Gökiçi (Diyarbakır) Yapısının Stratigrafisi ve Hidrokarbon Potansiyeli Açısından İncelenmesi


Özdemir F., Ünlügenç Ü. C.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, pp.127-141, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Gökiçi yapısının bulunduğu çalışma alanı, Güneydoğu Anadolu'da XI. Petrol bölgesinde Diyarbakır İli'nin 50 km kuzeybatısında yer almaktadır.