Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geodynamical evolution of the Misis structural high, Ceyhan (Adana)/Turkey

JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, cilt.166, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Late glacial-Holocene shelf evolution of the Sea of Marmara west of Istanbul

JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, cilt.100, ss.365-378, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Late cenozoic stress field in the Cameli Basin, SW Turkey

TECTONOPHYSICS, cilt.492, ss.60-72, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tectonic and sedimentary evolution of the Cenozoic Hatay Graben, Southern Turkey: a two-phase model for graben formation

TECTONIC DEVELOPMENT OF THE EASTERN MEDITERRANEAN REGION, cilt.260, ss.613-634, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quaternary stress regime change along the eastern North Anatolian fault zone, Turkey

INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, cilt.44, ss.1037-1052, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quaternary stress regime change in the Hatay region (SE Turkey)

GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, cilt.148, ss.649-662, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

TECTONIC CONTROLS ON STRATIGRAPHIC EVOLUTION OF THE ADANA BASIN, TURKEY

JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY, cilt.152, ss.873-882, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kızıldere - Güveloğlu (Ceyhan - Adana) Civarının Tektono-Stratigrafisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.85-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Levent (Akçadağ-Malatya) Bölgesinin Tektono-Stratigrafisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.379-390, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Levent (Akçadağ-Malatya) ve Çevresinin Tektono-Stratigrafisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.100-112, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bayat-Bolvadin (Afyonkarahisar) Arasındaki Bölgenin Stratigrafisi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.173-191, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gökiçi (Diyarbakır) Yapısının Stratigrafisi ve Hidrokarbon Potansiyeli Açısından İncelenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.127-141, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gökiçi (Diyarbakır) Yapısının Stratigrafisi ve Hidrokarbon Potansiyeli Açısından İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.127-141, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yahşihan (Kırıkkale) ve Civarının Tektono-Statigrafisi

Geosound Yerbilimleri, ss.15-40, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Antakya ve Yakın Civarının Tektono-stratigrafisi

Geosound Yer Bilimleri, ss.157-184, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Demirtaş-Sarımazı-Yumurtalık (Adana) Arasının Tektono-Stratigrafisi

Geosound Yer Bilimleri, ss.65-79, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İsalı-Doruk-Yumurtalık civarının (Adana) tektono-stratigrafisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.271-286, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aydıncık Bozyazı (Mersin) Arasının Tektono-Stratigrafik İncelemesi, Orta Toroslar, Türkiye

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, cilt.48, no.48, ss.1-26, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Horzum Yaylası ve dolayının (Kozan/ADANA) stratigrafisi

Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, ss.126-137, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

, Adana Baseni K-KD?sunda yer alan Karsantı Baseni çökellerinin stratigrafik-sedimantolojik nitelikleri

A. Suat Erk Jeoloji Simpozyumu Bildirileri, cilt.1, ss.215-227, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A General Overview of Seismicty and Active Fault Systems in the Çukurova Region/Southern Turkey

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, cilt.1, ss.631-633

Evaluation of Landslide Potential of Dağdibi-Pozantı (Adana) Area with Seismic Refraction and Active Source Surface Wave Method (MASW)

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, cilt.1, ss.897-901

Tectono-Stratigraphic Framework of Misis-Andırın Belt: New Observations from Andırın Region (K.Maraş-SE Anatolia)

4th International Mediterranean Science and Engineering Congres (IMSEC 2019), Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.626-630

Neojen Adana Havza’sındaki Erken Miyosen Yaşlı Platform Çökellerinin Sedimanter Özellikleri, Güney Türkiye

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, cilt.1, ss.581-582

Sedimentary Characteristics of Early Miocene Platform Sediments in the Neogene Adana Basin, Southern Turkey

72nd Geological Congress of Turkey with international participation, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, cilt.1, no.1, ss.581-582

GEODYNAMICAL EVOLUTION OF THE MİSİS STRUCTURAL HIGH CEYHAN (ADANA), SOUTHERN TURKEY

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, ss.374-379

TERTIARY TECTONO-SEDIMENTARY DEVELOPMENT OF THE ÇUKUROVA REGION (S. TURKEY)

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, ss.364-370

Tertiary tectono-sedimentary development of the Cukurova region (S. Turkey)

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG2018), Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, ss.1-9

Tectono-Stratigraphic Investigation of Ceyhan-Yakapınar (Adana) Region’ as an oral presentation

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1691

Oligocene Basin Formation on the Tauride Nappes, Southern Turkey: An Example from Aladağ (Adana) Region

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1695

Tectono-Stratigraphic Investigation of Ceyhan- Yakapınar (Adana) Region

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1696

Determination of the manganese ore deposit Buyukeynelli-Sorgun/Yozgat) by using multi-electrode resistivity and IP methods

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG2018), Antalya, Türkiye, 07 Mayıs 2017 - 11 Mayıs 2018, ss.198-207

Determination of the manganese ore deposit Buyukeynelli-Sorgun/Yozgat) by using multi-electrode resistivity and IP methods

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG2018), Antalya, Türkiye, 07 Mayıs 2017 - 11 Mayıs 2018, ss.198-207

Toros Kuşağının Güney Yamacında Gelişen Çukurova Basen Kompleksinin Jeotektonik Evrimi, Güney Türkiye

Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.79-80

Kızıldere-Güveloğlu (Ceyhan-Adana) Civarının Tektono-Stratigrafisi

Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.32-33

Geotectonic Evolution of the Çukurova Basin Complex on the Southern Flank of the Taurus Belt, Southern Turkey

Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.79-80 Creative Commons License

Tectono-Stratigraphic Investigation of Kızıldere-Güveloğlu (Ceyhan-Adana) Region

Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.32-33 Creative Commons License

Evidence for Tectonic Evolution of the Accretionary Units of the Southeastern Anatolian Suture Zone from the Çağlayancerit-Gölbaşı Area

Uluslararası katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, cilt.1, no.1, ss.24-25

GEODYNAMICAL EVOLUTION OF THE MISIS STRUCTURAL HIGH (ADANA/CEYHAN/TURKEY)

Uluslararası KAtılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017, cilt.1, no.70, ss.38-39

Sedimnetary Evolution for the Cenozoic Development of the SE Anatolian Thrust Belt

The 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Muğla, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2014, ss.38

Kuvaterner Döneminde Deniz Seviyesi Değişimlerinin Nedenleri:Ahırkapı-Büyükçekmece Arasından (Marmara Denizi) Bir Örnek

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü10.Yıl Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 15 Ekim 2013 - 18 Ekim 2003, ss.104

Plio-Quaternary stress regime in Esen Cay Basin, SW Turkey

7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010, cilt.372, ss.547-560 identifier identifier

Çukurova Bölgesinin Tarihsel Dönem Depremselligi

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Onbesinci Toplantısı (ATAG-15), Adana, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.23-24

Çukurova Basen Kompleksinin Tektonik Elementleri

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Onbesinci Toplantısı (ATAG-15), Adana, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.6

YAHŞİHAN (KIRIKKALE) VE CİVARININ TEKTONO-STRATİGRAFİSİ

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2011, cilt.1, ss.43

Seismic stratigraphical investigation of İzmit bay with shallow seismic sections

7th International Sypposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010, ss.163

Exploration of the Harlek (Kütahya) geothermal field by using vertical electrical sounding (VES)

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30.Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2007, ss.248

Ovacık Ovasında (Silifke-İçel) D.E.S Yöntemiyle Tatlı Su ve Olası Tuzlu Su Girişiminin İncelenmesi

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Hidrolojide İzotop Tekniklerinin Kullanılması Sempozyumu, Adana, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2005, ss.281-296

Late Quaternary Seismic Stratigraphy of the North of Continental Shelf of the Marmara Sea (Silivri-Kumkapı), NW Turkey

International Symposıum on the Geodynamics of Eastern Mediteranean, Active Tectonics of the Aegean, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2005, ss.113

Structural evolution of the Neogene Hatay Graben (Southern Turkey)

International symposium on the geodynamics of easter Mediterranean: active tectonics of the Aegean region, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2005, ss.142

late quaternary seismic stratigraphy of the north of continental shelf of Marmara Sea (Silivri-Kumkapı)NW Turkey

International symposium on the geodynamics of easter Mediterranean: active tectonics of the Aegean region, İstanbul, Türkiye, 15 Haziran 2005, ss.113

Deniz Jeofiziğinde Kullanılan Akustik Metodlar:Uniboom

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10.Yıl Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2003, ss.105

Kitap & Kitap Bölümleri

Tectonic evolution of the South Tethyan ocean: evidence from the Eastern Taurus Mountains (Elazığ Region, SE Turkey)

Deformation of the Continental Crust: The Legacy of Mike Coward, A. C. Ries, R. W. H. Butler, R. H. Graham, Editör, The Geological Society , Bodmin, ss.231-270, 2007

Tectonic and sedimentary evolution of the Cenozoic Hatay Graben, Southern Turkey: a two-phase model for graben formation

Tectonic Development of the Eastern Mediterranean Region, A. H F. Robertson, D. Mountrakis, Editör, The Geological Society , Trowbridge, ss.613-634, 2006