Açık Maden İşletmelerinde Uygulanan Hava Kalitesi Modelleme Çalışmasının Önemi: Karaisalı Bölgesi Kuvarsit Ocakları (Adana)


Creative Commons License

Yapıcı N., Güneyli H.

Geosound, vol.54, no.1, pp.54-65, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 54 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Geosound
  • Page Numbers: pp.54-65
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Bu makalede, Adana İli, Karaisalı İlçesi, Çevlik mahallesinde bulunan Kuvarsit ocaklarına ait hava kirliliğinin (emisyon değerleri dikkate alınarak) kümülatif etkileri AERMOD hava kirliliği dağılımı programı kullanılarak modellenmiştir.

N34-a1 paftasında, birbirine yakın konumlarda ruhsatlandırılmış 7 adet kuvarsit ocağı bulunmaktadır. Delme-patlatma işlemi ile malzeme alımı gerçekleştiren mevcut ocaklardan kaynaklanabilecek olası tüm etkiler, sosyal ve çevresel riskler açısından değerlendirilmeler yapılmış olup, çevresel parametreler göz önüne alınarak etki alanları belirlenmiştir. Modelleme çalışmasında 4kmx4km‘lik (16 km2) bir alanda AERMOD hava kalitesi modelleme çalışması gerçekleştirilmiştir.

Hesaplanan kütlesel emisyon debilerinin yönetmelikte verilen sınır değerleri (1 kg/saat) aştığı saptanmıştır. Buna göre yapılan hava kalitesi model çalışmaları sonucunda; Senaryo 2 (Kümülatif) faaliyetlerinden kaynaklı PM10 ve çöken toz emisyonu değerlerine göre; Çalışma alanı içerisinde toplam 9 kez  50mg/m3 değer aşılmıştır.