Araştırma Alanları

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Genel Jeoloji

 • Saha Jeolojisi (Genel Haritalar, Grafikler)

 • Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik)

 • Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar)

 • Uygulamalı Jeoloji

 • Mühendislik Jeolojisi (Temel, Deprem, Baraj, Gölet)

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Çimento ve Beton

 • Mühendislik ve Teknoloji