Prof. NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ


İktisadi ve İdari Bil. Fak., Maliye

Mali Hukuk


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Public Finance, Fiscal Law


Names in Publications: Karadag Neslihan Coskun

Metrics

Publication

72

Project

4

Thesis Advisory

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1998 - 2003

1998 - 2003

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Postgraduate

Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Maliye / Maliye Teorisi, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Anadolu University, İibf, Maliye, Turkey

Dissertations

2003

2003

Doctorate

Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Alanındaki Uluslar Arası Gelişmelerin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye

1998

1998

Postgraduate

Dolaylı Vergilerin Avrupa Birliği Vergi Sistemine Uyumlaştırılması Açısından Özel Tüketim Vergisi ve Türkiye Uygulaması

Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye / Maliye Teorisi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Public Finance

Fiscal Law

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Cukurova University, İktisadi ve İdari Bil. Fak., Maliye

2015 - 2021

2015 - 2021

Associate Professor

Cukurova University, İktisadi ve İdari Bil. Fak., Maliye

1998 - 2003

1998 - 2003

Research Assistant

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Head of Department

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Maliye

2022 - Continues

2022 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Cukurova University, İktisadi ve İdari Bil. Fak., Maliye

2021 - Continues

2021 - Continues

Ethics Committee Member

Cukurova University, İktisadi ve İdari Bil. Fak., Maliye

2021 - Continues

2021 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Cukurova University, İktisadi ve İdari Bil. Fak., Maliye

2021 - Continues

2021 - Continues

Bölüm Kalite Komisyonu Başkanı

Cukurova University, İktisadi ve İdari Bil. Fak., Maliye

2018 - Continues

2018 - Continues

Adaptation/Exemption Committee Member

Cukurova University, İktisadi ve İdari Bil. Fak., Maliye

2008 - Continues

2008 - Continues

Head of Department

Cukurova University, İktisadi ve İdari Bil. Fak.

2021 - 2022

2021 - 2022

Deputy Head of Department

Cukurova University, İktisadi ve İdari Bil. Fak., Maliye

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Vergi Cezaları ve Uyuşmazlıkları

Postgraduate

Postgraduate

Türk Vergi Sistemi Analizi

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Vergileme

Doctorate

Doctorate

Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

Articles Published in Other Journals

2000

2000

Ispanya Gelir Vergisi Reform Yasası

COŞKUN KARADAĞ N., BİLİCİ N.

YAKLAŞIM DERGİSİ , no.91, pp.244-248, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

VERGİ AFLARININ 3568 SAYILI YASAYA TABİ MESLEK MENSUPLARININ İŞ YÜKÜNE ETKİSİ: ADANA İLİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Coşkun Karadağ N.

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Konya, Turkey, 24 - 25 July 2021, pp.41-48

2020

2020

NON-TAX REVENUES: EVALUATION OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

YURDADOĞ V., Stancıu S., COŞKUN KARADAĞ N., ALBAYRAK M., BOZATLI O.

VII. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (ISRC2020), 28 October - 01 November 2020

2020

2020

Covid-19 Pandemisinde Vergisel Önlemler:Türkiye Ve Seçilmiş Bazı Ülke Uygulamalarının Değerlendirilmes

Coşkun Karadağ N., Özdemir S.

V I I . U L U S L A R A R A S I S T R A T E J İ K A R A Ş T I R M A L A R K O N G R E S İ ( U S A K ), Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2020, pp.48 Sustainable Development

2020

2020

THE RATE OF TAX COLLECTION TO ACCOUNT AND EXPECTATIONS BETWEEN 2004-2020: EVALUATION ON ADANA CITY

Coşkun Karadağ N.

CUKUROVA 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, 9 - 11 October 2020, pp.230-231

2020

2020

THE REPETITION AND PENALTY REDUCTION IN TERMS OF DISSUASIVENESS IN TAX LAW

Coşkun Karadağ N.

CUKUROVA 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 9 - 11 October 2020, pp.232-233

2020

2020

TAX ADVANTAGES FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS IN TURKEY

Coşkun Karadağ N.

TOKYO SUMMIT-2 2nd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences, 17 - 19 August 2020, pp.204-211 Sustainable Development

2020

2020

TAX COMPLIANCE of PROVINCE IN TURKEY

Coşkun Karadağ N.

7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Tarabulus, Libya, 3 - 05 August 2020, pp.637-644

2020

2020

TAX IMMUNITIES IN THE TURKISH TAX LEGISLATION FOR THE MARTYRS FAMILIES AND VETERANS

Coşkun Karadağ N.

EL RUHA 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Tarabulus, Libya, 3 - 05 August 2020, pp.645-653

0

0

Elektronik Ticarette Temel Kavramlar

COŞKUN KARADAĞ N.

e-Ticaretin Vergilendirilmesi ve e-Maliye Uygulamaları, Adana, Turkey, pp.1

0

0

Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

COŞKUN KARADAĞ N.

Gelecegin Isletmesi Olmak Için E-Ticaret Paneli, Adana, Turkey, pp.1

0

0

Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Tesviklerin Degerlendirilmesi

COŞKUN KARADAĞ N., ERGEN Z., TEZCAN K.

Üniversite-Sanayi Isbirligi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, pp.334

2020

2020

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINI PİGOU VERGİSİ OLARAK DÜŞÜNMEK…

Coşkun Karadağ N.

4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.32

2020

2020

VERGİ KAÇIRMAK MI, VERGİDEN KAÇINMAK MI?

Coşkun Karadağ N.

4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.31

2020

2020

Daimi Kovuşturma Affı: KAnun Yolundan Vazgeçme

COŞKUN KARADAĞ N.

Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Turkey, 3 - 05 January 2020, pp.57

2020

2020

7194 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Konaklama Vergisinin Adana İli Turizm Verileri ve Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

COŞKUN KARADAĞ N.

Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Turkey, 3 - 05 January 2020, pp.58

2020

2020

DAİMİ KOVUŞTURMA AFFI: KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME

Coşkun Karadağ N.

ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 3 - 05 January 2020, pp.65

2020

2020

7194 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN KONAKLAMA VERGİSİNİN ADANA İLİ TURİZM VERİLERİ VE POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Coşkun Karadağ N.

ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 3 - 05 January 2020, pp.66

2019

2019

Vergi Planlamasında Dürtme (Nudge) ve Önemine İlişkin Bir Değerlendirme

COŞKUN KARADAĞ N.

6.Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 15 - 17 November 2019, pp.36

2019

2019

VERGİ PLANLAMASINDA DÜRTME (NUDGE) VE ÖNEMİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

COŞKUN KARADAĞ N.

Al Farabi 6th International Conference on Social Siciences, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.36

2019

2019

7143 SAYILI VERGİDE YAPILANDIRMA YASASININ VERGİ DENETİM KURULUNUN İŞ YÜKÜNE ETKİSİ: ADANA İLİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

COŞKUN KARADAĞ N.

Al Farabi 6th International Conference on Social Sciences, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.35

2019

2019

VERGİ AFLARININ İDARENİN VE YARGININ İŞ YÜKÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

COŞKUN KARADAĞ N.

3.ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.43-53

2019

2019

VERGİ ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MÜKELLEFLERİN VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

COŞKUN KARADAĞ N.

3.ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.54-62

2019

2019

VERGİ AFLARININ VERGİ ALGISI, VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM VE İŞ YÜKÜ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

COŞKUN KARADAĞ N.

V.INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCHES CONGRESS, Gostivar, Macedonia, 28 - 31 August 2019, pp.57-58

2017

2017

TÜRKİYE’DE TARIM POLİTİKALARI VE VERGİLENDİRİLMESİ

COŞKUN KARADAĞ N., DURAK B.

YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI, 05 May 2017

2017

2017

Türkiye'de Tarım Politikaları ve Vergilendirilmesi

COŞKUN KARADAĞ N., DURAK B.

YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI, Adana, Turkey, 05 May 2017, pp.67

2016

2016

VERGİ TAKOZU, ASGARİ ÜCRET VE İSTİHDAM:TÜRKİYE ÖRNEĞİ

COŞKUN KARADAĞ N., ÜNLÜKAPLAN İ.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES, 6 - 10 October 2016 Sustainable Development

2016

2016

Vergi Takozu, Asgari Ücret ve İstihdam: Türkiye Örneği

COŞKUN KARADAĞ N., ÜNLÜKAPLAN İ.

International Conference on Humanities and Cultural Studies, Prag, Czech Republic, 6 October - 10 December 2016 Sustainable Development

2008

2008

Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Tesviklerin Degerlendirilmesi

Coşkun Karadağ N., Ergen Z., Tezcan K.

Üniversite-Sanayi Isbirligi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 27 June 2008, pp.334

Books & Book Chapters

2020

2020

Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde Adana İli

Coşkun Karadağ N., Paksoy S.

in: VERGİ VE SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE, Prof. Dr. Ersan ÖZ; Dr. Öğr. Üyesi S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN; Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BUYRUKOĞLU, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-42, 2020 Sustainable Development

2020

2020

7194 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN KONAKLAMA VERGİSİNİN ADANA İLİ TURİZM VERİLERİ VE POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Coşkun Karadağ N.

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL KONULAR ve MULTİ-DİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR , Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU, Editor, İKSAD ULUSLARARASI YAYINEVİ, Ankara, pp.69-75, 2020

2020

2020

DAİMİ KOVUŞTURMA AFFI: KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME

Coşkun Karadağ N.

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL KONULAR ve MULTİ-DİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU, Editor, İKSAD ULUSLARARASI YAYINEVİ, Ankara, pp.59-68, 2020 Sustainable Development

2019

2019

DİĞER HARCAMA VERGİLERİ

COŞKUN KARADAĞ N.

in: TÜRK VERGİ SİSTEMİ, Çomaklı Ş.E., Üyümez M.E., Editor, Tc Anadolu Yayınları Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.173-196, 2019

2019

2019

Diğer Harcama Vergileri

COŞKUN KARADAĞ N.

in: Türk Vergi Sistemi, şafak ertan çomaklı, mustafa erkan üyümez, Editor, anadolu üniversitesi yayınları, Eskişehir, pp.173-196, 2019

2017

2017

Gayrimenkul İntikallerinde Vergileme

COŞKUN KARADAĞ N.

in: Gayrimenkullerde Vergilendirme, Üyümez M.E., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.101-115, 2017

2017

2017

Çevre Temizlik Vergisi, Katılım Payları ve Harçlar

COŞKUN KARADAĞ N.

in: Gayrimenkullerde Vergilendirme, Üyümez M.Erkan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.167-142, 2017

2017

2017

Gayrimenkul İntikallerinde Vergileme

COŞKUN KARADAĞ N.

in: Gayrimenkullerde Vergilendirme, Üyümez M.Erkan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.101-121, 2017

2013

2013

Tesebbüs Sahibi, Es ve Çocuklara Yapılan Ödemeler

COŞKUN KARADAĞ N., ORGAN İ.

in: GVK 40/41 Indirilecek-Indirilemeyecek Giderler, ORGAN İ., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.157-186, 2013

2012

2012

Çevre Temizlik Vergisi, Katılım Payları ve Harçlar

COŞKUN KARADAĞ N.

in: Gayrimenkullerde Vergilendirme, ÜYÜMEZ M.E., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.151-176, 2012

2012

2012

Gayrimenkul Intikallerinde Vergileme

COŞKUN KARADAĞ N.

in: Gayrimenkullerde Vergilendirme, ÜYÜMEZ M.E., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.88-109, 2012

2009

2009

Hukuki Güvenlik Ilkesinin Vergi Planlamasında Tasıdıgı Anlam Üzerine Bir Degerlendirme

COŞKUN KARADAĞ N.

in: Prof.Dr. Mualla Öncel'e Armagan, AKCAOĞLU E. , SOLAK AKMAN İ., Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.693-745, 2009

Scientific Refereeing

December 2017

December 2017

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2017

October 2017

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2017

July 2017

The Journal of Academic Social Science Studies

Other Indexed Journal

May 2017

May 2017

Ankara Barosu Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2016

December 2016

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2013

April 2013

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2013

January 2013

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

32.ULUSLARARASI MALİYE SEMPOZYUMU

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

7.YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI

Attendee

Adana-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

International Conference On Humanities And Cultural Studies

Attendee

Praha-Czech Republic

01 September 2016 - 01 September 2016

01 September 2016 - 01 September 2016

IV.SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

Attendee

Adana-Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

VI. ULUSLARARASI MALİ HUKUK SEMPOZYUMU

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU IV.TOPLANTISI

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

28. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

27. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

24. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

23. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 May 2006 - 01 May 2006

01 May 2006 - 01 May 2006

21. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2005 - 01 May 2005

01 May 2005 - 01 May 2005

20. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Denizli-Turkey

01 September 2001 - 01 September 2001

01 September 2001 - 01 September 2001

5.ULUSAL EKONOMETRİ SEMPOZYUMU

Attendee

Adana-Turkey

01 May 2001 - 01 May 2001

01 May 2001 - 01 May 2001

16. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 May 1999 - 01 May 1999

01 May 1999 - 01 May 1999

14. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 1998 - 01 May 1998

01 May 1998 - 01 May 1998

13. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Muğla-Turkey

01 May 1997 - 01 May 1997

01 May 1997 - 01 May 1997

12. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey