Kozoluk, Solaklı ve Kevizli (Adana K?I) civarında yüzeyleyen Oligosen-Orta Miyosen yaşlı istiflerin ostrakod faunası ve biyostratigrafisi


Şafak Ü. , Ünlügenç Ü. C.

Yerbilimleri (Geosound), no.21, pp.117-139, 1992 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 1992
  • Title of Journal : Yerbilimleri (Geosound)
  • Page Numbers: pp.117-139

Abstract

Bu çalışmada Adana ilinin yaklaşık 100 km K-KB'sında yer alan Kozoluk, Solaklı ve Kevizli köyleri ile civarındaki Oligosen-Orta Miyosen yaş aralığında çökelen birimlerin ostrakod biyostratigrafisi ortaya konmuş ve bu faunaya eşlik eden planktik ve bentik foraminiferler de incelenmiştir.