Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Water Content and Temperature Effect on Ultrasonic Pulse Velocity of Concrete

RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, cilt.53, ss.159-166, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of length-to-diameter ratio on the unconfined compressive strength of cohesive soil specimens

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.75, ss.793-806, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of Afsin-Elbistan highly limy fly ash on engineering behavior of a cohesive soil

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.1307-1316, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determining Important Grade of Environmental Risk Factors at Slopes

International Journal of Engineering Research & Science (IJOER), cilt.4, ss.24-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doğal Anhidritin Beton Bileşeni Olarak Kullanımı

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.7-15, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapı Malzemesi Olarak Doğal Anhidritin Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.421-428, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GÜNEYLI HAKAN,YAPICI NIL,KARAHAN SÜLEYMAN Yapı Malzemesi Olarak Dogal Anhidritin DeĞerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.1, ss.421-428, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Fakilar Boksit Cevher Özellikleri Ve Potansiyeline Ait ilk Bulgular (ÇamlIyayla/Mersin)

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.55-64, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İs Sağlığı ve Güvenliğinde Tıbbi Jeolojinin Yeri

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İs Güvenligi Sempozyumu, ss.341-350, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tıbbi Jeolojinin Yeri

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, ss.341-350, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal yapıtaşlarının ısı-ses yalıtımı ile mekanik özelliklerinin belirlenmesi

IX. Bölgesel Kaya Mekanigi Sempozyumu (9th Regional Rock Mechanics Symposium), ss.340-350, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Kökenlere Sahip Killerin ŞiŞme Özelliklerinin Karşılaştırılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.219-228, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uçucu Küllerin Killi Zeminler Üzerindeki Etkileri

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.207-218, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Kökenlere Sahip Killerin Kompaksiyon Özelliklerinin Karsılaştırılması

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, no.2, ss.199-206, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kohezyonlu zeminlerde silis kumu içeriğinin büzülme üzerindeki etkileri

Science and Technology Bulletin on Earthscience (Geosound/Yerbilimleri), ss.283-296, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bardat (Mersin-Gülnar-Köseçobanlı) Göleti Mühendislik Jeolojisi

Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.151-162, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Kökenlere Sahip Killerin Kompaksiyon Özelliklerinin Karşılaştırılması

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.199-206, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmaniye Çagsak Amanos Kırmızı Mermerlerinin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Arastırılması

Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, no.5, ss.100-109, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Tane boyu dagılımının killerin kompaksiyon ve büzülme özellikleri üzerine etkisi 1991877)

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.24-25, ss.17-28, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tane boyu dağılımının killerin kompaksiyon ve büzülme özellikleri üzerine etkisi

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.2425, ss.17-28, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmaniye Çağsak Amanos Kırmızı Mermerlerinin Fiziko Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.100-109, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dogu Anadolu Fayı, Palu-Hazar Gölü segmentinin Depremselligi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.145-153, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Anadolu Fay Sisteminin Palu-Hazar Gölü Segmentinin Depremselliği

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.145-153, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Anadolu Fayı Palu Hazar Gölü segmentinin Depremselliği

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, ss.145-153, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preliminary report on the Adana (Turkey) earthquake of june 27, 1998

Association of Engineering Geologists (AEG) News, cilt.42, ss.4-11, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Horzum Yaylası ve dolayının(Kozan/ADANA) stratigrafisi

Türkiye Jeoloji Bülteni, ss.126-137, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Horzum Yaylası ve dolayının Kozan ADANA stratigrafisİ

Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, cilt.11, ss.126-137, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COMPARISON OF ORTAKÖY/YAYLAK GRANİTOİD (AKSARAY) WITH THE OTHER INTRUSIONS

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, 7 - 10 Kasım 2019

Orta Anadolu Kristalen Komplekslerinden Ortaköy/Yaylak Granitoyidi (Aksaray) ile Diğer İntrüziflerin Karşılaştırılması

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, Adana, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, cilt.1, ss.252-260

COMPOSITIONAL DISTRIBUTION OF THE PLATINUM-GROUPELEMENTS IN THE OPHIOLITIC CHROMITE in TURKEY

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, Adana, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, cilt.1, ss.243-251

ANALYSIS OF THE PETROLEUM REFINERY EMPLOYEES? PERCEPTION RELATED TO OCCUPATONAL SAFETY (MERSİN/ATAŞ SAMPLE)

International Symposium On Occupational Health And Safety In Mining?2019 03-04 Ekim 2019 Adana/TÜRKİYE I 03-04 October 2019 Adana/TURKEY, Adana, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2019, ss.625-638 Creative Commons License

PGE (Platinum Group Element) Contents and Genesis ofChromitites from Islahiye-Hamidiye Regions Ophiolites

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, cilt.1, ss.622-625

PGE (Platinum Group Element) Content and Genesis of Chromitites from Islahiye-Hamidiye Regions Ophiolites

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.621-625

PGE (Platinum Gropu Element) Content and Genesis of Chromitites from Islahiye-Hamidiye Regions Ophiolites

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.621-625

Çinko Cevherleşmesinin Madencilik Faaliyetleri Sırasında Oluşabilecek Asit Kaya/Maden Drenajına Ait Kestirimler (Adana)

2nd International Congress onMultidisciplinary Studies, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.358

Çinko Cevherleşmesinin Madencilik Faaliyetleri Sirasinda Oluşabilecek Asit Kaya/maden Drenajina Ait Kestirimler (Adana)

2nd International Congress on Multidisciplinary Studies 4th-5th May 2018, Adana-Turkey, Adana, Türkiye, 04 Mayıs 2018 - 05 Mayıs 0218, cilt.2, no.2, ss.11-122

Çinko Cevherleşmesinin Madencilik Faaliyetleri Sirasinda Oluşabilecek Asit Kaya/maden Drenajina Ait Kestirimler (Adana)

2nd International Congress on Multidisciplinary Studies 4th-5th May 2018, Adana-Turkey, Adana, Türkiye, 04 Mayıs 2018 - 05 Mayıs 0218, cilt.2, no.2, ss.11-122

A Case Study on Air Quality Modeling: II-A Group Stone Quarry, Gülnar/Mersin Region

2. Uluslararası multidisiplin çalışmalar kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, no.2, ss.255-265

Effects Of Aggregate Flakiness On Concrete

I. International Turkish World Engineering And Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.819-825

Comparison Of Strength Parameters Of Anhydrite Based Mortars

I. International Turkish World Engineering And Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.808-818

CHARACTERISTICS of BACAKLI (KOZAN-ADANA) LIGNITE COAL (BACAKLI (KOZAN-ADANA) LİNYİT KÖMÜRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERi)

I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ (I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS), Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, cilt.1, no.1, ss.123

COMPARISON OF STRENGTH PARAMETERS OF ANHYDRITE BASED MORTARS (ANHİDRİT BAZLI HARÇLARIN DAYANIM PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI)

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS (I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ), Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, cilt.1, no.1, ss.215

Comparison Of Strength, Abrasion And Ultrasonic Pulse Velocity Values In Different Rocks

I. International Turkish World Engineering And Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.188

CHARACTERISTICS of BACAKLI (KOZAN-ADANA) LIGNITE COAL

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.466-475

COMPARISON OF STRENGTH, ABRASION, AND ULTRASONIC PULSE VELOCITY VALUES IN DIFFERENT ROCKS (FARKLI KAYAÇLARDAKİ DAYANIM, AŞINMA ve ULTRASONİK HIZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI)

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS (I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ), Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, cilt.1, no.1, ss.213

EFFECTS OF AGGREGATE FLAKINESS ON CONCRETE (AGREGA YASSILIĞININ BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ)

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLD ENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS (I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ), Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, cilt.1, no.1, ss.216 Creative Commons License

HAVA KALİTESİ MODELLEME ÇALIŞMASINA BİR ÖRNEK( ıSLAHİYE/ANTEP

uLUSLARARASI MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017

Hava Kalitesi Modelleme Çalışmasına Bir Örnek: Islahiye İlçesi/Gaziantep (A CASE STUDY ON AIR QUALITY MODELING: ISLAHIYE DISTRICT/GAZİANTEP REGION)

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu (International Symposium On Occupational Health and Safety in Mining, UMİİGS?2017), Adana, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017, ss.298-335

Predictions About Acid Rock/Mining Drainage During Mining Activities: Copper Mineralization/Artvin

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.3

Determining Important Grade Of Environmental Risk Factors At Slopes

International Symposium On Mining And Environment (Isme2017), Muğla, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.339-349

A Case Study For Determining Safety Factors In Slopes With Different Methods

International Symposium On Mining And Environment (Isme2017), Muğla, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.435-443

BETONDA KULLANILAN KIRMA AGREGADAKİ FARKLI TÜR KİL MİNERALLERİNİN SON ÜRÜNE ETKİSİ: ÖN SONUÇLAR

Çukurova Üni. Jeoloji Müh. Böl. 40. Yıl Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017

16.10BETONDA KULLANILAN KIRMA AGREGADAKİ FARKLI TÜR KİL MİNERALLERİNİN SON ÜRÜNE ETKİSİ: ÖN SONUÇLAR

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.165-166

Çukurova Bölgesi Kırmataş Agregalarının Özellikleri

67. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, ss.610-611

Çukurova Bölgesinin Tarihsel Dönem Depremselliği

Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Onbeşinci Toplantısı (ATAG-15), Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.23

Çukurova Bölgesinin Tarihsel Dönem Depremselligi

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Onbesinci Toplantısı (ATAG-15), Adana, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.23-24

Çukurova Basen Kompleksinin Tektonik Elementleri

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Onbesinci Toplantısı (ATAG-15), Adana, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.6

Efficiency of Afşın Elbistan Fly Ash on axial strength of a cohesive soil

7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstract Book, Adana, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010, ss.97

Efficiency of Afsın-Elbistan Fly Ash on axial strength of a cohesive soil

7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstract Book, Adana, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010, ss.97

Doğu Anadolu fayı (Palu-Hazar Gölü segmenti) üzerinde trench çalışmaları: Ön sonuçlar

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Ikinci Toplantısı (ATAG-2), İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Aralık 2008, ss.10

Dogu Anadolu Fayı, Gölbaşı-Türkoğlu Segmentinin paleosismisitesi: ön sonuçlar

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Onuncu Toplantısı (ATAG-10), İzmir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2006, ss.34-35

Doğu Anadolu Fayı Gölbaşı Türkoğlu Segmentinin paleosismisitesi ön sonuçlar

Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Onuncu Toplantısı (ATAG-10), Türkiye, 2 - 04 Kasım 2006

Paleoseismology of the Lake Hazar-Sincik Segment of the East Anatolian Fault Zone (EAFZ)

International Workshop on North Anatolian and East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent Progress in Tectonics and Paleosesimology and Field Training Course in Paleosesimology, Ankara, Türkiye, 3 - 09 Şubat 2003, ss.95

Doğu Anadolu Fayı, Palu-Hazar Gölü Ve Hazar Gölü-Sincik Segmentlerinin Paleosismolojisi

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 5. Toplantısı, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2001, ss.15-16

Doğu Anadolu Fayı, Hazar gölü-Sincik ve Palu-Hazar Gölü segmentlerinin paleosismolojisi

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Besinci Toplantısı (ATAG-5), Ankara, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2001, ss.15-16

Doğu Anadolu Fayı (Türkoğlu-Osmaniye ve Toprakkale Segmentleri) Üzerinde Paleosismolojik Trench Çalışmaları

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Besinci Toplantısı (ATAG-5), Ankara, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2001, ss.28

Dogu Anadolu fayı (Hazar gölü-Sincik segmenti) üzerinde paleosismolojik trench çalısmaları

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Dördüncü Toplantısı (ATAG-4), Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2000, ss.35-36

Doğu Anadolu fayı Hazar gölü Sincik segmenti üzerinde paleosismolojik trench çalışmaları

Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Dördüncü Toplantısı (ATAG-4), Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2000

Ecemis fay kusagı boyunca genç hareketler ve Kuvaterner yaslı kaba alüvyal yelpaze geometrisi: Çamardı-Nigde

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Üçüncü Toplantısı (ATAG-3), Sivas, Türkiye, 4 - 05 Kasım 1999, ss.24

Dogu Anadolu fayı (Palu-Hazar gölü segmenti) üzerinde trench çalısmaları: Ara sonuçlar

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, Üçüncü Toplantısı (ATAG-3), Sivas, Türkiye, 4 - 05 Kasım 1999, ss.21

Doğu Anadolu fayı Palu Hazar gölü segmenti üzerinde trench çalışmaları Ara sonuçlar

Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Üçüncü Toplantısı (ATAG-3), Sivas, Türkiye, 4 - 05 Kasım 1999

Ecemiş fay kuşağı boyunca genç hareketler ve Kuvaterner yaşlı kaba alüvyal yelpaze geometrisi Çamardı Niğde

Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Üçüncü Toplantısı (ATAG-3), Sivas, Türkiye, 4 - 05 Kasım 1999

Quaternary Faulting Within the Ecemis Fault Zone, South-Central Turkey

Geological Society of America, Abstracts with Programs, 1999 Annual Meeting, Denver, Co, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 11 Haziran 1999, cilt.31

Quaternary faulting within The Ecemis fault zone, South-Central Turkey

Geological Society of America (GSA), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 05 Mart 1999, ss.1

Doğu Anadolu Fayı (Palu-Hazar Gölü segmenti) üzerinde trench çalışmaları: Ön sonuçlar

Aktif Tektonik Arastırma Grubu, İkinci Toplantısı (ATAG-2), İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Aralık 1998, ss.10