Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mısır Üreticilerinin Sosyo- Demografik Özelliklerinin İncelenmesi: Adana İli Örneği

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.780

Buğday Üreticilerinin Yapısı ve Fiyat Mekanizmasını Etkileyen Faktörler: Adana İli Örneği

5 International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.767-770

Adana Ilinde Mısır Üretimi Yapan Çiftçilerin Üretim Yapmaları Için Sahip Oldukları Beklentiler Üzerine Bir Çalışma

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.781

Adana İlinde Mısır Üretiminde Fiyat Mekanizmasını Etkileyen Faktörler

5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.771-775

Determination of consumption preferences of seafish and freshwater fishaccording to socio-demographic characteristics of the consumers

3rd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), Kiev, Ukraine, 10 - 14 July 2019, pp.1-5

Determination of the relationship between consumed medicinal and aromaticplant species: a survey study in mediterranean region of Turkey

3rd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), Kiev, Ukraine, 10 - 14 July 2019, pp.1-5

Consumers? egg type purchase preferences by regions in Turkey

3rd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), Kiev, Ukraine, 10 - 14 July 2019, pp.1-5

Determination of the egg consumers? socio demographic characteristics and eggtype preference relations in Turkey

3rd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), Kiev, Ukraine, 10 - 14 July 2019, pp.1-5

Soya Üretimini Artırmada Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.1-5

Soya Ürününün Pazarlaması İle İlgili Faktörlerin İncelenmesi

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.1-5

Soya Üretiminde Etkili Olan Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi:Adana Örneği

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), 25 - 27 April 2019, pp.342-345

Adana İlinde Soya Üretimi Yapan Çiftçilerin Sosyo Ekonomik Özellikleri.

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), 25 - 27 April 2019, pp.346-348 Sustainable Development

Tekstil Atölyelerindeki Çalışan Personelin İş Güvenliği Bilincinin Tespiti

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), 25 - 27 April 2019, pp.363-366

ANALYSIS OF CONSUMPTION BEHAVIOUR AND CONSUMER PROFILE FOR TABLE EGGS: A PILOT STUDY FOR EGG CONSUMERS IN TURKEY

3th International Conference on Food and Agricultural Economics (ECONAGRO), Antalya, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.1-8

Tekstil Atölyelerinde Çalışanların Sosyo Demografik Özellikleri

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), 25 - 27 April 2019, pp.367-370

Ailelerin Spor Kulüplerine Gönderdiği Çocuklarına Spor Yaptırma Nedenleri ve Beklentileri

1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, Mersin, Turkey, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.317-332

The effects of seafood quality perception of consumers on the consumption structure in Adana

2nd International Congress onAdvances in Bioscience andBiotechnology, 25 - 30 July 2018

Su Ürünleri Satın Alma Yerlerinin Demografik Özelliklere Göre Dağılımı

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 24 - 25 October 2018 Sustainable Development

Tüketicilerin Yumurta Satın Alma Davranışı: Türkiye Örneği

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.1700-1703

Türkiye?de Balık Eti, Kırmızı Et ve Tavuk Eti Tüketenlerin Bölgelerine Göre Tüketim Düzeyleri

3st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.1369-1371

Tüketicilerin Tıbbi Aromatik Bitkileri Satın Alma Davranışı

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.1-5

The Conditions for Barriers to Consume Seafood: A Case Study in Adana Province of Turkey

2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology, 26 - 30 June 2018, pp.1-5

The effect of different seafood forms on the consumption structure in Adana province

2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology, 26 - 30 June 2018, pp.1-5

Antrenör Adaylarının Liderlik Davranış Algılarının İncelenmesi

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellnes Kongresi, 5 - 08 April 2018

Düzenli fiziksel aktiviteye katılan ve katılmayan bireylerin psikolojik iyi olma düzeylerinin incelenmesi

The International Congress of Sports for All and Wellness., Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.223-224

Adana ve Mersin İllerƌnde Süt Tüketim Yapısının Demografik Açıdan İncelenmesi.

2 nd InternaƟ onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 October 2017

Taze Balık Tüketƌm Alışkanlığının Demografƌk Özelliklere Göre Karşılaştırılması

2 nd InternaƟ onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 October 2017

ADANA ve MERSİN İLLERİNDE SÜT TÜKETİM YAPISININ DEMOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.1686-1691

Eff ects of Emamectin Benzoate on biochemical parametersof blood in Oncorhynchus mykiss

2nd InternaƟ onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 October 2017, pp.597-598

COMPARISON OF FACTORS AFFECTING SEAFOOD PURCHASEACCORDING TO DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST), 4 - 08 October 2017

COMPARISON OF FACTORS AFFECTING SEAFOOD CONSUMPTION ACCORDING TO DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST), 4 - 08 October 2017

DAIRY CONSUMPTION ATTRIBUTES OF CONSUMERS: A SURVEYSTUDY IN ADANA AND MERSIN

2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST), 4 - 08 October 2017

Quality Perception of Olive Oil Consumption: A Survey Study on Turkish Market

INTERNATIONAL CONGRESS on NATURAL and ENGINEERING SCIENCES, 21 - 25 July 2017

Factors Effecting Seafood Consumption Behaviour for Seafood Consumers.

NTERNATIONAL CONGRESS on NATURAL and ENGINEERING SCIENCES, 21 - 25 July 2017

Olive Oil Consumption Attitudes: Millennial Generation vs Non-Millennial Generations

INTERNATIONAL CONGRESS on NATURAL and ENGINEERING SCIENCES, Belgrad, Serbia And Montenegro, 21 - 25 July 2017, pp.16

YUMURTALIK VE KARATAŞ TA BULUNAN KIYI BALIKÇILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016

Adana ilinde zeytinyağı tüketicilerinin profil yapıları ve tüketim desenleri

1. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.4312-4316

Yumurtalık Ve Karataş ta Bulunan Kıyı Balıkçılarının Demografik Özellikleri

1st International MediterraneanSCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.5044-5049

Adana İlinde Zeytinyağı Tüketicilerinin Profil Yapıları ve Tüketim Desenleri

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.5051-5056

An Investıgatıon Of Aquaculture Possıbılıtıes Of Asıan Catfısh Pangasıanadon Hypophthalmus Sauvage 1878 Under Çukurova Condıtıons

1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 - 29 August 2016

PROFILE AND PREFERENCE COMPARISON OF SEAFOOD and MILK CONSUMERS UNDER THE CONSEPT OF HEALTHY FOOD

International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 25 - 29 August 2016

An Investigation Of Aquaculture Possibilities OfAsian Catfish Pangasianadon HypophthalmusSauvage 1878 Under Çukurova Conditions

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST), saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 25 - 29 August 2016

WEIGHT ESTIMATION OF UPENEUS MOLUCCENSIS BLEEKER 1855 BY USING DIFFERENT NORMALISATION METHODS AT ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST), saray bosan, 25 - 29 August 2016, pp.203-208

PROFILE COMPARISON OF SEAFOOD And MILK CONSUMERS UNDER THE CONSEPT OF HEALTHY FOOD

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS (ICAVST), saray bosna, Bosnia And Herzegovina, 25 - 29 August 2016, pp.194-202

AN INVESTIGATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

lnternational Multidisciplinary Conference, Antalya, Turkey, 21 - 22 April 2016

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin duygularını yönetme becerilerinin incelenmesi

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği(ULEAD), Çanakkale, Turkey, 10 - 13 September 2015, pp.13

İstatiksel Normalizasyon Tekniklerinin Yapay Sinir Ağın Performansına Etkisi

18. Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015, vol.1, no.1, pp.8

Trol Avcılığı Av Kompozisyonunun Belirlenmesinde Çok Değişkenli İstatistik Analizlerin Uygulanması

2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, vol.1, no.1, pp.422 Creative Commons License

Application of principle component analysis on some nutrients in İskenderun Bay

XXIVth Internation Biometric Conference, Dublin, Ireland, 12 - 14 July 2008, vol.1

Application of principal component analysis on some body measurements for Serranus hepatus

International Congress On Information Technology in Agriculture, Food and Environment, Adana, Turkey, 12 - 14 October 2005, vol.1, pp.333-336

Estimation of Heritabilities for Some Traits for Species Of Oreochromis niloticus

The 7th Balkan Conference on Operational Research, Constanta, Romania, 25 - 28 May 2005, vol.1, pp.55

Serranus hepatus Linnaeus 1758 Türünün Bazı Metrik Karakterleri Hakkında Bir Çalışma

XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Hatay, Turkey, 4 - 06 September 2001, vol.1, pp.360-367

Negatif Olmayan Kalıtım Derecelerinin Tahmini ve Balıkçılıkta Bir Uygulama

İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 November 2000, pp.380-386

Books & Book Chapters

Dönüştürücü Liderliğin Prososyal Örgütsel Davranış Üzerine Etkisi

in: Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’a Eğitim Çalışmaları, YILDIRIM NAİL,GÜLENAZ SELÇUK, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.133-149, 2019 Creative Commons License

DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN PROSOSYAL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÜZERİNEETKİLERİ: TÜRKİYE SPOR FEDERASYONLARI ÖRNEĞİ.

in: Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’aEğitim Çalışmaları, YILDIRIM NAİL,, Editor, EKİN BASIN YAYIN DAĞITIM, pp.133-149, 2019

Spor

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, Cem Can, Abdurrahman Kilimci, Editor, Detay, Ankara, pp.1031-1045, 2016

Spor Kulübü Çalışanlarının Şike ile İlgili Görüşleri.

in: Sosyal ve Beşieri Bilmlere Küresel Yaklaşımlar, Cem CAN, Abdurrahman KİLİMCİ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1031-1045, 2016

İşletme

in: Sosoyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, Cem Can, Abdurrahman Kilimci, Editor, Detay, Ankara, pp.615-625, 2016

Çağdaş Liderlik Yaklaşımları ve Çalışan Motivasyonu İlişkisi: Bir ilaç Firması Örneği.

in: Sosyal Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, Cem CAN, Abdurrahman Kilimci , Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.615-625, 2016

Matematik

Çukurpva Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu No:41, Adana, 2008

Other Publications

Metrics

Publication

132

Citation (WoS)

131

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

133

H-Index (Scopus)

6

Project

23

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals