Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fonksiyonel Tıp Konusundaki Bilgi Ve Tutumları Üzerine Bir Araştırma


PEHLİVAN E., METE B. , kanat c.

4. ULUSLARARASI 22. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 13 - 19 Aralık 2020