Prof. ÖZLEM KAF


Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Curriculum Development, Curriculum Development and Teaching Methods, Teacher Training, Creative Drama in Education

Email: ozlemkaf@cu.edu.tr
Office Phone: +90 322 338 6076 Extension: 38
Web: https://avesis.cu.edu.tr//ozlemkaf
Address: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 01 330 Sarıçam Adana Türkiye

Metrics

Publication

84

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

1

Project

7

Thesis Advisory

12
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2005

1999 - 2005

Doctorate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Postgraduate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretimi Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Görsel Öğrenme Stiline Göre Düzenlenen Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Kalıcılığına Etkisi.

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretimi Anabilim Dalı

1999

1999

Postgraduate

Hayat Bilgisi Dersinde Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitim Programları Ve Öğretimi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2013

2013

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği

Personal Evolution

Çağdaş Drama Derneği

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Educational Sciences

Curriculum Development

Curriculum Development and Teaching Methods

Teacher Training

Creative Drama in Education

Academic Titles / Tasks

2024 - Continues

2024 - Continues

Professor

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2021 - 2024

2021 - 2024

Associate Professor

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2005 - 2007

2005 - 2007

Lecturer PhD

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2000 - 2005

2000 - 2005

Lecturer

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Head of Department

Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Non Academic Experience

2012 - 2012

2012 - 2012

visiting profesor

Universitat Duisburg Essen

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Drama in Education

Undergraduate

Undergraduate

Drama in primary school education

Undergraduate

Undergraduate

Measurement and Evaluation

Undergraduate

Undergraduate

Drama

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Drama ve Müze

KAF Ö.

Yaratıcı Drama Dergisi , vol.12, no.2, pp.137-146, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

İlkokul (1-4.) Sınıf Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı İle İlgili Yapılan Çalışmaların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Demirhan M., KAF Ö.

BİLTEK-V International Symposium on Current Developments In Science, Technology and Social Sciences, Malatya, Turkey, 3 - 05 December 2021

2019

2019

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Programı Katılımcılarının Sosyal Uyuma İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

KAF Ö., ETİ İ.

30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Adana, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.150-151

2019

2019

İlkokul (1-4. Sınıf) Matematik Dersi Öğretim Programı İle İlgili Çalışmaların Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

KAF Ö., Türkmenoğlu M.

7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2019), Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.41-42 Sustainable Development

2019

2019

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Üzerine Hazırlanmış Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi

KAF Ö., Erdem E.

7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2019), Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.25-26

2019

2019

Hayat Bilgisi Öğretim Programları İle İlgili Yapılan Çalışmaların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

KAF Ö., Çakmak N.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2019, pp.64-65

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Kültürel Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi

KAF Ö., CANBAZOĞLU H. B., Ülker M.

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018), Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.751-754

2018

2018

Prospective Teachers’ Approaches to Learning and Study According to Learning Styles

KAF Ö.

Universal Academic Cluster International Spring Conference, 11 - 13 May 2018, pp.25

2018

2018

İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabının Değerler Açısından İncelenmesi

KAF Ö., Ülker M.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1147-1149

2018

2018

Fen Bilimleri Öğretim Programları Üzerine YapılanÇalışmaların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelen-mesi: 2004-2017 Yılları

Çetin G., KAF Ö.

17.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.634-635

2017

2017

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Stilleri İle Liderlik Yönelimleri Arasındaki İlişki

KAF Ö.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.161-162

2017

2017

Grup Çalışmasının Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğretmen Adaylarına Yansımaları

TARIM K., KAF Ö.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.100

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Drama Ve Müze

KAF Ö.

27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 05 March 2017, pp.121

2015

2015

Effect of Creative Drama Method on Students? Attitude towards Social Studies, Academic Achievement and Retention According to Learning Styles

KAF Ö., Gözük Ö.

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.422

2015

2015

Views of prospective teachers about the leadership qualities of teachers (Sözlü bildiri olarak sunulduktan sonra kitap bölümü olarak yayınlanmıştır)

KAF HASIRCI Ö., ÖZSEZER M. S.

The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, 22 - 24 October 2015

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Liderlik Özellikleri İle İlgili Görüşleri

KAF Ö., ÖZSEZER M. S.

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.108

2014

2014

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

KAF Ö.

V. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Konferansı, 9 - 14 September 2014

2014

2014

İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Bazı Derslerdeki Akademik Başarılarının İncelenmesi

TOĞRUL H., KAF HASIRCI Ö.

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.60

2013

2013

Kadın Öğretmen Adaylarında Toplumda Kadına Yönelik Ayrımcılığa İlişkin Farkındalık Çalışması

ŞAHİN S., KAF HASIRCI Ö.

23. Uluslararası Eğitimde Drama Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 17 November 2013, pp.62

2012

2012

Sınıf Öğretmenlerinin Çok Kültürlülük Tutumları İle Düşünme Stilleri Arasındaki İlişki

KAF HASIRCI Ö., Gözük Ö.

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.294-295

2012

2012

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki

KAF HASIRCI Ö.

3. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 12 - 15 September 2012, pp.269-270

2011

2011

Öğretmenlerin Öğrenme Stillerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Stillerine Etkisi (Sözlü bildiri olarak sunulduktan sonra makale olrak yayınlanmıştır)

ÖZSEZER M. S., KAF Ö.

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.561-562

2011

2011

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Değerlendirilmesi

KAF HASIRCI Ö., SARI M.

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 October - 08 November 2011, pp.593-594

2011

2011

Öğretmenlerin Öğrenme Stillerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Stillerine Etkisi

Bulut M. S., KAF HASIRCI Ö.

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.561-562

2011

2011

Öğretmenlerin öğrenme stillerine göre sordukları soru türleri ve bilişsel düzeylerinin incelenmesi

Beskisiz E., KAF HASIRCI Ö.

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.437

2011

2011

Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Öğretme Stillerinin İncelenmesi

Altay S., KAF HASIRCI Ö.

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, pp.485

2010

2010

İlköğretim 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

KAF HASIRCI Ö., Bolat Y.

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.96-97

2009

2009

Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin belirlenmesi

KAF HASIRCI Ö., SADIK F.

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009, vol.1, pp.451

2009

2009

An Evaluation of the Effectiveness of School-Based Sexual Abuse Prevention Programme for Turkish Primary School Students

Çeçen-Eroğul A. R., KAF HASIRCI Ö.

XIV European Conference on Developmental Psycholog, Vilnius, Lithuania, 18 - 22 August 2009, pp.200

2008

2008

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Dersinin Bireysel ve Akademik Kazanımlarına İlişkin Görüşleri

KAF HASIRCI Ö., Bulut M. S., İFLAZOĞLU SABAN A.

13. Uluslararası Eğitimde Drama Ve Tiyatro Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 November 2008, pp.152

2008

2008

Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutum Ve Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çukurova Üniversitesi Örneği

KAF HASIRCI Ö., Akıllı S.

13. Uluslararası Eğitimde Drama Ve Tiyatro Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 November 2008, pp.406-415

2008

2008

Öğretmen adaylarının uygulama okullarındaki sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleriyle baş etme davranışlarına ilişkin algıları

SADIK F., Kaf Hasırcı Ö.

International Conference on Educational Sciences, Magusa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 July 2008, vol.3, pp.1604-1615

2007

2007

Pre-service teachers? and classroom discipline

SADIK F., Kaf Hasırcı Ö., Sadık S.

Affective Education in Action, Adana, Turkey, 28 - 30 July 2007, vol.1, pp.262-289

2007

2007

The Use of Learning Strategies of Student from Different Departments According to Their Learning Styles

KAF HASIRCI Ö., DİKBAŞ Y.

European Affective Education Network, Affectice Education In Action, Adana, Turkey, 28 - 30 June 2007, pp.228-242

2007

2007

Pre-service Teachers’ Perceptions of Misbehaviour

SADIK F., KAF Ö., SADIK KRUPKA S.

European Affective Education Network: Affectice Education In Action, Adana, Turkey, 28 - 30 June 2007, pp.262-289

2006

2006

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Düzenledikleri Öğretimin Belirlenmesi

KAF HASIRCI Ö., ÖZSEZER M. S.

XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.534

Books & Book Chapters

2021

2021

İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğretmen Adaylarına Yansımaları

KAF Ö., TARIM K.

in: Prof.Dr. Adil Türkoğlu'na Armağan- Eğitimde Bitmeyen Yolculuk, Ahmet Doğanay, Fatma Sadık, Editor, Anı Yayıncılık, Adana, pp.349-362, 2021

2021

2021

Sınıf Öğretmenlerinin İletişim Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

ALĞAN S., KAF Ö.

in: Prof.Dr. Adil Türkoğlu'na Armağan-Eğitimde Bitmeyen Yolculuk, Ahmet Doğanay, Fatma Sadık, Editor, Anı Yayıncılık, Adana, pp.523-536, 2021

2019

2019

Amaç, Ders Ve Yöntem Olarak Yaratıcı Drama

KAF Ö.

in: Çocuk ve Drama, Aktaş Arnas, Y. , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-18, 2019

2016

2016

Ögretimin Yönetimi

KAF Ö.

in: Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas, Y. Sadık, F. , Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.87-101, 2016

2016

2016

Yaratıcı Drama:Bir Sanat, Bir Sosyalleştirme Etkinliği ve Bir Öğrenme Yolu

KAF Ö., KIR E., AKTAŞ ARNAS Y., ETİ İ., ÖZTÜRK A., AYKAÇ N.

in: Yaratıcı Drama Sınıf İçinde ve Dışında, Pınar Özdemir Şimşek, Editor, Nobel, Ankara, pp.2-21, 2016

2016

2016

Views of Prospective Teachers on the Leadership Qualities of Teachers

ÖZSEZER M. S., KAF Ö.

in: Current Advances in Education, Emin Atasoy,Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.172-180, 2016

2009

2009

Hayat Bilgisi Öğretiminde Yaratıcı Drama

TAY B., ŞİMŞEK S., NALÇACI A., ÇAYCI B., DEVECİ H., KAF Ö.

in: Hayat bilgisi öğretimi, Bayram Tay, Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.263-274, 2009

2008

2008

Eğitim Etkinliklerinin Planlanması ve Uygulanması

KAF HASIRCI Ö.

in: Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas, Y., Sadık, F. , Editor, Kök Yayıncılık, Ankara, pp.136-160, 2008

Supported Projects

2016 - 2019

2016 - 2019

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Öğrenme ve Ders Çalışma Alışkanlıkları

Project Supported by Higher Education Institutions

KAF Ö. (Executive)

2017 - 2017

2017 - 2017

Social Values Perceptions Of Fourth Grade Primary School Students

Project Supported by Higher Education Institutions

KAF Ö. (Executive), ÇETİN H.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2010 - Continues

2010 - Continues

Eğitim Programları ve Öğretimi Derneği

Member

1996 - Continues

1996 - Continues

Çağdaş Drama Derneği

Member

Scientific Refereeing

May 2016

May 2016

Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2015

May 2015

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2012

March 2012

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2011

June 2011

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2007

April 2007

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dersisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 September 1995 - 01 September 1995

01 September 1995 - 01 September 1995

2. Eğitim Bilimleri Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 13

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

September-2011

September 2011

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - Çukurova Üniversitesi

December-2010

December 2010

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - Çukurova Üniversitesi

September-2008

September 2008

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Çukurova Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Çukurova Üniversitesi

June-2006

June 2006

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Çukurova Üniversitesi