Kozoluk, Solaklı ve Kevizli (Adana K?I) civarında yüzeyleyen Oligosen-Orta Miyosen yaşlı istiflerin ostrakod faunası ve biyostratigrafisi


Şafak Ü. , Ünlügenç Ü. C.

Yerbilimleri (Geosound), ss.117-139, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 1992
  • Dergi Adı: Yerbilimleri (Geosound)
  • Sayfa Sayıları: ss.117-139

Özet

Bu çalışmada Adana ilinin yaklaşık 100 km K-KB'sında yer alan Kozoluk, Solaklı ve Kevizli köyleri ile civarındaki Oligosen-Orta Miyosen yaş aralığında çökelen birimlerin ostrakod biyostratigrafisi ortaya konmuş ve bu faunaya eşlik eden planktik ve bentik foraminiferler de incelenmiştir.