Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Duygusal Zeka ve Saldırganlık Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.30-53, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversite Öğrencilerinin Romantik ilişkide Şiddet ile İlgili Düşünce ve Deneyimleri

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.52, ss.1176-1189, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Role of Resilience on Academic Procrastination in High School Students

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.11, sa.57, ss.380-387, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Yordayıcıları Olarak Anne-Baba Tutumları ve Duygusal Zeka

International Online Journal of Educational Sciences, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ZORBALIĞI YORDAMADA DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.14, sa.38, ss.131-146, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Dersine Yönelik Bir Değerlendirme

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2020, ss.80-91 Creative Commons License

Beş Faktör Kişilik Modeline Göre Danışma Sürecindeki Başarının İncelenmesi

13. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2020

Psikoterapi Sürecinde Danışanların Yansıtıcı Ekip Yöntemine İlişkin Yaşantıları

2. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 30 Ocak - 02 Şubat 2019, ss.184

Yaşam doyumunun anne ve babadan algılanan duygusal istismara göre incelenmesi

icomus İnternational Conferance on Multidisciplinary Sciences, 24 Ağustos 2019, ss.13-21

Lise öğrencilerinin okul rehberlik servisi ile ilgili düşünce ve deneyimleri

International Conference on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ağustos 2019, ss.1-12

Life Satisfaction as a Mediator of the Link Between Emotional Intelligence andAggression

27th Internatinal Congress on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3830-3832

Sense of Coherence and Hope as Predictors of University Students’xx Subjective Well-Being

27th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3603-3605

Ergenlerin yaşam doyumlarının yordayıcıları olarak anne-baba tutumu ve duygusal zeka

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.683-685