Su Ürünleri Tüketimi Ve Satın Alımında Etkili Olan Faktörlerin Farklı Kuşaklar Açısından İncelenmesi


SANGÜN L. , GÜNEY O. İ. , ÖZŞAHİNOĞLU I.

5. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 26 - 28 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri