Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ESKİ TÜRK DEVLETLERİNDE AİLE VE EVLAT EDİNME(TUTUNCU OĞUL) MESELESİ

Journal of History School, vol.12, pp.247-265, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

OSMANLI VE KARAMANLILAR ARASINDAKİ SİYASİ EVLİLİKLER:İLALDI HATUN ÖRNEĞİ

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), vol.6, no.3, pp.336-344, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TİMURLU MİRZALAR MESELESİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.2, pp.18-32, 2018 (Other Refereed National Journals)

Timurlularda Mirzalar Meselesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.27, no.2, pp.18-32, 2018 (National Refreed University Journal)

SAHİB ATA FAHRÜ?D-DİN ALİ DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN MEDRESELERİN TÜRKİYE SELÇUKLU EĞİTİMİNDEKİ YERİ

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), vol.4, no.22, pp.3846-3861, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İSLAM ÖNCESİ TÜRKLERDE DAĞ KÜLTÜ VE İNANCI

SSSJournal (Socıal Sciences Studies Journal), vol.4, no.19, pp.2250-2261, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Timurlularda Şehzade Eğitimi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.18, no.1, pp.313-328, 2018 (National Refreed University Journal)

Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad`in Kolonoros Kalesini Fethi ve Siyasi Evlilikleri

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, vol.7, no.19, pp.43-60, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eski Türklerde Hediyeleşme

The Journal of International Civilization Studies, vol.3, no.2, pp.141-155, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlk Türk Beyliklerinin Fetihleri, Sosyal ve Kültürel Eserleri İle Anadolu'nun Türkleşmesindeki Rölü

TURKISH STUDIES, vol.12, no.26, pp.153-170, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

XVI. YÜZYIL ANADOLUSU'NDA OĞUZ BOYLARININ YERLEŞTİKLERİ YERLERİN SANCAKLARA DAĞILIMI

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.26, no.3, pp.45-59, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞARK (ORTA DOĞU MESELESİ)

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.4, no.3, pp.381-387, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞARK (ORTA DOĞU MESELESİ)PREVIOUSLY LONGERED ORIENT (MIDDLE EAST ISSUE)

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.4, no.3, pp.381-387, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Tebrizli Şemseddin ve Mevlana

TURKISH STUDIES, vol.12, no.19, pp.165-178, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şeh Hamdullah

ERCİYES AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİ, no.470, pp.13-18, 2017 (Other Refereed National Journals)

Şeyh Hamdullah

Erciyes, no.470, pp.13-18, 2017 (Other Refereed National Journals)

ANADOLU' NUN FETİH SÜRECİNDEKİ ANADOLU' DA NÜFUS HAREKETLİLİĞİ VE TÜRKMEN AŞİRETLERİ

the Journal of Academic Social Sciences, vol.52, no.52, pp.417-459, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

HALKIN ERMİŞİ YUNUS EMRE'NİN MEZARI NEREDE

TİDSAT, no.11, pp.143-154, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

MAKEDONYA MESELESİ

SOBİDER, vol.14, no.14, pp.232-251, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Sarayındaki Dulkadirli Hatunlar

ASOS JOURNAL, no.37, pp.410-424, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale Cephesinin Ulusal ve Uluslararası Sonuçları

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, vol.5, no.15, pp.187-198, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eşrefoğlu Rumi Hayatı Menkıbeleri ve Eserleri

ERCİYES AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİ, no.468, pp.24-29, 2016 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale Savaşları’ nın Ulusal ve Uluslararası Sonuçları

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.15, pp.187-198, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale II

Töre, no.15, pp.51-59, 2013 (Non-Refreed Journal)

Çanakkale I

Töre, no.14, pp.76-78, 2013 (Non-Refreed Journal)

Bayrak, Tuğra, Sancak

TÖRE Dergisi, no.6, pp.19-25, 2012 (Non-Refreed Journal)

KAHRAMANMARAŞ’ TA ESKİ EVLER

Madalyalı Tek Şehir Kahramanmaraş, no.17, 2009 (National Non-Refereed Journal)

KAHRAMANMARAŞ’TA İLK HASTANE KURMA ÇALIŞMALARINA IŞIK TUTUYORUZ

İlk Kurşun Dergisi, pp.19-24, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Derlemeler

Uzunoluk, pp.89-107, 1999 (National Non-Refereed Journal)

KAHRAMANMARAŞ’IN İNGİLİZLER TARAFINDAN İŞGALİ

Uzunoluk Dergisi, pp.20-24, 1998 (National Non-Refereed Journal)

NADİR BABA

Edem Dergisi, pp.14-20, 1998 (National Non-Refereed Journal)

MUSTAFA KEMAL, AMASYA VE İKİ DİN ADAMI

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, no.19, pp.315-323, 1997 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ESKİ TÜRKLERDE KONARGÖÇER HAYAT TARZININ TÜRK KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ

3. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.255-260

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK İNANIŞLARINDA FAL VE BÜYÜCÜLÜK

3. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.246-254

KAVALALI MEHMET PAŞA’xx NIN ANADOLU’xx YA HAREKATI VE MARAŞ

4. ULUSLARARASI PİRİ REİS DİL-TARİH-COĞRAFYA KONGRESİ, Adıyaman, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.167-174

ESKİ TÜRKLERDE TAHTA ÇIKMA GELENEĞİ VE TÖRENİ

ÇUKUROVA 2. ULUSLARARASI MULTIDISIPLINER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.218-223

BOZKIR KÜLTÜR ÇEVRESİNDE SOSYAL YAPI VE TEŞKİLATLANMA

ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTIDISIPLINER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.224-232

İSLAM ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜNDE DÖVME

III. ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.1040-1048

DULKADİRLİ MEMLUKLU ARASINDA BİR SEFİRE: HATİCE (MISIR) HATUN

III ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.1029-1039

İslam Öncesi Türk Devletlerinde Bayramlaşma Geleneği

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.4, pp.1-16

İslamiyet Öncesi Türk Devletelrinde Diplomasiye Yön Veren Zümreler

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.802-813

TÜRK İNANÇ VE DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE SEVRİ/SELVİ VE KAYIN AĞACININYERİ VE ÖNEMİ

2. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 9 - 11 February 2018, pp.349-358

Yunus Emre Karamanlı mıdır?

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir/Bandırma, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.671-676

ESKİ TÜRKLERDE VAKIF

1. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM of SILKROAD ACADEMIC STUDIES, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.207

Ramazanoğulları Beyliğine Ait Mimari Eserler

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu -3 Ramazanoğulları Beyliği, Adana, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.21

Books & Book Chapters

ŞARK MESELESİ

Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana, 2019

Dulkadir Beyliği Döneminde Sosyal ve Kültürel Hayat? a Dair Bir Araştırma

in: Sosyal Bilimler ve Sanat, Osman KÖSE, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.47-61, 2018

Kösedağ Savaşı Sürecinde Anadolu’xxda Nüfus Hareketliliği veTürkmen Aşiretleri

in: 1243 Kösedağ Savaşı, Doç. Dr. Abdullah KAYA, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, Sivas, pp.363-377, 2018

Dulkadir Beyliği Döneminde Sosyal ve Kültürel Hayat’ a Dair Bir Araştırma

in: Sosyal Bilimler ve Sanat, , Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.47-61, 2018

Hocaların Hocası Muhterem Hocamız Mustafa Kafalı’ ya

in: İnsan Ona Derler ki Yaşar Hatıralarla Prof. Dr. Mustafa Kafalı’ya Vefa, Harun Maral, Editor, Buğra, Konya, pp.153-154, 2016

Kahramaraş taki Gönül Sultanları

Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 2006

KAHRAMANMARAŞ’ TA Kİ GÖNÜL SULTANLARI

Kahramanmaraş Belediyesi Basımevi, Kahramanmaraş, 2006

DULKADIRLILAR

Yılmaz Ticaret Matbaası, Kahramanmaraş, 1997