Roziglitazonun Diyabetik Sıçan Papiller Kalp Kası Üzerine Etkilerinin Ultrastrüktürel Düzeyde Değerlendirilmesi


TAP Ö. , KAVAK S., EMRE M. , ÖZGÜR H., POLAT S.

18. Ulusal ELektron Mikroskopi Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2007

  • Basıldığı Ülke: Türkiye