Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Electron microscopic examination of the effects of methyl parathion exposure on the ovaries

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.19, ss.2725-2731, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigating the clinical significance of mesh peritonization in abdominal vault suspension surgery using a comparative rabbit model

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.175, ss.199-204, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of edaravone on ischemia-reperfusion injury in rat ovary

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.162, ss.197-202, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of methotrexate on the tubal morphology of rabbits: Evaluation by electron microscopy

GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION, cilt.65, ss.217-221, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of melatonin on the cardiotoxicity of doxorubicin

HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY, cilt.19, ss.1101-1108, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antigen-presenting cells in the hypertrophic pharyngeal tonsils: a histochemical, immunuhistochemical and ultrastructural study

JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, cilt.14, ss.320-328, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Adenoids and otitis media with effusion: A morphological study

AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY, cilt.19, ss.244-250, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ultrastructure of the nasopharyngeal orifice epithelium of the eustachian tube in otitis media with effusion

JOURNAL OF SUBMICROSCOPIC CYTOLOGY AND PATHOLOGY, cilt.29, ss.79-84, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of toluene on the rat ovary: An ultrastructural study

JOURNAL OF SUBMICROSCOPIC CYTOLOGY AND PATHOLOGY, cilt.28, ss.553-558, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Alport's syndrome with bilateral macular hole

ACTA OPHTHALMOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.74, ss.77-80, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EXPERIMENTAL EVALUATION OF PERITONEUM AND PERICARDIUM AS DURAL SUBSTITUTES

RESEARCH IN EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.195, ss.31-38, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oosit Olgunlaşma Süreci ve Düzenleyici Faktörler

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, cilt.18, ss.227-240, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Polikistik insan overinde follikül ince yapısı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, ss.215-226, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Polikistik insan overinde follikül ince yapısı.

Ç.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.17, no.4153370, ss.215-226, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pre ve postmenapozeal dönem overlerinde stromal hücrelerin ince yapı düzeyinde karşılaştırılması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, ss.68-74, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Postmenapozeal overde steroid sentezleyen hücreler.

Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.61-67, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İMATİNİBİN SIÇAN TESTİSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCE YAPI DÜZEYİNDE ARAŞTIRILMASI

21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Mersin, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2013, ss.1

GENİSTEİNİN POSTNATAL DÖNEMDEKİ SIÇANLARIN OVER VE UTERUSLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

11. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, Denizli, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2012, ss.160-161

SIÇAN OVERİ İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA EDARAVONUN KORUYUCU ETKİSİ

11. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, Denizli, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2012, ss.159-160

Topikal Mitomisin C Uygulanmasının Tavşan Kornea ve Korpus Siliare Ultrastrüktürü Üzerine Etkileri

10. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2010, ss.72

Topikal Mitomisin C Uygulanmasının Tavşan Kornea ve Korpus Siliare Ultrastrüktürü Üzerine Etkileri

10. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2010, ss.72

MİTOMİSİN CNİN KORPUS SİLİARE ÜZERİNE ETKİLERİNİN ELEKTRON MİKROSKOPİK DÜZEYDE İNCELENMESİ

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONRESİ, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009, ss.125

MİTOMİSİN CNİN KORPUS SİLİARE ÜZERİNE ETKİLERİNİN ELEKTRON MİKROSKOPİK DÜZEYDE İNCELENMESİ

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONRESİ, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009, ss.125

Manyetik Alanın Diyabetli Sıçan İskelet Kasları Üzerine Etkisi

8. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2006