Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad`in Kolonoros Kalesini Fethi ve Siyasi Evlilikleri


ŞAHBAZ M.

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, vol.7, no.19, pp.43-60, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 19
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM
  • Page Numbers: pp.43-60

Abstract

Turkey Seljuk Empire thousands of years with the Turkish State tradition of Turkey Cihan dominance of the ideals that have managed to transfer to the state, which has come after him because of an exceptional place in Turkish history. Hundreds of years and to have the world politics of a world state that shape the civilization of course based on the robustness of this power lies in his legacy to be transferred. This state which has a very important place in Turkish history has experienced the most brilliant periods in the period when the Aladdin Keykubad. Catching reign dominant. During this period, Turkey Seljuk Empire reached its largest political boundaries and had come to the economically most powerful state in the Middle East. Anatolian Civilizations had gained the distinction of being the hometown. Aladdin Keykubad during the state opening to the Black Sea and the Mediterranean coast guard Kalanoros (Alaiyye) it had become imperative to take the castle. I. Aladdin independently from the Byzantine Keykubad would ensure the security of the region as dominant in Kalanoros moving. After conquering of the castle Aladdin Keykubad Kalanoros judge in order to strengthen the ties of kinship Kyr Vart’s daughter she was married Honat Hatu. In the large share of the destruction from this marriage through the beginning of the future state. Kaykhusraw was born. Aladdin Keykubad, Selahattin Ayyubid dynasts was happening then, the nephew and daughter of Malik Adil Malik-i have taken precautions against the danger of marrying a sort of fair to the Ayyubid. 

Türkiye Selçuklu Devleti binlerce yıllık Türk devlet geleneği olan Türk Cihan hâkimiyeti mefkûresini kendisinden sonra gelecek olan devletlere aktarmayı başarabilmiş olması hasebiyle Türk Tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Yüzlerce yıl dünya siyasetine ve medeniyetine yön veren bir cihan devletinin sahip olduğu bu gücün temelinde elbette ki kendisine aktarılan mirasın sağlamlılığı yatmaktadır. Türk Tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bu devlet en parlak dönemini Alâeddin Keykubad’ın hükümdarlığı dönemde yaşamıştır. Bu dönemde Türkiye Selçuklu Devleti en geniş sınırlara ulaşmış siyasi ve ekonomik açıdan Ortadoğu’nun en güçlü devleti konumuna gelmişti. Anadolu medeniyet memleketi olma özelliğine kavuşmuştu. Alâeddin Keykubad döneminde devlet Karadeniz ve Akdeniz sahillerine açılarak sahil güvenliğini sağlamak için bilhassa da yabancı tüccarlarla anlaşmalar yapılarak onlara güvenceler verilmiştir. Akdeniz’de sahil güvenliğini sağlamlaştırmak için Kalanoros (Alaiyye) kalesinin alınması zorunluluk haline gelmişti. I. Alâeddin Keykubad Bizans’tan bağımsız olarak hareket eden Kalanoros’a hâkim olarak bölgenin güvenliğini sağlamak istiyordu. Alâeddin Keykubad’ın Kalonoros’u fethettikten sonra akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek için Kale hâkimi Kyr Vart’ın kızı Honat Hatunla evlenmiştir. Bu evlilikten de ileride devletin başına geçerek yıkılmasında büyük payı olan II. Gıyaseddin Keyhüsrev dünyaya gelmiştir. Alâeddin Keykubad, bölgedeki hâkimiyetini güçlendirmek için Selahattin Eyyubi’nin yeğeni ve Melik Adil’in kızı Melike-i Adiliye ile evlenerek bir nevi Eyyubi tehlikesine karşı önlem almış oluyordu. Çalışmamızda Türkiye Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad`ın Kolonoros Kalesini Fethi ve sonrasında ülkenin hâkimiyetini sağlamak adına yapmış olduğu siyasi evlilikler ele alınmıştır.