Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Xanthogranulomatous cholecystitis: a rare gallbladder pathology from a single-center perspective

ANNALS OF SURGICAL TREATMENT AND RESEARCH, cilt.99, ss.230-237, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hemosuccus pancreaticus A case report and review of the literature

ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA, cilt.91, ss.27-34, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Importance of Multislice Computed Tomography in Determining the Severity of Chronic Liver Disease State

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.51, ss.2408-2412, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A rare cause of obstructive jaundice: Fasciola hepatica mimicking cholangiocarcinoma

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.23, ss.604-607, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Our Surgical Experience in Anomalous Opening of the Common Bile Duct

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, cilt.16, ss.240-247, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Our surgical experience in cholangiocellular carcinoma

Annals of Medical Research, cilt.27, ss.1504, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Our Surgical Experience in Choledoch Opening Anomalies

Medical Journal of Bakırkoy, cilt.16, no.22932, ss.240-247, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Elektif olgularda açık ve laparaskopik splenektominin karşılaştırılması

Cukurova Medical Journal, cilt.44, ss.1-6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaciğer ve diafragmada senkron hemanjiom

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, ss.480-483, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HCC with low- and normal-serum alpha-fetoprotein levels

Clinical Practice, cilt.15, ss.453-464, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İntraabdominal ekstragenital yerleşimli endometriozisler: tek merkez deneyimi

Cukurova Medical Journal, cilt.43, no.370849, ss.1-8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Inflammatory markers C-reactive protein and PLR in relation to HCC characteristics

Journal of Translational Science, cilt.5, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A case of hepatolithiasis mimicking tumor

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, ss.751-752, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Abdominal extragenital endometriosis: single centre experience

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, ss.655-659, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Cyst of the canal of Nuck mimicking inguinal hernia

INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY CASE REPORTS, cilt.52, ss.117-119, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Synchronous haemangioma of liver and diaphragma

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, ss.480-483, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A rare complication in a liver transplant patient: Meckel diverticulum perforation due to biliary stent

INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY CASE REPORTS, cilt.53, ss.35-38, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Memede Hemanjiyom:Olgu Sunumu

CAUSAPEDİA, cilt.6, ss.202-206, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haemangioma of the Breast: Case Report

Causapedia, cilt.6, ss.202-206, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Memenin fibroadenoma ve fibrokistik hastalıklarında histopatoloji

Blidder Tıp bilimleri dergisi, cilt.2, ss.1-4, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dev splenik arter anevrizması

Çukurova üniversitesi tıp dergisi, ss.85-88, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Four Giant Mucoceles of appendix vermiformis The Internet Journal of Surgery

The Internet Journal of Surgery, cilt.9, ss.1-5, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stoma Komplikasyonları

Ostomi Dergisi, ss.2-3, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İntraabdominal Schwannomalar: tek merkez cerrahi deneyimi

4.ÇUKUROVA GASTRO-İNTESTİNAL CERRAHİ HASTALIKLAR KONGRESİ, Türkiye, 28 Şubat - 01 Mart 2020

Koledok açılım anomalisindeki cerrahi deneyimimiz

14.Türk HepatoPankreatoBilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019

Ender görülen splenektomi endikasyon: Gezici dalak enfaktı

14.Türk HepatoPankreatoBilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019

Abdominal Cerrahi Geçiren Orak Hücre Anemili Hastaların Peroperatif Yönetimi

3. Çukurova Gastro - İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019

OTOFAJİNİN KOLOREKTAL KANSERLERDE YERİ VE ÖNEMİ

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 1 - 03 Mart 2019

aaa

aaa, 9 Ekim - 10 Eylül 2018

kolorektal karsinogenezde otofajinin rolü

32. Ulusal Gastroenetroloji Haftası, Türkiye, 25 - 29 Ocak 2016

Karaciğerin Dev Hemangiomlarında: Rezeksiyon? Enükleasyon?

11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013

İatrojenik safra yolu yaralanmaları

11. Türk hepatopankreatikobilier cerrahi kongresi 2013, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013

Karaciğer dev hemangiomlarında Rezeksiyon Enükleasyon

11. Türk hepatopankreatikobilier cerrahi kongresi 2013., Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013

Karaciğer Dev hemanjiomlarında Enüklasyon ? Rezeksiyon ?

11. Türk Hepatopankreatikobilier cerrahisi Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013

KARACİĞERİN DEV HEMANJİOMLARINDA : REZEKSİYON? ENÜKLEASYON?

11.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİYER CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013

Alveolar kist hidatiklerde zor hepatektomiler

11. Türk hepatopankreatikobilier cerrahi kongresi 2013., 13 - 17 Kasım 2013

Dev karaciğer tümörlerinde hepatektomi sonuçlarımız

11. Türk hepatopankreatikobilier cerrahi kongresi 2013., Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013

The effect of glutamine N acetyl cystein andMethoreaxate i rat models of experimental colitis

The 48th Congress of the european society for surgical research May29- june1, 2013, Istanbul,Turkey., 29 Mayıs - 01 Haziran 2013

Retrorektal Kitlelerdeki Deneyimlerimiz

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

Our experience for retro-rectal tumors

14 ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

RETROREKTAL KİTLELERDEKİ DENEYİMLERİMİZ

14. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013

An ileostomy case

11th European Council enterostomal therapists Bologna, 12 - 15 Haziran 2011

Perianal fistüllerde uygulanan tedavi sonuçlarımız

13. Ulusal Kolon ve Rektum cerrahi kongresi 2011., Türkiye, 18 - 22 Mayıs 2011

Anorektal bölgenin fonksiyonel hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri

3.Çukurova koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 2007., Türkiye, 12 - 14 Nisan 2007

The comparison of complications developed between stomas created 2002 2003

16th Biennial Congress of the world council of enterostomal therapists, 2 - 06 Haziran 2006

Anal inkontinans tedavisinde perineal otolog yağ enjeksiyonu

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2006, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2006

Pankreasta hidatik kist

Ulusal Hepatikopankretikobilier kongresi, 2005, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2005

Alt ve orta yerleşimli Multipl ano rektovaginal fistüllerde cerrahi tedavi

2.Çukurova koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 2005., Türkiye, 14 - 16 Nisan 2005

Çekumda tümörü taklit eden ve perforasyona neden olan insidental tüberkülöz olgusu

2.Çukurova koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 2005., Türkiye, 14 - 16 Nisan 2005

Kolorektal travmalarda cerrahi yaklaşım

2.Çukurova koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 2005., Türkiye, 14 - 16 Nisan 2005

NÖROENDOKRİN TÜMÖR OLGULARIMIZ

2004 ULUSALCERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2004

Travmatik diafragma yaralanmaları

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2004

Karciğer dalak ve femur başında kist hidatik

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya., Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2004

Yetişkin intestinal invaginasyon olgularımız

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2004

Erişkin Pendred sendromlu bir olgu

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2004

Nöroendokrin tümör olgularımız

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2004

Meme başının Paget Hastalığı

Ulusal meme kongresi, Ekim 2003, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2003

Ostomi uygulamanın nekrotizan fasiitis tedavisindeki yeri

1. ulusal stomaterapi kongresi ve kursu, Eylül, 2002, Adana., Türkiye, 25 - 28 Eylül 2002

Nekrotizan Fasiitis

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2002, Antalya., Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Anal dilatasyon tedavisi

Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz, Editör, nobel, Adana, ss.43-44, 2012

Olgu 73 Anal bölgede ağrılı kitle

Koç klinik olgu çözümleri, Cem Terzi, Mehmet Eryılmaz, Editör, nobel, ss.147, 2012

Konservatif/non-operatif tedavi

Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz, Editör, nobel, Adana, ss.41-42, 2012

Submukozal hemoriektomi ile hemoroidlerin cerrahi tedavisi (Parks metod)

Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz, Editör, nobel, Adana, ss.81-85, 2012

Hemoroidal hastalığın fizyopatolojisi

Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz, Editör, nobel, Adana, ss.15-17, 2012

Stapler hemoroidopeksi

Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz, Editör, nobel, Adana, ss.87-94, 2012

Olgu 75 Izdırap veren anal kanal

Koç klinik olgu çözümleri, Cem Terzi, Mehmet Eryılmaz, Editör, nobel, ss.150-151, 2012

Hemoroidlerin cerrahi anatomisi

Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz , Editör, nobel, Adana, ss.7-13, 2012

Kapalı hemoroidektomi (Khubhandani tekniği)

Hemoroidin cerrahi tedavisi 77 80, Ömer Alabaz, Editör, nobel, Adana, ss.77-80, 2012

Subakut obstrüksiyonu olan hasta

Koç klinik olgu çözümleri, Cem Terzi, Mehmet eryılmaz, Editör, nobel, ss.143-144, 2012

Olgu 74 Anal kanalda diğer bir ağrılı kitle

Koç klinik olgu çözümleri, Cem Terzi, Mehmet Eryılmaz, Editör, nobel, ss.148-149, 2012

Olgu 72 Patolojik anal kanal

Koç klinik olgu çözümleri, Cem Terzi, Mehmet Eryılmaz, Editör, nobel, ss.145-146, 2012

Lastik band ligasyonu

Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer alabaz, Editör, nobel, Adana, ss.57-60, 2012

Krioterapi.

Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz, Editör, nobel, Adana, ss.115, 2012

İntestinal stomalar

Kolon ve rektum Kanserleri, , Editör, seçil, ss.671-692, 2010

Tiroid.

Genel cerrahi ameliyatları, Tarık Zafer Nursal, Editör, elsevier, ss.384-391, 2008

Dalak

Genel cerrahi ameliyatları, Tarık Zafer Nursal, Editör, elsevier, ss.360-364, 2008

Anorektal inkontinansı olan hastaların değerlendirilmesi

Ostomi Dergisi, ömer alabaz, Editör, çukurova üniversitesi, Adana, ss.23-31, 2005

İnflamatuar barsak hastalıklarında deneysel cerrahi modeller.

Cerrahi araştırma kitabı, , Editör, nobel, ss.333-357, 2005

Anal inkontinans

Kolon rektal cerrahinin el kitabı, Ömer Alabaz, Editör, nobel kitabevi, Adana, ss.193-208, 2004

Kolon ve rektumun laparoskopi yardımıyla cerrahisi

Kolon rektal cerrahinin el kitabı, Ömer Alabaz, Editör, nobel kitabevi, Adana, ss.654-680, 2004

Diğer Yayınlar