Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Duygusal Zeka ve Saldırganlık Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.30-53, 2020 (National Refreed University Journal)

UNIVERSITY STUDENTS' THOUGHTS AND EXPERIENCES ABOUT VIOLENCE IN ROMANTİC RELATIONSHIPS

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.52, pp.1176-1189, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

The Role of Resilience on Academic Procrastination in High School Students

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.11, no.57, pp.380-387, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Yordayıcıları Olarak Anne-Baba Tutumları ve Duygusal Zeka

International Online Journal of Educational Sciences, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ZORBALIĞI YORDAMADA DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.38, pp.131-146, 2017 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Dersine Yönelik Bir Değerlendirme

XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Turkey, 3 - 06 September 2020, pp.80-91 Creative Commons License

Beş Faktör Kişilik Modeline Göre Danışma Sürecindeki Başarının İncelenmesi

13. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Turkey, 4 - 06 September 2020

Psikoterapi Sürecinde Danışanların Yansıtıcı Ekip Yöntemine İlişkin Yaşantıları

2. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi, Nevşehir, Turkey, 30 January - 02 February 2019, pp.184

Yaşam doyumunun anne ve babadan algılanan duygusal istismara göre incelenmesi

icomus İnternational Conferance on Multidisciplinary Sciences, 24 August 2019, pp.13-21

Lise öğrencilerinin okul rehberlik servisi ile ilgili düşünce ve deneyimleri

International Conference on Multidisciplinary Sciences, İstanbul, Turkey, 22 - 24 August 2019, pp.1-12

Life Satisfaction as a Mediator of the Link Between Emotional Intelligence andAggression

27th Internatinal Congress on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3830-3832

Sense of Coherence and Hope as Predictors of University Students’xx Subjective Well-Being

27th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3603-3605

Ergenlerin yaşam doyumlarının yordayıcıları olarak anne-baba tutumu ve duygusal zeka

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.683-685 Sustainable Development

Other Publications