Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İntraabdominal Schwannomalar: tek merkez cerrahi deneyimi

4.ÇUKUROVA GASTRO-İNTESTİNAL CERRAHİ HASTALIKLAR KONGRESİ, Turkey, 28 February - 01 March 2020

Ender görülen splenektomi endikasyon: Gezici dalak enfaktı

14.Türk HepatoPankreatoBilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2019

Koledok açılım anomalisindeki cerrahi deneyimimiz

14.Türk HepatoPankreatoBilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2019

Abdominal Cerrahi Geçiren Orak Hücre Anemili Hastaların Peroperatif Yönetimi

3. Çukurova Gastro - İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, Turkey, 8 - 10 March 2019

OTOFAJİNİN KOLOREKTAL KANSERLERDE YERİ VE ÖNEMİ

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 1 - 03 March 2019 Sustainable Development

aaa

aaa, 9 October - 10 September 2018

Metastazı Taklit Eden Biliyer Hamartom Olgusu

13.Türk HepatoPankreatoBilier Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017

kolorektal karsinogenezde otofajinin rolü

32. Ulusal Gastroenetroloji Haftası, Turkey, 25 - 29 January 2016

Karaciğerin Dev Hemangiomlarında: Rezeksiyon? Enükleasyon?

11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2013

Karaciğer dev hemangiomlarında Rezeksiyon Enükleasyon

11. Türk hepatopankreatikobilier cerrahi kongresi 2013., Turkey, 13 - 17 November 2013

Alveolar kist hidatiklerde zor hepatektomiler

11. Türk hepatopankreatikobilier cerrahi kongresi 2013., 13 - 17 November 2013

Karaciğer Dev hemanjiomlarında Enüklasyon ? Rezeksiyon ?

11. Türk Hepatopankreatikobilier cerrahisi Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2013

KARACİĞERİN DEV HEMANJİOMLARINDA : REZEKSİYON? ENÜKLEASYON?

11.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİYER CERRAHİ KONGRESİ, Turkey, 13 - 17 November 2013

İatrojenik safra yolu yaralanmaları

11. Türk hepatopankreatikobilier cerrahi kongresi 2013, Turkey, 13 - 17 November 2013

The effect of glutamine N acetyl cystein andMethoreaxate i rat models of experimental colitis

The 48th Congress of the european society for surgical research May29- june1, 2013, Istanbul,Turkey., 29 May - 01 June 2013

Retrorektal Kitlelerdeki Deneyimlerimiz

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2013

Our experience for retro-rectal tumors

14 ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2013

RETROREKTAL KİTLELERDEKİ DENEYİMLERİMİZ

14. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2013

An ileostomy case

11th European Council enterostomal therapists Bologna, 12 - 15 June 2011

Perianal fistüllerde uygulanan tedavi sonuçlarımız

13. Ulusal Kolon ve Rektum cerrahi kongresi 2011., Turkey, 18 - 22 May 2011

Anorektal bölgenin fonksiyonel hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri

3.Çukurova koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 2007., Turkey, 12 - 14 April 2007

The comparison of complications developed between stomas created 2002 2003

16th Biennial Congress of the world council of enterostomal therapists, 2 - 06 June 2006

Anal inkontinans tedavisinde perineal otolog yağ enjeksiyonu

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2006, Antalya, Turkey, 24 - 28 May 2006

Pankreasta hidatik kist

Ulusal Hepatikopankretikobilier kongresi, 2005, Turkey, 5 - 08 May 2005

Kolorektal travmalarda cerrahi yaklaşım

2.Çukurova koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 2005., Turkey, 14 - 16 April 2005

Alt ve orta yerleşimli Multipl ano rektovaginal fistüllerde cerrahi tedavi

2.Çukurova koloproktoloji ve stomaterapi sempozyumu 2005., Turkey, 14 - 16 April 2005

Travmatik diafragma yaralanmaları

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2004

Nöroendokrin tümör olgularımız

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2004

Yetişkin intestinal invaginasyon olgularımız

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2004

Erişkin Pendred sendromlu bir olgu

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2004, Antalya, Turkey, 26 - 30 May 2004

Meme başının Paget Hastalığı

Ulusal meme kongresi, Ekim 2003, Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2003

Ostomi uygulamanın nekrotizan fasiitis tedavisindeki yeri

1. ulusal stomaterapi kongresi ve kursu, Eylül, 2002, Adana., Turkey, 25 - 28 September 2002

Nekrotizan Fasiitis

Ulusal cerrahi Kongresi Mayıs,2002, Antalya., Turkey, 15 - 19 May 2002

Books & Book Chapters

Anal dilatasyon tedavisi

in: Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz, Editor, nobel, Adana, pp.43-44, 2012

Olgu 73 Anal bölgede ağrılı kitle

in: Koç klinik olgu çözümleri, Cem Terzi, Mehmet Eryılmaz, Editor, nobel, pp.147, 2012

Konservatif/non-operatif tedavi

in: Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz, Editor, nobel, Adana, pp.41-42, 2012

Submukozal hemoriektomi ile hemoroidlerin cerrahi tedavisi (Parks metod)

in: Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz, Editor, nobel, Adana, pp.81-85, 2012

Hemoroidal hastalığın fizyopatolojisi

in: Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz, Editor, nobel, Adana, pp.15-17, 2012

Stapler hemoroidopeksi

in: Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz, Editor, nobel, Adana, pp.87-94, 2012

Olgu 75 Izdırap veren anal kanal

in: Koç klinik olgu çözümleri, Cem Terzi, Mehmet Eryılmaz, Editor, nobel, pp.150-151, 2012

Hemoroidlerin cerrahi anatomisi

in: Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz , Editor, nobel, Adana, pp.7-13, 2012

Kapalı hemoroidektomi (Khubhandani tekniği)

in: Hemoroidin cerrahi tedavisi 77 80, Ömer Alabaz, Editor, nobel, Adana, pp.77-80, 2012

Subakut obstrüksiyonu olan hasta

in: Koç klinik olgu çözümleri, Cem Terzi, Mehmet eryılmaz, Editor, nobel, pp.143-144, 2012

Olgu 74 Anal kanalda diğer bir ağrılı kitle

in: Koç klinik olgu çözümleri, Cem Terzi, Mehmet Eryılmaz, Editor, nobel, pp.148-149, 2012

Olgu 72 Patolojik anal kanal

in: Koç klinik olgu çözümleri, Cem Terzi, Mehmet Eryılmaz, Editor, nobel, pp.145-146, 2012

Lastik band ligasyonu

in: Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer alabaz, Editor, nobel, Adana, pp.57-60, 2012

Krioterapi.

in: Hemoroidin cerrahi tedavisi, Ömer Alabaz, Editor, nobel, Adana, pp.115, 2012

İntestinal stomalar

in: Kolon ve rektum Kanserleri, , Editor, seçil, pp.671-692, 2010 Sustainable Development

Tiroid.

in: Genel cerrahi ameliyatları, Tarık Zafer Nursal, Editor, elsevier, pp.384-391, 2008

Dalak

in: Genel cerrahi ameliyatları, Tarık Zafer Nursal, Editor, elsevier, pp.360-364, 2008

Anorektal inkontinansı olan hastaların değerlendirilmesi

in: Ostomi Dergisi, ömer alabaz, Editor, çukurova üniversitesi, Adana, pp.23-31, 2005

İnflamatuar barsak hastalıklarında deneysel cerrahi modeller.

in: Cerrahi araştırma kitabı, , Editor, nobel, pp.333-357, 2005

Anal inkontinans

in: Kolon rektal cerrahinin el kitabı, Ömer Alabaz, Editor, nobel kitabevi, Adana, pp.193-208, 2004

Kolon ve rektumun laparoskopi yardımıyla cerrahisi

in: Kolon rektal cerrahinin el kitabı, Ömer Alabaz, Editor, nobel kitabevi, Adana, pp.654-680, 2004

Other Publications