08 March 2020, pp.97

Evaluation of chronic disease follow-up training of family physicians in primary care units

12th European Public Health Conference, MARSİLYA, France, 20 November 2019, vol.29

Smoking and substance abuse prevalence in adolescents in a city of Turkey

12th European Public Health Conference, MARSİLYA, France, 20 November 2019, vol.29 Sustainable Development

Bingöl ilinde içme ve kullanma sularının değerlendirilmesi 2017-2018

3. İnternational 21. Public Health Congress. Antalya 26-30 November 2019, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.194

Bingöldeki yaşlılarda kanser insidansı ve sağkalım analizi

3. İnternational 21. Public Health Congress. Antalya 26-30 November 2019, Turkey, 12 - 15 November 2019 Sustainable Development

Türkiye’de Su Yönetimi ve Su Kirliliği

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi. Antalya:12-15 Kasım 2019, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.992-995

Psikiyatrik bozukluklar ile intihar arasındaki ilişkinin incelenmesi 2013-2018 yılları için geriye dönük bir araştırma

3. İnternational 21. Public Health Congress. Antalya 26-30 November 2019, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019 Sustainable Development

KIRSAL VE KENTSEL ALANDA YAŞAYAN ÇOCUKLARDA MORFOMETRİK ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 November 2018, pp.815-816

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI CEP TELEFONU VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

2th International Puplic Health Congress, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018

Bir Kentte Yaşayan 50 Yaş Üstü Bireylerin Yaşam Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi

2nd International Urban, Environment and Health Congress, Turkey, 16 - 20 April 2018

Tıp fakültesi öğrencilerinde beslenme ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları

19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 15 - 19 March 2017 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Dünyadaki Savaşların Çocuk Sağlığı Üzerine Etkisi

in: Halk Sağlığında Güncel Derlemeler IV, TANIR FERDİ, Editor, AKADEMİSYEN, pp.145-156, 2022

Impacts of the Indoor Air Quality on the Health of the Employee and Protection against These Impacts

in: Air Quality and Health, ÖNAL AYŞE EMEL, Editor, Intechopen, Londrina, pp.1-19, 2022

Anket Çalışmalarında Örneklem Büyüklüğü Hesaplamanın Mantığı

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖTEMLERİNE GİRİŞ, METE BURAK, DEMİRHİNDİ HAKAN, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.113-118, 2022

Hipotez Testi Çalışmalarında Örneklem Büyüklüğü Hesaplamanın Mantığı

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ, METE BURAK, DEMİRHİNDİ HAKAN, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.119-128, 2022

Bilimsel Makale Yazma

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ, METE BURAK, DEMİRHİNDİ HAKAN, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.265-282, 2022

G-Power Programı Genel Bilgiler Örneklem Büyüklüğü ve Güç Hesaplamaları

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ, METE BURAK, DEMİRHİNDİ HAKAN, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.129-196, 2022

Güç Analizi ve Örneklem Büyüklüğü Hesaplamasına Giriş

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ, METE BURAK, DEMİRHİNDİ HAKAN, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.97-112, 2022

Bilimsel Araştırmalarda Temel Kavramlar

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ, METE BURAK, DEMİRHİNDİ HAKAN, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.1-10, 2022

DİJİTAL EPİDEMİYOLOJİ

in: HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL DERLEMELER, FERDİ TANIR, Editor, AKADEMİSYEN YAYIN EVİ, Adana, pp.35-42, 2021

İş Sağlığı ve Güvenliği Epidemiyolojisi

in: İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, FERDİ TANIR, Editor, AKADEMİSYEN, pp.515-540, 2021

COVID-19 Pandemisinde Çocuk Sağlığı.

in: HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL DERLEMELER 2, FERDİ TANIR, Editor, AKADEMİSYEN, pp.59-70, 2021

Hassas Halk Sağlığı

in: SAĞLIKTA SON TRENDLER, ÖZLÜ CAN, KÖYLÜOĞLU Nilüfer, GEDİK Mehmet Ali, YANGAL Hilmi Sefa, ÖZLÜ Aysun, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.267-276, 2021

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARDA GÜNCEL DURUM VE PANDEMİNİN ETKİSİ

in: HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL DERLEMELER, FERDİ TANIR, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Adana, pp.89-101, 2021

İşyerinde Sağlık Eğitimi ve Sağlık Okuryazarlığı

in: İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, FERDİ TANIR, Editor, AKADEMİSYEN, pp.561-574, 2021

Dijital Göz Yorgunluğu Sendromu

in: HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL DERLEMELER II, FERDİ TANIR, Editor, AKADEMİSYEN, pp.71-80, 2021

Yaralanmalar/Kazalar ve İlk Yardım

in: Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ferdi TANIR, Hakan DEMİRHİNDİ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.299-314, 2020 Sustainable Development

Türkiye Verilerinin Epidemiyojik İncelenmesi

in: COVID-19 KÜRESEL SALGIN DEĞERLENDİRME RAPORU, ŞEKER MUZAFFER, ÖZER ALİ, TOSUN ZEKERİYA, KORKUT CEM, DOĞRUL MÜRSEL, Editor, TEK SES OFSET MATBAACILIK, Ankara, pp.64-88, 2020 Sustainable Development

ÇEVRE SAĞLIĞI

in: HALK SAĞLIĞI TEMEL BİLGİLER, FERDİ TANIR, HAKAN DEMİRHİNDİ, Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, pp.467-522, 2020 Sustainable Development

Sağlık Eğitimi ve Sağlık Okuryazarlığı

in: Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ferdi TANIR, Hakan DEMİRHİNDİ, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.425-446, 2020 Sustainable Development

HİDATİK KİSTİN EKONOMİYE ETKİLERİ

in: HİDATİD KİST HASTALIĞI, KURT ALİ, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.357-366, 2020

Halk Sağlığı Bakış Açısı ile COVID-19 Pandemisi

in: HALK SAĞLIĞI TEMEL BİLGİLER, TANIR FERDİ, DEMİRHİNDİ HAKAN, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.607-644, 2020 Sustainable Development

Covid-19 Pandemisinde İş Sağlığı ve Güvenliği

in: Halk Sağlığında Güncel Derlemeler, Ferdi TANIR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.13-26, 2020

AİLE PLANLAMASI

in: HALK SAĞLIĞI TEMEL BİLGİLER, TANIR FERDİ, DEMİRHİNDİ HAKAN, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.147-164, 2020

Metrics

Publication

149

Citation (WoS)

37

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

45

H-Index (Scopus)

3

Project

11

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals