İncirlik (Adana güneydoğusu) çevresinde yeralan Geç Miyosen resifinin stratigrafisi ve mikropaleontolojisi


Şafak Ü. , Ünlügenç U. , Şenol M.

Türkiye Jeoloji Bülteni, sa.11, ss.138-153, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 1996
  • Dergi Adı: Türkiye Jeoloji Bülteni
  • Sayfa Sayıları: ss.138-153

Özet

Bu çalışma, İncirlik (Adana) yakın çevresinde yüzeyleyen Miyosen resifinin kronostratigrafik konumunu, ostrakod ve planktik foraminifer faunası kapsamında ortaya çıkarmayı ve bu fauna topluluğuna ilişkin ortam koşulları hakkında genel bir bilgi üretmeyi amaçlar.