A Quantitative Genetic Analysis of Six Phenotypes in Oreochromis niloticus in Different Olds


Creative Commons License

AKAR M., BAYLAN M. , SANGÜN L.

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.62-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.62-66

Özet

Yüz seksen, 210 ve 300 günlük yaştaki  Oreochromis niloticusda altı fenotip için  kalıtım dereceleri belirlenmiştir: Canlı ağırlık (CA), total boy (TB), standart boy (STB), vücut yüksekliği (VY), kuyruk sap yüksekliği (KSY), baş boyu (BB). Kalıtım dereceleri 3 üvey kardeş ve 11 öz kardeş familyasından oluşan denemede üvey kardeş analizine göre hesaplanmıştır. Kalıtım dereceleri 0.000-0.88 aralığında değişim göstermektedir. 180 ve 210 günlük Oreochromis niloticus’da CA, TB, STB, VY, KSY, BB için babalar için hesaplanan kalıtım derecesi düşük olduğundan bunlar için familya seleksiyonu veya progeny testi önerilebilir. Fakat 300 günlük yaştaki ana ve babaların tüm özellikler için kalıtım dereceleri yüksek olduğundan dolayı kitle seleksiyonu önerilebilir.

Heritability estimates were determined for six phenotypes in Oreochromis niloticus for 180, 210 and 300 days old: body weight (BW), total length (TL), standard length (SL), body height (BH), caudal tail height (CTH) and head length (HL). Heritability estimates were calculated by half-sib analysis from an experiment that contained 3 paternal half-sib families and 11 full-sib families. Heritabilities ranged from 0.00-0.88. These results suggest that because heritabilities of BW, TL, SL, BH, CTH and HL for sires in Oreochromis niloticus for 180 and 210 days old are low, family selection or progeny testing can proposed for selection. But, therefore heritabilities of all traits both male and female for 300 days old are high, selection will propose for are mass selection.