Doç.Dr.

ÖZLEM KAF


Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Eğitim Bilgileri

1999 - 2005

1999 - 2005

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretimi Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Görsel Öğrenme Stiline Göre Düzenlenen Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Kalıcılığına Etkisi.

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretimi Anabilim Dalı

1999

1999

Yüksek Lisans

Hayat Bilgisi Dersinde Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitim Programları Ve Öğretimi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2013

2013

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Çağdaş Drama Derneği

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Program Geliştirme, Eğitim Programları ve Öğretim, Öğretmen Eğitimi, Eğitimde Yaratıcı Drama

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2007 - 2018

2007 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2005 - 2007

2005 - 2007

Öğretim Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2000 - 2005

2000 - 2005

Öğretim Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

1996 - 1999

1996 - 1999

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The Effects of Creative Drama Method on Students' Attitude towards Social Studies With Respect to Learning Styles

Yilmaz O. U. , KAF Ö.

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.48, ss.1340-1366, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Ögretmen Adaylarının Sosyal Bilgilerde Yaratıcı Drama DersineYönelik Tutumları ve Sürece Iliskin Görüsleri

KAF Ö.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.931-947, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Sosyal Bilgiler Ögretiminde Yaratıcı Drama ve Müze

KAF Ö.

Yaratıcı Drama Dergisi, cilt.12, ss.137-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Effects of Creative Drama Method on Students? Attitude towards Social Studies, Academic Achievement and Retention in Turkey

KAF Ö. , Uygungül Yılmaz Ö.

European Journal of Educational Research, cilt.6, ss.289-298, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Social values perceptions of fourth grade primary school students.

Çetin H., KAF Ö.

European Scientific Journal, cilt.13, ss.88-96, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

KAF HASIRCI Ö. , SARI M.

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, cilt.3, ss.25-42, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Öğretmenlerin öğrenme stillerinin sosyal bilgiler dersi öğretim stillerine etkisi

BULUT M. S. , KAF HASIRCI Ö.

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, cilt.2, ss.31-45, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi

KAF HASIRCI Ö. , SADIK F.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.195-210, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Öğrenme stratejileri öğretiminin ve ders işlenişinde kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi

Dikbaş Y., KAF HASIRCI Ö.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.69-76, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin öğretim stillerine etkisi

KAF HASIRCI Ö. , Bulut M. S.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.43-49, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Çukurova Üniversitesi Örneği

KAF HASIRCI Ö.

Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, cilt.2, ss.15-25, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Görsel öğrenme stillerine göre düzenlenen öğretimin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi

KAF HASIRCI Ö.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.299-314, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi

KAF Ö.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.173-184, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Programı Katılımcılarının Sosyal Uyuma İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

KAF Ö. , ETİ İ.

30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Adana, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, ss.150-151

2019

2019

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Üzerine Hazırlanmış Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi

KAF Ö. , Erdem E.

7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2019), Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.25-26

2019

2019

İlkokul (1-4. Sınıf) Matematik Dersi Öğretim Programı İle İlgili Çalışmaların Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

KAF Ö. , Türkmenoğlu M.

7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2019), Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.41-42

2019

2019

Hayat Bilgisi Öğretim Programları İle İlgili Yapılan Çalışmaların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

KAF Ö. , Çakmak N.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2019, ss.64-65

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Kültürel Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi

KAF Ö. , CANBAZOĞLU H. B. , Ülker M.

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018), Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.751-754

2018

2018

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜLTÜREL SERMAYE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

KAF Ö. , CANBAZOĞLU H. B. , ÜLKER M.

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018), Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1

2018

2018

İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabının Değerler Açısından İncelenmesi

KAF Ö. , Ülker M.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.1147-1149

2018

2018

Fen Bilimleri Öğretim Programları Üzerine YapılanÇalışmaların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelen-mesi: 2004-2017 Yılları

Çetin G., KAF Ö.

17.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.634-635

2017

2017

Grup Çalısmasının Farklı Ögrenme Stillerine Sahip Ögretmen Adaylarına Yansımaları

TARIM K. , KAF Ö.

5. Uluslararası Egitim Programları ve Ögretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.101

2017

2017

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Stilleri İle Liderlik Yönelimleri Arasındaki İlişki

KAF Ö.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.161-162

2017

2017

Grup Çalışmasının Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğretmen Adaylarına Yansımaları

TARIM K. , KAF Ö.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.100

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Drama Ve Müze

KAF Ö.

27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, Bursa, Türkiye, 2 - 05 Mart 2017, ss.121

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Liderlik Özellikleri İle İlgili Görüşleri

KAF Ö. , ÖZSEZER M. S.

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.108

2015

2015

Effect of Creative Drama Method on Students? Attitude towards Social Studies, Academic Achievement and Retention According to Learning Styles

KAF Ö. , Gözük Ö.

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.422

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Liderlik Özellikleri İle İlgili Görüşleri

KAF Ö. , ÖZSEZER M. S.

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.108

2015

2015

Views of prospective teachers about the leadership qualities of teachers

ÖZSEZER M. S. , KAF Ö.

The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.1

2015

2015

Views of prospective teachers about the leadership qualities of teachers

ÖZSEZER M. S. , KAF Ö.

The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Education, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.1

2014

2014

İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Bazı Derslerdeki Akademik Başarılarının İncelenmesi

TOĞRUL H., KAF HASIRCI Ö.

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.60

2013

2013

Kadın Öğretmen Adaylarında Toplumda Kadına Yönelik Ayrımcılığa İlişkin Farkındalık Çalışması

ŞAHİN S. , KAF HASIRCI Ö.

23. Uluslararası Eğitimde Drama Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, ss.62

2012

2012

Sınıf Öğretmenlerinin Çok Kültürlülük Tutumları İle Düşünme Stilleri Arasındaki İlişki

KAF HASIRCI Ö. , Gözük Ö.

2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.294-295

2012

2012

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki

KAF HASIRCI Ö.

3. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2012, ss.269-270

2011

2011

Öğretmenlerin Öğrenme Stillerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Stillerine Etkisi

Bulut M. S. , KAF HASIRCI Ö.

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.561-562

2011

2011

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Değerlendirilmesi

KAF HASIRCI Ö. , SARI M.

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 Ekim - 08 Kasım 2011, ss.593-594

2011

2011

Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Öğretme Stillerinin İncelenmesi

Altay S., KAF HASIRCI Ö.

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Burdur, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011, ss.485

2011

2011

Öğretmenlerin öğrenme stillerine göre sordukları soru türleri ve bilişsel düzeylerinin incelenmesi

Beskisiz E., KAF HASIRCI Ö.

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Burdur, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011, ss.437

2010

2010

İlköğretim 4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

KAF HASIRCI Ö. , Bolat Y.

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010, ss.96-97

2009

2009

Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin belirlenmesi

KAF HASIRCI Ö. , SADIK F.

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.1, ss.451

2009

2009

Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin belirlenmesi

KAF HASIRCI Ö. , SADIK F.

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.1, ss.451

2009

2009

An Evaluation of the Effectiveness of School-Based Sexual Abuse Prevention Programme for Turkish Primary School Students

Çeçen-Eroğul A. R. , KAF HASIRCI Ö.

XIV European Conference on Developmental Psycholog, Vilnius, Litvanya, 18 - 22 Ağustos 2009, ss.200

2008

2008

Yaratıcı Drama Dersine Yönelik Tutum Ve Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Çukurova Üniversitesi Örneği

KAF HASIRCI Ö. , Akıllı S.

13. Uluslararası Eğitimde Drama Ve Tiyatro Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2008, ss.406-415

2008

2008

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Dersinin Bireysel ve Akademik Kazanımlarına İlişkin Görüşleri

KAF HASIRCI Ö. , Bulut M. S. , İFLAZOĞLU SABAN A.

13. Uluslararası Eğitimde Drama Ve Tiyatro Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2008, ss.152

2008

2008

Öğretmen adaylarının uygulama okullarındaki sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleriyle baş etme davranışlarına ilişkin algıları

SADIK F. , Kaf Hasırcı Ö.

International Conference on Educational Sciences, Magusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 Temmuz 2008, cilt.3, ss.1604-1615

2008

2008

Öğretmen adaylarının uygulama okullarındaki sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleriyle baş etme davranışlarına ilişkin algıları

SADIK F., Kaf Hasırcı Ö.

International Conference on Educational Sciences, Magusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 Temmuz 2008, cilt.3, ss.1604-1615

2007

2007

Pre-service teachers? and classroom discipline

SADIK F., KAF HASIRCI Ö. , Sadık S.

Affective Education in Action, Adana, Türkiye, 28 - 30 Temmuz 2007, cilt.1, ss.262-289

2007

2007

Pre-service teachers? and classroom discipline

SADIK F. , Kaf Hasırcı Ö. , Sadık S.

Affective Education in Action, Adana, Türkiye, 28 - 30 Temmuz 2007, cilt.1, ss.262-289

2007

2007

The Use of Learning Strategies of Student from Different Departments According to Their Learning Styles

KAF HASIRCI Ö. , DİKBAŞ Y.

European Affective Education Network, Affectice Education In Action, Adana, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2007, ss.228-242

2006

2006

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Düzenledikleri Öğretimin Belirlenmesi

KAF HASIRCI Ö. , ÖZSEZER M. S.

XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.534

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Amaç, Ders Ve Yöntem Olarak Yaratıcı Drama

KAF Ö.

Çocuk ve Drama, Aktaş Arnas, Y. , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-18, 2019

2016

2016

Views of Prospective Teachers on the Leadership Qualities of Teachers

ÖZSEZER M. S. , KAF Ö.

Current Advances in Education, Emin Atasoy, Recep Efe, Iwona Jazdzewska, Hülya Yaldır, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofıa, ss.1, 2016

2016

2016

Ögretimin Yönetimi

KAF Ö.

Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas, Y. Sadık, F. , Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.87-101, 2016

2016

2016

Yaratıcı Drama:Bir Sanat, Bir Sosyallestirme Etkinligi ve Bir Ögrenme Yolu

KAF Ö.

Yaratıcı Drama Sınıf Içinde ve Dısında, Şimşek, P. , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.2-21, 2016

2009

2009

Hayat Bilgisi Öğretiminde Yaratıcı Drama

KAF HASIRCI Ö.

Hayat Bilgisi Öğretimi, Tay, B., Editör, Maya Akademi, Ankara, ss.263-274, 2009

2008

2008

Eğitim Etkinliklerinin Planlanması ve Uygulanması

KAF HASIRCI Ö.

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Aktaş Arnas, Y., Sadık, F. , Editör, Kök Yayıncılık, Ankara, ss.136-160, 2008

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Eğitim Programları ve Öğretimi Derneği

Üye

1996 - Devam Ediyor

1996 - Devam Ediyor

Çağdaş Drama Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2012

Mart 2012

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2011

Haziran 2011

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2007

Nisan 2007

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dersisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

1995

1995

2. Eğitim Bilimleri Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Eylül-2011

Eylül 2011

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Çukurova Üniversitesi

Aralık-2010

Aralık 2010

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Çukurova Üniversitesi

Eylül-2008

Eylül 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Çukurova Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Çukurova Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Çukurova Üniversitesi